Festlige begivenheder i årets løb - 1982

1 minutters læsning

Foruden de arrangementer, der for elever og kursister forekommer som festlige dage i løbet af deres ophold, har der i 1982 været forskellige begivenheder, der her kort skal omtales.

Den 21. marts fejrede Knud Thomassen sin 60 års fødselsdag, der var »åbent hus« på Elsdyrvej 46 og mange kursister og personale fra DJI var med til at markere denne dag.

Den 16. juni var det igen Knud Thomassens »tur« til at blive hyldet, idet han denne dag kunne fejre sit 40 års jubilæum for sin ansættelse på Den jyske Idrætsskole. Skolen holdt en reception for Knud og mange mennesker mødte frem og var med i hyldesten: forretningsud valget, repræsentanter for specialforbundene, leverandører, kursister, folk fra Vejle osv.

Onsdag den 4. august havde skolens forretningsudvalg indbudt til reception for at markere forstanderskiftet. Ca. 175 mennesker var mødt frem på denne varme sommeraften. Der var repræsentanter fra de fleste specialforbund, DDGU, DDSG & I, DIF, Vejle By, gode venner af skolen, venner til forstanderne, tidligere lærere, de andre gymnastik- og idrætshøjskoler og mange andre. Mange gode ord fulg te Bjarne Hauger til Vestjylland, og mange – fulgte skolen fremad i sit virke under den nye forstander.

Den 3. oktober er skolens officielle fødselsdag. Dagen startede med at Knud Thomassen, Henning Rasmussen (elevforeningens formand) og undertegnede lagde en buket blomster på Ingrid og Svend Aage Thomsens gravsted. Om eftermiddagen var der middag for skolens personale med ledsagere og forretningsudvalget. I dagens anledning var maden bestilt udefra og nogle elever hjalp med at få arrangemen tet gennemført.

Fredag før jubilæumsdagen markerede elever og lærere dette »mi nijubilæum« med en fest i gymnastiksalen.

Tage Benjaminsen