Personer

Forstandere

Svend Aage Thomsen

Svend Aage Thomsen

Skolens grundlægger og forstander fra 1942. Arbejdede hårdt for at bygge en Idrætsskole. Det blev hans store mission, og efter slidsomt arbejdede kunne han s...

Søren Haugstrup Jensen

Søren Haugstrup Jensen

Ansat som medforstander for Svend Aage Thomsen fra 1943 til 1944. Han var egentlig lærer på Ry Højskole, som var beslaglagt af tyskerne.

Jens Ejlert Hagelsø

Jens Ejlert Hagelsø

Ansat som medforstander for Svend Aage Thomsen fra 1944-1945. J.E. Hagelsø var egentlig forstander for Vojens Ungdomsskole, som var beslaglagt af tyskerne.

Rask Nielsen

Rask Nielsen

Ansat som medforstander for Svend Aage Thomsen fra 1945-1948. Han kom fra en stilling som lærer på Ollerup Gymnastikhøjskole, som blev okkuperet af tyskerne....

Tage Søgaard

Tage Søgaard

Ansat som højskoleforstander efter Svend Aage Thomsens død i 1961. Blev forstander sammen med Aksel Bjerregaard. Sagde op i 1964.

Aksel Bjerregaard

Aksel Bjerregaard

Ansat som forstander efter Svend Aage Thomsens død i 1961 med stor opbakning fra DIF-baglandet. Forstander sammen med Tage Søgaard. Sluttede som forstander i...

Bjarne Hauger

Bjarne Hauger

Bjarne Hauger var forstander fra 1967 - 1982. Indfører bl.a. 8 måneders skole og indvier DIF-kursusfløjen og træningssalen.

Tage Benjaminsen

Tage Benjaminsen

Forstander fra 1982 - 1984 efter at have været både elev og højskolelærer på Den Jyske Idrætsskole. Starter efterfølgende Sundhedshøjskolen i Skagen.

Ole Worm

Ole Worm

Forstander fra 1984-1998 efter at have været højskolelærer i en lang årrække. Var bl.a. idemager bag Globen.

Bent Serup

Bent Serup

Forstander fra 1998 - 2006. Var bl.a. med til at etablere kunstgræsbanen.

Lars Kjærsgård

Lars Kjærsgård

Forstander fra 2007 til 2009 i en krisetid, hvor bl.a. efterskolens startede. Det blev en vanskelig forstandertid.

Ole Damgaard

Ole Damgaard

Blev forstander i 2010 og indgår i et ledelsesteam med efterskoleforstander, Frank Rasmussen, og forretningsudvikler, Peter Sebastian Pedersen. Har bl.a. med...

Bestyrelsesformænd og -kvinder

N. P. Jensen

N. P. Jensen

Vejles daværende borgmester blev formand på det stiftende møde for Den Jyske Idrætshøjskole i 1942 og var formand indtil 1947.

Willy Sørensen

Willy Sørensen

Vejles daværende borgmester overtog formandsposten for bestyrelsen i 1947 og sad på posten indtil 1963.

Otto Lassen

Otto Lassen

Kontorchef, Otto Lassen, var bestyrelsesformand fra 1963-1972.

Hans Erik Jensen

Hans Erik Jensen

Formand i to perioder - først fra 1972-1980 og derefter fra 1981-1983, da Vagn Mikkelsen døde.

Vagn Mikkelsen

Vagn Mikkelsen

Blev formand i 1980, men nåede kun et år på formandsposten, inden hans alt for tidlige død i 1981.

Inger Engberg

Inger Engberg

Formand fra 1983 til 1996 og var bl.a. med til at få bygget Globen og den nye kursuscenterafdeling.

Poul Grejs

Poul Grejs

Formand for bestyrelsen fra 1996 til 2008.

Carsten Lang Petersen

Carsten Lang Petersen

Blev formand for bestyrelsen i 2008 efter at have været elev i 1978/79 og kasserer i Elevforeningen lige siden.

Væsentlige personer