Vejle Idrætshøjskole vil meget gerne bringe din personlige højskolefortælling på hjemmesiden for at sikre eftertidens historiefortælling om skolen.

Vi ønsker mange små historier, som belyser højskolen i forskellige perioder og fra forskellige synsvinkler: elev, lærer, forstander, administrator, køkkenpige, pedel, politiker o.s.v. Vi håber, at fortællingerne tilsammen udgør en større fortælling om den Vejle Idrætshøjskole i fortid, nutid og fremtid.

Inden du skriver, er du velkommen til at drøfte din ide med en fra højskolen.

 • Mens du skriver, bedes du tænke på:
 • At du kan hente inspiration til form og indhold i de fortællinger, der alle­rede ligger på hjemmesiden.
 • At internettet egner sig bedst til korte tekster, korte afsnit og korte sætnin­ger. (Beretninger på omkring 4.000 ord er ofte passende.)
 • At din personlige vinkel på historien gør den interessant for andre.
 • At opbygge fortællingen med en kort overskrift, forfatternavn, en forkla­rende indledning, korte mellemoverskrifter og en afsluttende datering.
 • At konkrete eksempler skaber stemninger og billeder hos læseren.
 • At det skrevne også skal kunne forstås i 2050, det kræver undertiden uddy­bende forklaringer om personer, steder m.v.
 • At links til andre sider på nettet ikke er “langtidsholdbare”.
 • At gode fortællinger har en fængende indledning og en markant afrun­ding.
 • At fortællinger fra hjertet rammer andres hjerter.
 • At du selv har ansvaret for indholdet.
 • At finde egnede billeder, som kan illustrere det skrevne, om muligt med angivelse af år, ophavsmand og evt. copyright.

Aflevering af teksterne

 • Teksten gerne som en vedhæftet Word-fil med få formateringer.
 • Billederne gerne som vedhæftede, separate jpg-filer.
 • Hvis du får tekniske problemer, hjælper vi med at løse dem.