Indholdsfortegnelse

 • Forord
 • Svend Aage Thomsen in memoriam
 • Pa kursus i København
 • Kære gamle elever
 • En kommentar
 • Nyt fra »Den Jyske«
 • Et brev fra Mallorca
 • Sommerelevmødet 1966
 • Glimt fra danske gymnasters opvisningsturné i Grækenland sommeren 1966
 • Elevmøder 1967
 • Lidt om kultur
 • En hilsen fra formanden
 • Start en billigbogssamling
 • Elevnyt
 • Efterskrift 9. november 1966
 • Generalforsamlingen 9. juli 1966
 • Regnskab for »Den Jyske Idrætsskole«s elevforening fra 1. juli 1965 til 30. juni 1966
 • Nye medlemmer af elevforeningen

Artikler

Svend Aage Thomsen in memoriam
Mindeartikel af Thormod Petersen om Svend Aage Thomsen
Tale ved afsløringen af mindestenen den 10. juli 1966
Indtryk fra afsløringen af mindestenen for Svend Aage Thomsen i 1966
Aksel Bjerregaard bliver 50 år
Aksel Bjerregaard bliver 50 år - artikel fra Aktuelta
Nyt fra Den Jyske
Der fortælles om to nye lærere, der er ansat på Den Jyske Idrætsskole.

Opdateret: