Tiltrædelsestale

2 minutters læsning

Først og fremmest vil jeg rette en tak til forretningsudvalget for den tillid, man har vist mig ved at udpege mig til det ansvarsfulde hverv som forstander for Den jyske Idrætsskole.

Jeg vil også gerne sige TAK til medarbejderne for den venlige imødekommenhed, man foreløbig har udvist.

Jeg tiltræder med de bedste ønsker om et fordomsfrit samarbejde til alle sider og med alle personalegrupper.

Det er mit håb, at vi i fællesskab kan være med til at arbejde videre med de linier, der er udstukket fra forretningsudvalget - og repræsentantskabets side.

Den jyske Idrætsskole skulle gerne være en højskole, der lægger vægt på at inspirere den enkelte elev til at påtage sig en ledergerning i sin forening eller andre steder inden for den hastigt voksende fritidssektor.

Skolen skulle gerne i sit virke fremstå som et forum for nye ideer, men hvor man samtidig bearbejder og arbejder med idrættens mange facetter. - Vi skal ikke ensrette eller påvirke mennesker ensidigt, men vi må gerne »pille ved« forskellige opfattelser og åbne deres øjne for tilværelsens mange aspekter.

Vi har i fællesskab alle muligheder for at kunne skabe en god skole, hvor IDRÆTSGLÆDE, MENINGSUDVEKSLING, TOLERANCE og RESPEKT for andre og deres mening står i højsædet. Skolens beliggenhed, faciliteter og en dygtig medarbejderstab vil kunne medvirke hertil.

Med hensyn til kursusvirksomheden er det mit håb, at vi også her må kunne få et godt samarbejde. Det er jo en væsentlig del af skolens virke og også medvirkende til, at skolen er så velfunderet, som den er. - Jeg byder således også velkommen til et godt samarbejde med såvel kursusledelser som kursister.

Sluttelig vil jeg rette en TAK til Bjarne Hauger og i samme forbindelse også til Benthe.

Bjarne har i sin tid lært mig at svømme. Fremtiden vil vise, om han har lært mig: at træde vande - flyde ovenpå - eller svømme fremad. Der skal IKKE laves nogen saltovendinger - det, jeg vist blev bedst til, var et adstadigt brystsvømningstempo.

Jeg vil gerne takke for en grundig og saglig indføring i de mange forretningsgange og kringelkroge, der er ved en sådan virksomhed som Den jyske Idrætsskole.

Skulle jeg komme til »at træde lidt ved siden af« hist og her og det vil jo naturligvis ske - vil man ikke kunne bebrejde Bjarne noget, han har ikke lagt skjul på nogen ting, men forsøgt at »breefe« mig ind i alle de større og mindre ting.

Jeg vil ønske Jer begge mange gode år i Vestjylland.

Og med disse ord vil jeg gerne sige tak til forsamlingen for Jeres lydhørhed.

Tiltrædelsestale holdt 4. august 1982 af Tage Benjaminsen