Bjarne Hauger

1 minutters læsning

Bjarne Hauger Den nye forstander for Den Jyske Idrætsskole, Bjarne Hauger, er 48 år gammel. Han tog lærereksamen i København 1942, årskursus på Danmarks Højskole for Legemsøvelser 1943 og blev samme år ansat som lærer ved gymnasiet i Helsingør, hvor han var til 1952. Aret før Idrætshøjskolen i Sønderborg blev indviet, i 1952, blev Hauger ansat som rådgivende for denne skole samtidig med, at han passede sin lærerstilling i Helsingør. I 1952 flyttede han til Sønderborg som leder af idrætsuddannelsen der og virkede samtidig som skolens kursusleder. I 1960 kom Hauger til Esbjerg Seminarium med gymnastik som hovedfag og med regning og matematik som andre undervisningsområder. Desuden har han været stærkt engageret i idrætsundervisningens tilpasning til den nye seminarielov. Siden efteråret 1966 har han været formand for Dansk Gymnastiklærerforening. I sine yngre dage var Bjarne Hauger en fortræffelig fodboldspiller i B. 1908 i København og i Helsingør I.F., og som håndboldspiller var han med i denne idrætsgrens stærke udviklingsår i sundbyen. Desuden har han virket som amtsidrætsinstruktør i Frederiksborg Amt for D.D.S.G.& I., som formand for idrætsudvalget i Sønderborg amt og som instruktør i gymnastik, boldspil og atletik ved utallige kursus rundt om i landet for såvel D.I.F., D.D.S.G.& I. og D.D.G.U. Fra 1. september 1967 er Hauger tilknyttet som tilforordnet Den Jyske Idrætsskole med ansættelse som forstander fra 1. august 1968.