Et stykke af skolens historie er gået bort…

2 minutters læsning

Lørdag den 21. januar 2012 døde Henning Rasmussen efter at være ramt af et hjertestop 3 dage forinden – kun 64 år gammel.

Så sent som en uge før var han med til møde i Elevforeningens bestyrelse på Idrætshøjskolen og dagen inden han faldt om, var han aktiv med fødselsdagshilsen og forskellig anden mail-korrespondance i relation til skolens regnskab.

Det var derfor et stort chok for os alle, da vi onsdag blev gjort bekendt med Hennings situation. Lørdag aften døde Henning – uden at være kommet til bevidsthed – omgivet af den nærmeste familie og venner.

Da Henning som 23-årig kom til Den jyske Idrætsskole i 1970, var det uvidende om, at dette ville blive en stor del af hans liv – ja resten af livet. På vej væk fra skolen i ’71 blev han hyret til Elevforeningen og inden han så sig om, var han også formand for denne.

I starten af ’80-erne blev han valgt ind i skolens bestyrelse – i øvrigt sidste gang der har været kampvalg til en af disse poster! Her sad han indtil 2003. Posten som formand for Elevforeningen var også givet videre, men han har siden virket som revisor for Elevforeningen, kritisk revisor for skolen og deltaget i alle Elevforeningens bestyrelsesmøder og sommerhus-weekends.

Dertil har Henning deltaget i samtlige 41 Elevmøder/Gensynsweekends, der har været, siden han gik på skolen – dem alle med Henning som vigtig arbejdskraft til registrering, lave opslag, rydde op efter de unge mm. Også skolens årlige repræsentantskabsmøde deltog Henning altid i – samt tidligere også på skiture, til jule- og sommerafslutninger og øvrige arrangementer. Rigtig, rigtig mange kendte derfor Henning – og hans altid gode humør, store viden og hjælpsomhed.

Mange får aldrig sagt tak før det er for sent. Heldigvis oplevede Henning det selv, da han blev hyldet for sin store indsats for skolen til 40-års jubilæet i september, ligesom han fik en flot afsked fra Fyns Håndbold Forbund i april, da han stoppede der efter 25 år – og fik endnu mere tid til sine mange interesser.

Desværre blev den tid kort, men vi ved, at Birgit og Henning ikke har siddet med hænderne i skødet og ventet på at få tid efter pensionering. Talrige ture, håndboldkampe, sammenkomster mm. har altid været en del af hverdagen – der har næppe været plads til mere.

Vi vil alle komme til at savne Henning rigtig meget, men vores tanker går først og fremmest til Birgit, som allermest vil mærke det store tomrum, Henning nu efterlader sig.

Æret være Hennings minde.

Carsten Lang Vejle Idrætshøjskole Formand for bestyrelsen

Skrevet af Carsten Lang Petersen - oprindeligt bragt på vih.dk.