Den jyske Idrætsskole har mistet sin formand

1 minutters læsning

I en urimelig tidlig alder af 58 år døde Vagn Mikkelsen den 27. august og blev under stor deltagelse bisat den 1. september.

Gennem mere end 10 år var Vagn Mikkelsen medlem af skolens øverste ledelse, repræsentantskabet, i otte af disse år endvidere indvalgt i forretningsudvalget og heraf godt eet år som formand.

Vagn Mikkelsens forudsætninger for at bestride disse hverv var de bedst tænkelige. Fra naturens side et tolerant, samarbejdsvillig, kontaktsøgende og skabende menneske, med en holdning til sine omgivelser, som aftvang en sund og naturlig respekt. Dertil kom en erhvervsmæssig baggrund som regnskabsmand og personalechef, og ikke mindst den lange række af tillidsposter både i og udenfor idrætsforeninger i Vejle.

Kun een beretning blev det forundt Vagn Mikkelsen at aflægge for repræsentantskabet. Men trods den korte tid i formandsstolen, var han langt fremme med at sætte sit præg på formandsembedet. Han fulgte på nært hold skolens aktiviteter, og var stærkt optaget af alle medarbejdergruppers ve og vel, ligesom han i forholdet omkring skolens forbindelser til myndigheder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner søgte viden og erfaringer, der kunne sætte ham i stand til at fungere endnu bedre til gavn for Den jyske Idrætsskole.

Vor skole har mistet en værdifuld personlighed. Vi, der havde det nære samarbejde med Vagn i skolens forretningsudvalg, har måttet tage afsked med en strålende kammerat. Det efterlader et savn, som dog langt overgås af det savn, som føles hos den allernærmeste familie, for hvem han var et selvfølgeligt midtpunkt.

Vi takker for den tid, vi havde sammen med Vagn, og for den indsats han ydede for Den jyske Idrætsskole og udtaler et æret være Vagn Mikkelsens minde.

Skrevet af Hans Erik Jensen og bragt i Årsskriftet fra 1981.