Vejle Idrætshøjskoles Historie #Live

130:59 minutters video og 2 minutters læsning

I anledning af skolens 75 års jubilæum kan du komme med på en rejse gennem Vejle Idrætshøjskoles historie. Du kommer til at høre små beretninger fra nuværende og tidligere personligheder på højskolen, se billeder fra skolens historie, overvære interviews, opleve korte film og synge de historiske sange. Det bliver historiske oplivende, opløftende og oplysende.

Indhold

 • 00:00:00 Velkomst v/ Lars Olesen (nuværende viceforstander på Vejle Idrætshøjskole)
 • 00:00:52 Indholdet af Vejle Idrætshøjskoles Historie #Live
 • (00:01:24 Måder at se skolens historie på 1) Oversigt over skolens forstandere)
 • 00:01:59 Indkast fra Forstander Ole Damgaard
 • (00:03:14 Måder at se skolens historie på 2) Tidslinje)
 • (00:03:52 Måder at se skolens historie på 3) Byggefaser)
 • (00:04:15 Visionen 1.0)
 • 00:05:27 Gamle filmsekvenser optaget af Svend Aage Thomsen
 • 00:07:56 Bjarne Thomsen fortæller om, hvordan det var at vokse op på højskolen
 • (00:13:17 Skolen fra oven anno 1950)
 • 00:13:52 Den jyske idrætsskoles sang
 • (00:19:05 Skema anno 1960)
 • 00:19:41 Jørn Richter mindes Knud Thomasen
 • 00:24:01 Grundplanet 1958 / Genindvielsen da Kongen kom forbi
 • 00:26:00 Bjarne Thomsen mindes Kong Frederiks besøg
 • 00:28:30 Historien om talerstolen
 • 00:29:45 1971 - Oversigtsbillede over de nye byggetiltag
 • 00:30:30 Den jyske idrætsskoles og Vejle Idrætshøjskoles logo tilbage i 1978
 • 00:31:00 Interview med Jørn Richter om hans lange karriere som højskolelærer
 • 00:37:30 Jørn Richter interviewes om det værdige menneske og højskolens tidligere værdigrundlag
 • 00:40:00 Carsten Lang og Pia Rask (tidligere medlemmer fra elevforeningen fra 1980) mindes højskolen med anekdoter og skrapbog
 • 00:47:20: Pia Rask mindes elevmøderne
 • 00:51:00 Lars Olesen introducere historien om fanen fra snoghøj
 • 00:52:40 Niels Henning Broch-Mikkelsen (bestyrelsesmedlem i 1991) fortæller om Ole Worms idé med den nye foredragssal; Globen
 • 00:59:30 Niels Henning Broch-Mikkelsen fortæller om bestyrelsesmøderne i hans tid i bestyrelsen
 • 01:01:00 Niels Henning Broch-Mikkelsen fortæller om efterskolens start, tankerne omkring efterskolen, højskolens lavpunkt og SWOP-lånet
 • 01:05:50 Jørn Richter fremføre en prolog han skrev til indvielsen af bygningen Globen
 • 01:11:50 Højskolens nuværende musiklærer Mille fremfører Jubilæums skolesangen fra 1992
 • 01:17:00 Lars Olesen introducerer reklamevideo og aktiviteter på højskolen fra 1995
 • 01:18:50 Navneændringen fra den Jyske Idrætsskole til Vejle Idrætshøjskole
 • 01:20:00 Grundplanet - oversigtsbillede over højskolen i 2003
 • 01:20:30 Lars Olesen introducerer den konstituerede forstander, forretningsfører og højskolelærer Torben Espersen (1988-2007)
 • 01:22:00 Torben Espersen fortæller om tids- og jubilæumsskriftet
 • 01:24:00 Torben Espersen fortæller om hans oplevelser på Vejle Idrætshøjskole
 • 01:33:30 Torben Espersen fortæller om valget omkring efterskolen og ansvaret som forretningsfører og konstitueret forstander
 • 01:35:00 2007-2008 Nybrud med optag, efterskole og skema
 • 01:36:00 Lars Olesen fortæller om den svære tid omkring 2007 med et lavt elevantal
 • 01:37:30: Henning Wichmann 2002-2008 kommer og fortæller om hans tid som højskolelærer, nabo til højskolen, frygten for den nye efterskole og de nye tiltag på skolen.
 • 01:45:30 Lars fortæller om den nye evalueringsteknik; most significant change som blev indført på højskolen i Lars virke
 • 01:49:40 Skoleskemaet 2017, vision, overskud og årselever i tal
 • 01:53:30 Udspark ved den nuværende forstander; Ole Damgård
 • 01:55:00 Visionen v. 2.0. Helhedsplanen frem mod 2030
 • 01:57:30 Den sidste sang med den nuværende VIH sang af Mille og Elever F2010 og introduktion til den nye højskolesang 2018
 • 02:06:00 Afrunding ved Lars Olesen
 • 02:07:00 Sidste most signifikant change historie
 • 02:08:30 Bagsiden af magasinet; arbejdet bag højskolens historie

Videoen blev optaget 2. september 2017 i forbindelse med Elevforeningens årsmøde.