Steder

Fanen

Er der nogen der kender historien om højskolens fane, så brug meget gerne kommentarerne.

Globen

Globen

Globen fotograferet omkring 2003

Kunststofbanen

Hvad er historien bag den tidligere kunststofbane, hvor der især blev dyrket hockey og fodbold?

Pedelskuret

Pedelskuret blev bygget i 1953 et sted på skolen - og det blev flyttet med håndkraft i 1957.

Spisesal

Spisesal

Oprindelige spisesal som i dag er pedellernes værksted

Talerstolen

Talerstolen

Hilsen fra formanden! Elevforeningen vedtog som bekendt at give skolen en talerstol til indvielsen i juli. Det var mig en stor glæde på gamle elevers v...