Personalia: Hans Erik Jensen død

mindre end 1 minutters læsning

Hans Erik Jensen, skolens tidligere formand i perioderne 1972-1980 og 1981-1983 døde fredag den 30. august efter lang tids sygdom. Hans Erik var også formand for JBU og senere DBU.

Hans Erik slap ikke lederansvaret og fungerede i en årrække som skolens folkevalgte revisor - et arbejde, han som alle de andre tillidshverv, han varetog, altid blev behandlet seriøst. Mangen gang har jeg gået med Hans Erik for at se på kampene i unionsstævnerne i Vejle, og altid var han levende optaget af den enkelte spillers udvikling. Som topleder befandt han sig altid på græsrodsniveau. Hans Erik var en utrolig kultiveret og venlig mand med stor forståelse for det idrætsliv, der trivedes i top og i bredde. Hans Erik forstod aldrig med hjertet adskillelsen af bredde og elite. For ham var fodbold for alle, og idræt var noget, som alle kun få glæde ved. Dansk Idræt har igen mistet een af sine gode forkæmpere, Hans Eriks minde leve.