Eleverne skal lære at tænke med hjertet

7 minutters læsning

DJI skal altid eksperimentere med krop og sjæl, opdrage, udvikle og udfordre, og på den måde understrege sin berettigelse som folkehøjskole med idræt som hovedinteresse, mener Inger Engberg

Hjemmegående husmor er lidt af en tilsnigelse, når man ser Ingers aktivitetslist. Hun er/har været aktiv inden for idræt, spejderbevægelsen, socialvæsen og politik. I flæng kan nævnes: Aktiv leder inden for KFUM-idrætten, siden 1941, formand for forbundet fra 60-70 (første kvindlige leder for et landsforbund). Medlem af DIFs bestyrelse fra 60-79 (første kvinde i DIFs bestyrelse), 71-79 medlem af DIFs forretningsudvalg (som første kvinde). Fra 79 til 91 medlem af DIFs ordens- og amatørudvalg (også som første kvinde). Inger har fået KFUM’s og DIF’s hæderstegn i guld Inger er formand for børnesagens fællesråd (siden 1980) og er som sådan blevet udnævnt til ridder af Dannebrog i 1992. Fra 1970-78 sad Inger i byrådet i Brøndby kommune.

Den Jyske Idrætsskole skal have mod til at ville noget. Den skal opdrage, udvikle og udfordre – også sine omgivelser og elever. Lidt paradoksalt skal DJI lære eleverne “at tænke med hjertet”.

Ordene er Inger Engbergs. Som medlem af skolens bestyrelse siden 1978 og formand siden 1983 har hun en vægtig baggrund for at tænke visionært, når skolen træder ind i det næste halve århundrede af sin levetid.

Den Jyske Idrætsskole er en folkehøjskole med idræt som hovedinteresse. Ideen med skolen kan sammenfattes i ordet “højskoleliv’. Og der er liv i DJI - der er livskraft, fastslår skolens formand.

Og det kan Inger Engberg føre beviser for. Tilgangen af elever vokser og i jubilæumsåret fortsætter udbygningen af skolens lokaliteter. Som så ofte før søger den at tilpasse sig - at leve i tiden. Samtidig oplever skolen et boom på kursussiden - ikke mindst på DJI’s egne korte kurser.

Altid fuldt hus

Elevtallet er nu 128 elever. Højskolen har altid kunnet samle fuldt hus - i hvert fald i den tid jeg har deltaget i bestyrelsesarbejdet, siger inger Engberg. Kursusfløjen er blevet for lille. Den udbygges allerede i 1992, og så får skolen en længe tiltrængt foredragssal. Og den bliver noget ganske særligt. Vent at se - både ude og inde, lover Inger Engberg. Og hun fortsætter:

På forsiden af DJI’s skoleplan står der “midt i Danmark - midt i den Smukkeste natur - og i centrum af dansk idrætsliv”.

Og der midt i Danmark udfolder livet sig i vekselvirkningen mellem det menneskelige og det institutionelle. Det menneskelig liv blandt eleverne, lærere, det praktiske personale, administration, bestyrelse og repræsentantskab på den ene side. På den anden side de institutionelle rammer som huser alle disse grupper af mennesker gennem kortere og længere tid.

Populære korte kurser

Kursusvirksomheden er et kapitel for sig. Utallige specialforbund har benyttet sig af DJIs fremragende faciliteter og imødekommende service. DJI som kursussted benyttes flittigt af ikke-draetslige organisationer, men den største og mest markante nyskabelse på kursusområdet indenfor de sidste 10 år er så ubetinget højskolens egne kort-kurser, hvis gode ry er spredt andet over.

Tilknytningen til Dansk Idræts-Forbund har været værdifuld for DJI fra starten. Kursusfløjen er det synlige bidrag. DIF’s konsulenttjeneste i Region syd og DIF’s idrætslæge i området arbejder i dag i lokaler på skolen, ligesom talrige specialforbund er blandt de faste gæster.

Det er dog ikke kun i kraft af specialforbundenes tilstedeværelse i skolens repræsentantskab, at DJI taler om at være i “Centrum af dansk idrætsliv”. I de seneste år har det fine samarbejde med Team Danmark synliggjort DJI - endnu mere udadtil. Man er kommet endnu mere i centrum, mener Inger Engberg.

Elitens pust via Team Danmark

DJI har fra Team Danmark modtaget megen hjælp og støtte. Skolen er hovedcenter for fodbold og regionalcenter for hockey, volleyball, taekwondo, sportsdans og golf. Samarbejdet giver elitens pust gennem skolen i en fast, rolig og udviklende atmosfære. Og atmosfæren fornemmer alle også i de bygninger, som i hele levetiden har undergået forvandlinger.

Den eksplosionsagtige vækst i antallet af kursister samt den øgede elevtilgang har betydet ombygninger og tilbygninger, ligesom nye boldbaner er anlagt. Her har Danmarks første kunststofbane til hockey påberåbt sig en vis interesse - en bane, som også fodbold kan benytte på de vejrmæssigt lidt vanskelige tider af året. Men DJI har hele tiden søgt at gøre udvidelserne nænsomme overfor de øvrige lokaliteter.

