Indholdsfortegnelse

 • Tage Søgård og Svend Aage Thomsen: Aktuelle foreningsproblemer
 • Thormod Petersen: »Farlig ungdom«
 • Tage Søgård: Stilstand eller grøde
 • Viggo Søndergaard: Tanker om den frie idræt
 • Judith Lind: Til sommerpigerne
 • Svend Aage Thomsen: Kære gamle elever
 • Svend Aage Thomsen: Skolens kursusvirksomhed
 • Nyt fra gamle elever
 • Elevforeningens regnskab
 • Knud Thomassen: Generalforsamlingen
 • Beretning fra landselevforeningen
 • Elevfortegnelse

Artikler

Kære gamle Elever! fra Årsskrift 1953
Svend Aage Thomsens skriver sin årsberetning til de tidligere elever.

Opdateret: