Årets gang 1987

4 minutters læsning

Træk af skolens indre liv

Som I forhåbentlig har set, blev vor nye skoleplan færdig i løbet af 1987, således at en stor del af de nuværende elever er indmeldt på grundlag af denne farvestrålende brochure. Fra mange sider er den blevet rost. Indholdsmæssigt svarer det naturligvis til vort skolepolitiske sigte, hvor der på det idrætlige område er en balance mellem de traditionelle idrætsdiscipliner, som vi bl.a. kender fra specialforbundene – dog tilført flere aspekter – men også en række idræts områder, der går på tværs af de enkelte idrætsdiscipliner. Eksempelvis kan en elev vælge »idræt og børn«, hvor vi søger ind i;imel lem; og uden for disciplinerne for at skabe et frodigt børneidræts miljø. Til støtte for disse mange praktiske idrætsaktiviteter ligger der 3 teoretiske timer i idrættens hjælpediscipliner (idrætspsykologi, sociologi, fysiologi, foreningslære. …)

Vort 18 timer store idrætstilbud på linieperioden dækker forhåbentligt unge menneskers ønsker og behov. Vi erkender klart, at unge mennesker vil have noget for deres selvfinansiering. Med udgangspunkt i en snusfornuftig prangermentalitet »noget for noget« får vi en god snak med vore elever om, at livet herudover rummer værdier, de måske endnu ikke havde registreret, og som det måske også var værd at få et kvalificeret bud på.

Elevernes betydelige målrettethed og præstationsorientering ser vi også i en række af vore ikke-skemabundne aktiviteter. Jeg tænker specielt på vor præstationsdag, hvor hver enkelt elev ud fra egne ressourcer skal opstille et mål inden for 24 timer samt søge at nå det. Det kan resultere i, at en pige vil søge at gå 75 km, at en pige vil skiftevis løbe og gå 4 x 6 timer, at een vil lære at gå på line osv. Jeg tror, at dette er udtryk for at unge i dag herigennem søger sig en identitet; noget de kan tro på i nutidens ideologiske supermarked; noget, som de selv har skabt og som derfor må stå til troende.

Men der sker heldigvis også andet end det direkte nyttebetonede.

Vi sluttede vor vinterskole 86/87 af med en tur til Odense, hvor vi så det nye musikhus; det nyskabte store forsamlingshus i Brandts klædefabrik og sluttede opholdet af med en teatertur. Vi har haft en kreativ weekend; vi har gennemført de traditionelle handicapdage, idræt/samfundsdage og musik/dramadage, hvor vi indskriver en række meget dygtige undervisere på hver deres område. Dette værdsætter eleverne i meget høj grad. Selvom det er skrevet før, skal det gentages her. Blandt mange højdepunkter i et 32 ugers forløb indgår Norgesturen til Beitostølen som væsentlig. Det er festligt kl. 4 på afgangsdagen at se 150 mere eller mindre søvndrukne mennesker samlet til morgenmad i en fortættet forventning om det forestående; at se lærere og elever i nye uvante omgivelser med brud på de etablerede roller.

Det er indiskutabelt, at et langt højskoleforløb som vort på 32 uger, rummer en række meget store værdier, som periodevis skjules af de personlige konflikter, der altid vil opstå mellem personer og grupper af personer. Det er naturligvis frustrerende, hvis disse konflikter ikke afklares, men utroligt frugtbare i alle de tilfælde, hvor interessemodsætningerne bringes i fælles accepteret harmoni. I disse mange tilfælde ser vi højskolen som det vel eneste sted, hvor vi omkring et fælles fagligt centrum får et socialt liv til at opstå.

Gymnaestrada

Som jeg beskrev sidste år deltog DJI i Gymnaestradaen i Herning. På utrolig kort tid og med meget stor energi lykkedes det 3 af skolens lærere at få etableret et skolehold i gymnastik, der viste et bredspektret bevægelsesforløb i Kongrescenteret i Herning sammen med de andre idrætshøjskoler på en uforglemmelig højskoleaften. Vort hold viste gymnastik af meget høj kvalitet, der sikkert får effekt på vor egen gymnastiklinie, men også på foreningsgymnastikken uden for DJI.

Personale

Ole Nedergaard og Britta Riishede har begge fået orlov fra deres stillinger for at prøve kræfter i gymnasieskolen. De elever, der har haft glæden ved at have disse to på DJI ved, at DJI mistede 2 kapaciteter. Der er for mig ingen tvivl om, at gymnasieskolen herved får et inspirerende pust fra højskolemiljøet, hvilket er udmærket set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, men det kan vi jo ikke leve af.

Heldigvis har vi hugget et tilsvarende aktiv fra gymnasieskolen, idet Jytte Poulsen, der er formand fra DGF uddannelsesudvalg er ansat i stedet for Britta. Vi forventer derved at få nye impulser udefra.

DJI har også haft glæde af Klavs Madsen, som har været vikar for ON. Klavs er gl. elev fra DJI og færdiguddannet cand. mag, med idræt som hovedfag.

Idrætsmuseum

Med velvillig hjælp fra arbejdsmarkedsnævnet i Vejle Amt har vi i sidste kvartal i 1987 haft ansat Arne Rabeck. Dette har givet vort idrætshistoriske aktivitetscenter et tiltrængt lift, således at vi har kunnet udnytte vor kulturministerielle midler på optimal vis.

DJI søger midler for at kunne fastholde dette spændende arbejde.

Team-Danmark

Den 9. november indgik DJI en samarbejdsaftale med T-DK hvorefter vi fra 1.1. 1988 også er hovedeliteidrætscenter.

Jeg er sikker på, at de efterhånden mange spændende mennesker på DJI vil udvikle nye tanker og ideer til gavn for den enkelte, samarbejdspartnerne, DJI og sluttelig samfundet.

Ole Worm