Hvilken spisesal blev der ikke ud af den gamle foredragssal med de billede af Doris Bloom på endevæggen. Kunsten hænger smukt og stilfuldt på højskolen – også andre steder. Et særkende for DJI, siger Inger Engberg.

Lyset falder smukt i de nye tilbygninger. Havestuen med sin lethed og midt i Danmarks Smukkeste natur. Det nye indgangsparti huser administrationen og forstanderen. Alle elevværelser er indenfor de seneste år blevet moderniseret med bl.a. nyt inventar og optræder nu up-to-date.

Liv og livskraft

Og som allerede nævnt fortsætter skolens udvidelser i 1992. Tilbygninger og ombygninger er et håndgribeligt udtryk for at der sker noget på stedet. Der er liv og livskraft! Men hvad sker der egentlig med den vigtigste part i højskolen Hvad sker der med eleverne, når de er på højskole

Højskolen ønsker at oplyse og oplive. Højskolen er et sted, hvor man lærer om livet og for livet, så man bliver stand til at udvikle et personligt rigere liv, mener skolens formand.

Hun kan finde beviset for sin opfatte i en stribe af artikler med tidligere elever og lærere i denne bog. Og jeg tror, at hovedparten af eleverne på DJI oplever både at blive oplyst og oplivet. I al deres forskellighed oplever de, at hvert enkelt menneske har en værdi i sig selv. Jeg tror, at de gennem undervisning og samvær opnår, hvad jeg vil kalde en social menneskeforståelse, at de lærer at acceptere den enkelte. Der sker en udvikling af betydning for den enkelte - generelt, forklarer Inger Engberg.

Skolen som et kultursted

Jeg oplever skolen som et kultursted for Vejle – et synspunkt som jeg med stor glæde har set bakket op af Vejle Kommune gennem den måde, som kommunen har støttet og bistået DJI. Det har jeg fornemmet i min formandsperiode siden 83, hvor der altid har bestået et godt og imødekommende samarbejde. Det har f.eks. også gjaldt etablering på skolen af Sportsmuseet, hvis udstillinger har præget gangene på skolen de seneste par år. Inger Engberg har arbejdet sammen med tre forstandere, Bjarne Hauger, Tage Benjaminsen og Ole Worm siden 1978.

Alle har de understreget, at skolen er et kultursted. Og DJI er virkelig blevet ikke bare et kultursted, men sandelig nok så meget en kulturfaktor indenfor idrætshøjskolerne og i særdeleshed i dansk idræt. Jeg vover at sige, at DJI er DIF-nerven i det jyske. Og DIF-nerven fører os naturligt ind i fremtiden. Idrætten mod år 2000, der kom fra DIF i januar 92, taler bl.a. om en omstillingsproces i aktiviteter og i forholdet til foreningerne. Der bliver tale om en udvikling, som kræver nye uddannelses-initiativer.

Her står DJI med store muligheder for at indgå i et samarbejde med f.eks. DIF omkring det, der i rapporten benævnes Som en “all-round ledertræner-instruktør, mener Inger Engberg. En formand har pligt til at være polemisk, provokere, at udfordre til debatter, der kan skabe dynamik. Det lever hun op til med at stille flg. spørgsmål: Har DJI sin berettigelse i det fremtidige højskolebillede - og selv svare:

Rabler det nu for damen? Nej. Men den danske folkehøjskole søger p.t. for alvor efter sin berettigelse – kald det bare formål.

DJI skal have mod

Signy Jensen bag klaveret for et elevband
Musik og sport går hånd i hånd på det 33 uger lange højskole-ophold, og DJI skal - efter skolens formand, Inger Engbergs opfattelse - have mod til at eksperimentere.

Kort udtrykt kan højskolernes problemstilling formuleres således: “Bestemmer markedsmekanismerne eller højskolen selv højskolens indhold? DJI skal også fremover selv bestemme. DJI skal være opdragende og udviklende og i den rækkefølge. DJI skal fortsat ville noget selv som højskole, og den skal have mod til at turde. Og Inger Engberg fortsætter:

Den nuværende forstander beskrev i årsskriftet 1991 “Idrættens eksperimenarium”. DJI skal netop også være et eksperimentarium for både krop og sjæl. Vi siger, at idræt er DJI’s hovedinteresse, men sjælen skal så sandelig også have sin del. Ellers kan det eksperimenterende ende i en tom aktionisme. DJI’s store fremtidige opgave bliver at forene to indbyrdes modstridende tanker: at bide sig fast med næb og klør - og at flyde med den forvandlende strøm ud i alle højskolens lemmer. DJI skal bide sig fast i højskolens grundlag, som er folkeoplysning om mere grundlæggende livsspørgsmål.

Det betyder, at DJI på højskolens grundlag skal tydeliggøre sin særegne berettigelse som folkehøjskole med idrætten som hovedinteresse. Et mundheld siger: “Der fører slidte Stier til træer med god frugt”. Måtte dette mundheld dække DJI’s virke i fremtiden, slutter Inger Engberg med et lille PS:

“Livsomstændigheder er vi alle med til at skabe – eller dræbe!”

Artiklen er oprindeligt bragt i Den Jyske Idrætsskoles jubilæumsskrift fra 1992