Aage Feldt in memoriam

1 minutters læsning

Søndag den 24. maj fik vi meddelelse om, at skolens næstformand. Aage Feldt, var afgået ved døden efter længere tids sygdom, - en meddelelse, som i kraft af mange års nært samarbejde, indgående kendskab til og venskab med Aage Feldt, berørte os dybt.

Aage Feldt blev valgt ind i Den jyske Idrætsskoles forretningsudvalg i august 1964. Ved samme møde blev skolen omdannet til en selvejende institution efter en ny fundats. Aage Feldt tabte straks sit hjerte til Den jyske Idrætsskole, og utrætteligt tog han som forretningsudvalgsmedlem og senere som næstformand i F.U. og formand for skoleudvalget de foreliggende problemer op, bearbejdede dem og søgte altid at finde en løsning, deri alle måder var den bedste for skolen.

Som medlem af D.I.F.’s forretningsudvalg og det udvalg, som i slutningen af 60-erne udarbejdede forslag til D.I.F.’s leder- og instruktøruddannelser, gik han med stor energi ind for tanken om, at D.I.F. fik bygget et kursuscenter ved Den jyske Idrætsskole i Vejle. Tanken blev en realitet - Aage Feldt blev formand for byggeudvalget - og i nært samarbejde med undertegnede blev planerne for bygningerne og deres funktion udarbejdet. I september 1971 stod kursuscentret færdigt. Aage Feldt havde allerede tidligt forudset den gensidige udnyttelse af de eksisterende faciliteter, som skolen nu i 10 år har nydt godt af.

Aage Feldt var ud over det administrative og det organisatoriske som lærer og idrætslærer til stadighed optaget af det pædagogiske og uddannelsesmæssige arbejde både på skolen og i D.I.F.’s kursusvirksomhed. Han forstod på en overbevisende og sikker made at videregive mange års erfaringer fra arbejdet i idræts- og ungdoms organisationerne til kolleger og medlemmer, som han kom i konte med. Utallige er de unge mennesker, som han gennem sit virke inspireret til at påtage sig et job som ledere og instruktører.

I toppen af dansk Idræt var Aage Feldt en markant lederskikkelse. Hans rige viden og klare udtalelser både om de store linier og de små detaljer, blev der altid lyttet til med interesse. For Den jyske Idrætsskole var han et menneske, som altid var igangsættende og aldrig sparede sig selv, når et arbejde skulle udføres.

Vi, der gennem mange år har haft den glæde at være sammen med Aage Feldt både i arbejde, til hverdag og til fest og har haft hans venskab, vil savne ham dybt. Æret være Aage Feldts minde.

Skrevet af Hans Erik Jensen og bragt i Årsskriftet fra 1981.