Formandsskifte

mindre end 1 minutters læsning

Ved repræsentantskabsmødet i marts 1983 fik Den jyske Idrætsskole ny formand, idet Hans Erik Jensen, Randers, ønskede at fratræde efter eget ønske.

Det blev til mange års medlemsskab af forretningsudvalget, heraf flere år som formand. Spændende år har det været med udbygning på forskellig vis. Udfordringerne har været store - kursuscentret er endelig administrativt placeret - skolens 40 års jubilæum - nogle gode medarbejdere har haft jubilæum - og meget tiltrængt er skolens køkken fornyet.

En stor mærkedag var også forstanderskiftet. Såvidt flere store mærkesager, men dagligdagen med gode medarbejdere har medvirket til løsninger, hvor Hans Erik Jensens indsigt, smidighed og trofasthed har været stærkt udslaggivende. Tak til Hans Erik Jensen og frue for godt samarbejde.

Skrevet af Inger Engberg - bragt i årsskriftet fra 1983