Årets gang 1986

2 minutters læsning

Vi har afsluttet vor idédebat. Debatten var en forudsætning for den nødvendige åbning over for de nye kvalifikationskrav, som møder højskolen i dag. Vi ved alle, hvorledes det syder og gærer inden for foreningsidrætten og den anderledes organiserede folkelige muld. Folk – vi – vil oplyses. Folk vil noget. Som eet af de toneangivende institutioner inden for folkeoplysningen skal vi være parat til at innovere og sætte i gang. Vi skal være i stand til at lave folkelig forskning. Dette er en svær proces for os alle, men vi tager de nye udfordringer op.

Blandt andet herfor retter vor opmærksomhed sig mod de nye brugergrupper, der ønsker at dyrke idræt i en anden social relation end den køns- og aldersopdelte idræt. Dette betyder, at de idræts tilvalg, som eleverne får på 2 semester, retter sig dels mod en kultur historisk genstand, som eks. kan hedde fodbold, som vi kulegraver, dels mod et område, som er karakteristisk for hele familiens idrætlige adfærd. På denne måde vil eleverne få en idrætslig erkendelse på det vertikale og horisontale plan. Det er vor opfattelse, at dette i større grad gør dem reel kompetente til et lederarbejde.

Som følge af den forbedrede økonomi, har vi vundet et antal frihedsgrader. Vi er nu i stand til at handle, hvor vi før blot havde idé erne, men ikke kunne effektuere dem. DJI er blevet jolleejer. Vi har købt 3 joller (Knud, Anna og Kaj) og har i det meste af september måned sejlet på fjorden med alle vore 120 elever. Eleverne var udelt begejstrede herfor. Det er klart, at disse joller også vil indgå i idræt 2 faget: natur- og friluftsliv.

I 1987 er der gymnastrada i Herning. Skolen deltager dels med et gymnastikhold, der træner på livet løs, dels vil vi foranstalte en work-shop, der skal vise dele af det arbejde og det liv, der udspiller sig på Den jyske Idrætsskole.

Eet af højskoleopholdets højdepunkter var som altid vinterrejsen. Vi var på Beitostølen efter den gammelkendte recept – blot boede vi gruppevis i hytter. Pragtfuld tur, som igen afdækkede nye spændende sider hos eleverne. Vi har evalueret turen, og det er vor hensigt i en årrække at blive på Beitostølen, men hvor vi alle bor på vejkroen. Det giver større samhørighed.

Og midt i arbejdet kom så Knuds afskedsfest. På behørig vis blev Knud midtpunkt først ved receptionen, hvor et par hundrede mennesker takkede af med Knud og senere med en aftenfest, hvor nære venner og skolens personale spiste, drak og dansede på uanstændig vis.

Udbygning

Det var en glæde, at vor nye administrationsbygning blev færdig umiddelbart før det nye elevholds ankomst. Den indfrier til fulde vore intentioner ved at være funktionsduelig samt symbolisere sko lens idé. Den gamle private stue er blevet frigjort til et kreativt rum, hvor der væves, sys m.v. Havestuen forventer vi færdiggjort i februar, således at vi får eet stort fri- og fællesrum. Det gamle kontor er foreløbigt overdraget til eleverne til pædagogisk værksted.

Personale

Jørn Richter har i efteråret været i Guds og profittens fædreland. Jørn har i en del år beskæftiget sig med idrætspsykologi og vil i staterne og senere i Europa se på forholdet mellem menneskets psykiske og somatiske udvikling.

Vi glæder os til at få ham hjem og nyde godt af hans nye indsigt.

Jeg vil gerne takke alle for et hektisk og dynamisk år.

Ole Worm