Små og større forbedringer på DJI i 1982

2 minutters læsning

Det kan i stigende grad mærkes på vedligeholdelseskontoen, at skolen har »nogle år på bagen«. Årene sætter sine spor, og der må foretages en prioritering af de ønskede forbedringer eller nyanskaffelser.

Først på året blev gulvet i gymnastiksalen udskiftet, så nu er både hal og gymnastiksal, hvad gulvbelægning angår, tip-top.

Som en følge af vores ønske om, at eleverne medbragte egen cykel dels til transport til og fra »Sletten«, men også til brug i det daglige, opstod der et behov for et cykelskur eller halvtag, hvor cyklerne kun ne stå. Den oprindelige cykelkælder bliver efterhånden anvendt til mange andre formål.

En gruppe elever bistået af de praktiske medarbejdere fik i løbet af september måned bygget halvtaget, der kan rumme 80 cykler.

Der har i mange år været diskuteret forskellige løsninger til at få gangen ned til idrætsafdelingen ombygget, således at kørestole, kaffevogn o.lign. kunne passere uhindret. - Resultatet blev, at en udendørs flisegang fra udgangen ved Støvlevask og til kiosken blev bygget i løbet af oktober måned - også ved hjælp af elever og de praktiske medarbejdere.

På kontorgangen i Stuen syd har vi fået indrettet toilettet med brede døre og rekvisitter, således at det er muligt for handicappede at benytte det.

Inden eleverne begyndte vinterskolen den 30. august blev vinduerne på 2. sal i elevbygningen udskiftet. Istandsættelsen af elevværelserne, som blev påbegyndt for et par år siden, er nu sat i gang igen. I følge vore arbejdsplaner skulle de første 12 værelser være færdige inden årets udgang. Der mangler dog fortsat mange ting, men en positiv vilje og arbejdsindsats gør, at der er forventninger til at få afhjulpet de værste mangler i tiden fremover.

På det udsmykningsmæssige område forsøger vi atter at arbejde aktivt. Kunstneren Einar Iversen (nærværende årsskrifts omslagsskaber) har således deponeret et stort maleri på skolen. Det er ophængt i havestuen.

For at få delegeret ansvaret ud på de enkelte medarbejdergrupper har vi i efteråret forsøgt med en møderække hver 14. dag med repræsentanter for de respektive grupper. På møderne forsøger vi at koordinere de forskellige ønsker, foretage en prioritering, diskutere budget og informere hinanden om de problemer, der i det daglige kan opstå.

Med jævne mellemrum holdes møder for hele personalet. Her valgte man på mødet i september Knud Thomassen til at være medarbejdernes repræsentant i forretningsudvalget.

Den jyske Idrætsskole er ikke nogen »normal« arbejdsplads, med sin specielle opbygning: skole og en omfattende kursusvirsomhed appellerer den til overbærenhed, tolerance og fleksibilitet hos den enkelte medarbejder. Situationer, der kan være svære at tackle, kan opstå, men forsøger man ud fra en positiv indstilling til skolens virksomhed at løse problemerne, vil fremtiden – forhåbentlig - blive præget af, at arbejdsglæde og trivsel for den enkelte igen kan komme i højsædet.

Lad os tro på det.

Tage Benjaminsen