Hvorfor startede vi som idrætsskole og ikke idrætshøjskole?

mindre end 1 minutters læsning

Svend Aage Thomsen valgte oprindeligt at kalde skolen for Den Jyske Idrætsskole, og det er der garanteret en god forklaring på. Hvis du kender den, så brug gerne kommentarerne.

I 1998 ændredes navnet til Vejle Idrætshøjskole. Det er der også en rigtig god forklaring på. Kender du den, så brug kommentarerne!

Opdateret:

Kommentarer

Pia Rask

MIN historie er (vistnok fortalt af Bjarne Hauger): under de indledende manøvrer var Svend Aages “arbejdstitel”: “Den jyske Idrætsskole”. Da der så skulle indvies og brevpapiret var trykt, var kongen tilstede (eller ihvertfald sammen med Sv.Å.). Kongen klappede Sv. Å. på skuldrene og sagde:”det er et rigtig godt navn, du har til din skole!”. På brevpapiret var egentlig trykt: “Den jyske Idrætshøjskole”! Men, når kongen havde sagt at “idrætsskole” var et godt navn…!

Axel Gyntler

Jeg ved godt det nu hedder “højskole”,- men jeg kan fortælle, det var Svend Aages faste holdning, at skolens navn ER: “Den jyske Idrætsskole”. Ved udvidelsen i 50’erne var der forslag om, at ændre navnet til HØJSKOLE,- men det ville Svend Aage ikke høre tale om!

M.h.t. skolens navn “Den jyske Idrætsskole”,- så ved jeg, at det VAR Svend Aages indstilling, at det skulle være skolens navn og intet andet. Jeg ved selv at have hørt, at han ikke ville kaldes “højskole” lig skolerne i hhv. Viborg og Sønderborg og Gerlev, men det er rigtigt at der var en del – skal vi forsigtigt kalde det rygter,- at der op til kongebesøget var lidt “røre” om navngivningen,- men skolen HED stadig på dette tidspunkt i 1958, hvor skolen blev “genindviet”: “Den jyske Idrætsskole”. At skolen så i dag alligevel hedder “højskole”, tjah,- kan jeg kun sige,- og Svend Aages ånd har vel tilgivet dette!

Lars Olesen

Det var tilsyneladende en udbredt forståelse af Den Jyske Idrætsskole, at den egentlig ikke skulle starte som “højskole”, men som en skole for idrætten. Fx skriver K. A. Knudsen: “Den kalder sig ikke Idrætshøjskole, fordi den ikke tænker paa at tage almindelig Højskoleundervisning med, som de tre andre. Den vil gøre Idræt til Hovedfaget.” ^[K. A. Knudsen: “Læreruddannelsen i Legemskultur” i Krogshede, Kr.: Idræt Vor Tids Store Folkeopdrager, Forlaget Arnkrone 1943].

I bind II (side 390) af ovenstående værk korrigerer K.A. Knudsen dog dette. “Det beror paa en Misforstaaelse, naar der i I. Bind, Side 112, staar, at den jyske Idrætsskole ved Vejle ikke tænker paa at tage almindelig Højskoleundervisning med (skrevet 1942). Nu, da dens Program er endelig udarbejdet, og Skolen er begyndt … viser det sig, at den stiller sig helt paa Linie med de øvrige Gymnastik- og Idrætshøjskoler. Den vil staa paa Højskolens Grund. Den giver Delingsføreruddannelse saavel i Gymnastik, som i Idræt. Der er antaget en Højskolemand som Medforstander, cand. mag. S. Haugstrup Jensen, tidligere Lærer ved Ry Højskole; Skolen er anerkendt som Højskole, og faar som saadan Statstilskud baade til sig selv og til sine Elever.”

Hvorvidt K. A. Knudsens oprindelige forståelse af projektet i Vejle var rigtigt, og at Svend Aage egentlig tænkte at det alene skulle fungere som en Idrætsskole kan vi ikke sige. Sikkert er det i hvert fald, at da Den Jyske Idrætsskole starter, så er den anerkendt som højskole, hvilket Haugstrup også præciserer i talen ved skolens åbningsmøde.

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver ikke offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *

Indlæser...