Ingrid Thomsen in memoriam

2 minutters læsning

Lørdag den 26. oktober modtog vi på DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE med delelse om, at Ingrid Thomsen var afgået ved døden under et ferieophold på Mallorca. Det tunge budskab greb alle på skolen, der havde kendt Ingrid Thomsen, meget stærkt, og vore tanker samlede sig i dyb medfølelse med Ingrid og Svend Aage Thomsens to unge børn, Birthe og Bjarne, der i løbet af så få år har mistet både deres far og mor.

Begravelsen fandt sted i stilhed på Vejle Kirkegård lørdag den 2. november.

Den gode »mor« for DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE er ikke mere. En ferierejse, der skulle have været en hyggelig og afslappende tur, blev hendes sidste rejse.

Ingrid Thomsen’s død i det fremmede var en mærkelig skæbne, hun som holdt så meget af sit land og dets ungdom, en ungdom som hun havde været med til at præge i den gode retning, der var hende egen. Det vil for de mange, der kendte og holdt af hende, synes uforståeligt, at den forholdsvis unge og virksomme kvinde ikke er blandt os mere.

For DEN JYSKE ,IDRÆTSSKOLE er hermed bristet et bånd, som nu kun kan bindes til en mindekrans. Sammen med sin mand, Svend Aage Thomsen, står hun som skaberen af skolen. Hun var utrættelig til at opmuntre Svend Aage, når vanskelighederne syntes at blive for store, inden den endelige beslutning om skolens oprettelse blev taget. Hun gik med glad og åbent sind ind til en mere end usikker tilværelse som forstanderkone på den første lille skole, og hun var mere end inspirerende for planerne og gennemførelsen af den store udvidelse af skolen. Uden at forklejne Svend Aage Thomsen’s kæmpeslid og arbejde for skolen, er det et spørgsmål, om han havde været i stand til at gennemføre de idealistiske tanker, uden Ingrid Thomsen’s gode og dygtige støtte.

Det fine menneskelige i Ingrid Thomsen’s sind fik lejlighed til rig udfoldelse i den daglige omgang og arbejdet på skolen. Derfor blev hun som en »mor« på skolen, hvor utallige har søgt forståelse, råd og trøst hos hende. Hos de mange, som i de mange år har haft nær kontakt med hende, vil sammen med sorgen over hendes bortgang blandes kønne minder om hendes liv og virke.

Trods den fulde opslugning af arbejdet for og på skolen formåede Ingrid Thomsen at være en rigtig og god moder for børnene, Birthe og Bjarne, om hvem deltagelsen samler sig ved i en tidlig alder at have mistet både far og mor.

DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE bør aldrig lade Ingrid Thomsen’s minde blegne. Jeg er sikker på, at vi er mange, der med sorg og respekt udtrykker et: »Æret være Ingrid Thomsen’s minde«.

Otto Lassen, formand for DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE.