Tale ved afsløringen af mindestenen den 10. juli 1966

1 minutters læsning

Det er med glæde jeg i dag kan byde velkommen t de mange, der er kommet for at overvære afsløringer a mindestenen over denne skoles skaber – Svend Aage Thomsen.

Der ligger gemt dybt i ethvert menneske en trang til at lege – til at drømme – til at skabe. Barnet leger - men bag legen ligger for barnet en dyb alvor - en ukuelig trang til at give drømmene liv - ud af fantasien at skabe virkelighed – og gennem legen udvikles menneskets skabende evne.

For de fleste af os går det sådan, at vi glemmer kun at lege, fordi livet stiller sine krav til os.

Svend Aage Thomsen bevarede evnen til at drømme og til - af drømmene – at skabe liv og virkelighed.

Livet lærte ham, at for at drømmen kunne blive til Virkelighed, måtte der bagved være tro på, at det kunne lykkes; men han vidste også og viste sin gerning, at drøm og handling hører sammen. Svend Aage Thomsen drømte stort, men han satte altid hele sin vilje og evne bag ved, og gennem drøm og handling skabte han.

Svend Aage glemte aldrig, at mennesket aldrig er skabende, når det står ene. Kun i samarbejde med og sammen med andre får livet mening, og først da er der mulighed for en skabende indsats.

Denne skole er rejst af mange; men uden Svend Aage Thomsens drømme og uden hans stærke tro og ukuelige vilje til at virkeliggøre drømmen, var denne skole ikke blevet til.

Jeg afslører denne sten og overdrager den til Den Jyske Idrætsskole.

Måtte den fremover minde de, der færdes her om den mand, der skabte denne skole - måtte noget af hans ildhu, idealisme og tro på det bedste i mennesket stedse være baggrund for den gerning, der øves her.

Artiklen af Thormod Petersen er oprindelig bragt i Årsskriftet fra 1966

Lydklip fra talen

Thormod Petersen er første taler. Ved du hvem der afholdte de følgende taler, så skriv endelig i kommentarerne, så vi kan få det angivet nøjagtigt?

Andre oplysninger om arrangementet

Du kan på Vejle Stadsarkiv finde en artikel om arrangementet.