Indholdsfortegnelse

 • A. C. Christensen: Kantate
 • A.: En hyldest til idrætten
 • Tage Søgård: Betragtninger om livsanskuelse
 • Thormod Petersen: Politisk status
 • Erik Brygmann: Det totalitære system
 • Signe Troelsen: Til landsturnstævne i Trondheim
 • Vald. Bonde: En gymnastileders indsats
 • Svend Aage Thomsen: Brev til gamle elever
 • Thormod Petersen: Indvielsesfesten
 • Svend Aage Thomsen: Skolens kursusvirksomhed
 • Nyt fra gamle elever
 • Elevfortegnelse
 • Regnskab vedr. indsamlingen til skolens talerstol
 • Elevforeningens regnskab
 • Tage Søgård: Generalforsamlingen
 • Nyt fra landselevforeningen

Artikler

Indvielsesfesten
Kongen kom på besøg på Den Jyske Idrætsskole for at deltage i genindvielsen i 1958.
Kære gamle Elever! fra Årsskrift 1958
Svend Aage Thomsens skriver sin årsberetning til de tidligere elever.

Opdateret: