Talerstolen

Hilsen fra formanden! Elevforeningen vedtog som bekendt at give skolen en talerstol til indvielsen i juli.

Det var mig en stor glæde på gamle elevers vegne at overrække Sv. Aage Thomsen denne gave. Det er mig også en stor glæde her at rette en tak til alle jer, der gennem jeres bidrag var med til at muliggøre denne gave.

Må jeg have lov til at rette en speciel tak til Niels P. Knudsen. Tak for din interesse og det bidrag, du har givet. Du har udført et arbejde, du kan være stolt over. Talerstolen står nu på Idrætsskolen som et udtryk for, hvor langt dansk møbelhåndværk er nået i dag. Tak, Niels Peter Knudsen.

Vi var fra elevforeningens side enige om, at vi ikke ville vælge den billigste løsning. Regnskabet for talerstolen vil I finde andetsteds i årsskriftet. Er der nogen, der endnu ikke har givet et bidrag, kan det nås endnu. …

Thormod Petersen

Først bragt i Årsskriftet fra 1958

På side 66 i årsskriftet ønsker Niels P. Knudsen (45/46) “Glædelig jul og godt nytår.”, så jeg går ud fra at det er den samme Niels Peter Knudsen, der har lavet talerstolen.

Det fulde regnskab for talerstolen kan findes på side 84 i Årsskriftet fra 1958. Niels Peter Knudsen fik 2000 kroner for at lave talerstolen, og inklusiv alle ting omkring talerstolen med trykning af girokort, rejseudgifter, telefon, gebyrer mv. løb det samlede regnskab op i 2400,25 kroner, som er blevet indsamlet blandt tidligere elever.

Svend Aage Thomsen på talerstolen
Svend Aage Thomsen på talerstolen. Billede fra arkiv.dk

Opdateret: