Forord - en slutreplik

2 minutters læsning

De seneste 8 år har været en meget spændende periode på Vejle Idrætshøjskole. En periode hvor skolen har udviklet sig og blomstret op i en for den samlede højskoleverden meget trængt periode med ganske mange skolelukninger. Skolen har udviklet sig facilitetsmæssigt med nye fodboldbaner, beachvolleybaner, overdragelse af DIF’s kursuscenter og modernisering af teorilokalerne her, nyt træningscenter, renovering af idrætshallen bl.a. med nyt gulv, forbedrede teorilokaler i den gamle hovedbygning, en påbegyndt renovering af elevernes badefaciliteter, udvikling af elevernes fritidsfaciliteter osv.

Vi har udviklet bridge- og golfkurser og har på den baggrund kunnet opnå et pænt højt årselevtal. Det betød, at vi kunne fastholde skolen blandt de største i landet og dermed sikre skolen økonomisk.

Det betød også, at vi var i stand til at fastholde en pæn stor lærergruppe med forskellige og supplerende kompetencer, hvilket gav mulighed for at starte fodboldakademi, rejselinje, musik- og sanglinjen, aerobicinstruktøruddannelse, fitnessinstruktøruddannelse, politilinjen og at udvikle og iværksætte en ny lederuddannelse (PROaktivistuddannelsen) sammen med DIF og idrætshøjskolerne i Århus, Ålborg og Ikast og endelig at påbegynde det lokale skolenetværk mellem seminarier i Jelling og Gedved og Vejle, Brandbjerg, Uldum og Engelsholm højskoler.

Vores kursuscenter har udviklet sig med mange nye tiltag og god søgning og er sammen med vores køkken til stadighed på forkant og udviklingsparat og er som følge heraf blevet endnu mere rost og berømt end nogen sinde. På trods af begrænsede midler formåede såvel pedelafdelingen som rengøringsafdelingen at holde skolen præsentabel og funktionsdygtig. Ofte måtte der lægges stor kreativitet i arbejdet med at få nogle af de nedslidte ting til at fungere.

Administrationen har fået mange udfordringer efterhånden, som kravene er steget med omlægningen fra primært lange højskolekurser til blandingen af lange og korte højskolekurser næsten året rundt. Man må sige, at den har klaret de skiftende udfordringer og krav til UG.

Vi har sammen skabt en “virksomhedskultur”, som er blevet bemærket og rost af ganske mange af de elever og kursister, der i løbet af årene har gået på skolen eller har gæstet skolen. Navnlig kan jeg huske én bemærkning fra en meget erfaren erhvervsleder på ét af vore golfkurser: “Det er dog en fantastisk virksomhedskultur du har, dine medarbejdere smiler, er hjælpsomme og alle arbejder stille og roligt med hver deres og løser tingene til vores tilfredshed. Det er usædvanligt at opleve sådan en hjælpsomhed og arbejdsglæde.” Ved den lejlighed - ligesom ved mange andre lejligheder – blev jeg glad og stolt!

Vejle Idrætshøjskole skal nok have mange år foran sig, det er jeg sikker på, Måske i en anden konstruktion, men overleve og udvikle sig, det har den gode muligheder for. Som ganske mange elevhold har måttet tage afsked med VIH, tager jeg nu afsked – jeg tror, at navnlig I ved, hvordan jeg har det med det!