Mindeord om Svend Aage Thomsen

1 minutters læsning

Det er med vemod, jeg sætter pennen til papiret for at skrive disse mindeord om forstander Svend Aage Thomsen. Gennem 15 år stod vi i intimt samarbejde for at få Den jyske Idrætsskole udbygget således, at den idé, Svend Aage Thomsen i sine ungdomsårs idealisme havde fostret, kunne blive en realitet.

Vanskelighederne var store - større, end mange gør sig nogen forestilling om – og kun den ukuelige vilje, Svend Aage Thomsen var i besiddelse af, bar over de meget kritiske og tilsyneladende håbløse situationer, der gang på gang opstod under bestræbelserne for at få skolen udbygget.

En til fanatisme grænsende idealisme var øjensynlig den kraftkilde, der gav styrke og tålmodighed til at prøve igen og igen utallige gange. Selv om skuffelser og modgang undertiden kunne gøre ham mismodig og tungsindig, så skulle der kun en smule lysning til, for at idealismen og begejstringen atter flammede op med fornyet glød og kraft.

Uden disse egenskaber forenet i Svend Aage’s person og bragt til udfoldelse af ham havde den jyske Idrætsskole ikke eksisteret i dag. Dansk idræt og dansk ungdom er ham stor tak skyldig for den indsats, han øvede, og for den skole, han skabte og formede ud fra sin ideale stræben og kærlighed til dansk ungdom.

Alle vi, der har oplevet Svend Aage Thomsen, vil ære og hædre hans minde. Vi gør det bedst ved at sørge for, at der altid om Den jyske Idrætsskole fylkes ungdom, der stræber efter de høje idealer, selve skolen blev et udtryk for. – Opfyldes det, har vi forvaltet den store arv, Svend Aage Thomsen gav dansk ungdom i Den jyske Idrætsskole, på den rigtige måde.

Artiklen af Willy Sørensen blev opfindeligt bragt i Årsskriftet fra 1961