Årets gang 1989

4 minutters læsning

Det indre liv Der var musik i elevholdet 88/89. Ved talrige lejligheder demonstrerede disse prægtige unge mennesker, hvilke kvaliteter dansk ungdom rummer.

Vi blev ikke skuffede, da det nye elevhold 89/90 mødte frem. 124 åbne, videbegærlige mennesker, der vil noget på en charmerende måde.

Geografisk fordeler de sidste 2 elevhold sig således:

2/3 kommer vest for Storebælt, 1/3 øst for bæltet. Hele 6 bornholmere har vi på dette elevhold.

Undervisningsåret har været en blanding af vor egen undervisning, der desværre pga. indskrænkninger dominerer. Vi køber os til anden inspiration, f.eks. tilstræber vi jo stadig at få spændende folk udefra (Jacques Blum, Georg Metz, Frank Osvald, Ulla Dahlerup, …)

Specialugerne, hvor det normale skema suspenderes og erstattes af f.eks. handicapuge, idræt 2-uge, er kommet for at blive. Eleverne tiltrækkes dels af bruddet, dels af fordybningsmuligheden.

Vi har gentaget forældredagen i november med ca. 500 mennesker og regner med, at anden søndag i november ligger fast som forældre dag.

I løbet af undervisningsåret 1988/89 fik vi renoveret alle vore elevværelser. 10 værelser og hermed 20 personer boede på skift på Jomsborg i en 2 ugers periode, mens værelserne blev moderniseret. Elever ne tog besværet med stoisk ro – især de første hold, der havde en lang periode i sigte på nye værelser. Udvalget har haft en overordentlig heldig hånd. Det var med ikke ringe stolthed, vi kunne præsentere værelserne for det nye elevhold og deres forældre.

DJIs skolehold i gymnastik udvikler sig stadig kvalitativt. Med månedlige træningssamlinger har Alice og Jytte fundet en stil, som kan berige vor gymnastiklinie, men givet også kan påvirke gymnastiksynet uden for skolen. Den 4. november viste vi resultatet af de fælles anstrengelser ved en opvisning i musikhuset i Århus. Fair mod den historisk bundne opgave, viste skolen ren Snoghøjgymnastik fra 1939. I anden afdeling, der var helliget fremtidssigtet, viste skolen et dramatisk/gymnastisk indslag med hjemmelavede store masker. En festlig dag, hvor den folkelige gymnastik indtog den finkulturelle bygning med værdighed.

DJIs idrætssyn er blevet diskuteret i lærergruppen og bestyrelse for at sikre at DJI fortsat er »på forkant med udviklingen«, men også for at sikre, at vi med en god spændvidde alligevel kører i samme retning.

Personale

Anker Nielsen ønskede den 1. september at gå på efterløn. Ved en lille sammenkomst tog vi afsked med ham efter 15 års tro tjeneste. Til gengæld har vi ansat Andy Sværrer Hansen, således vore grønne områder fortsat bliver en smuk ramme om skolen.

Axel Edinger er midlertidigt ansat som kvotalærer. Trods nedskæring i antallet af tilskudsberettigede timer, håber DJI på, at vi fortsat kan beskæftige AE her.

Hans Lauge har haft et halvt års orlov for at prøve kræfter på det private arbejdsmarked.

Udbygning

Skolens fortsatte ekspansion har betydet, at vor spisesal er for lille.

Vi arbejder på at lægge den gamle foredragssal til den nuværende spisesal, således vi får et sammenhængende spiselokale. Samtidig med skal vore køkkenfaciliteter ændres, således de kan klare øgede og ændrede behov.

Vi regner med, at 1. fase gennemføres i juleferien.

Foredragene vil i en overgangsperiode blive holdt i havestuen. Måske ikke det mest ideelle sted, men brugbart og med stor nærhed til personen, som foredrager.

DJI har et meget stort ønske om at få en multisal, der kan rumme en amfietralsk opbygget foredragssal, som kan anvendes til teater og film og som kan bruges til de nye kropskulturelle udtryk. Der ligger tegninger klar af en kugleformet bygning, der vil være i stand til at tilgodese behovene på en funktionelt rigtig og arkitektonisk flot bygning.

Kursusfløjen er ofte for lille. Vi har tegninger klar til en udbygning af vor kursusafdeling. Jeg nærer et lønligt håb om, at disse to bygninger kan stå færdig til vort jubilæum i 1992. Vi har eet år til at finde de økonomiske midler. Det bliver meget vanskeligt; men det er et forsøg værd.

DJI har i forhandling mellem Team-Danmark, amt og kommune fundet forståelse for at placere Danmarks første kunststofbane på skolen. Herved vil vi kunne tilgodese fodboldtræning året rundt.

Idrætsmuseum

DBU fyldte dette år 100 år. Det blev en oplagt opgave for vort idræts museum at lave en udstilling, der kunne danne basis for et egentligt fodboldmuseum. Det blev en meget stor succes. I samme forbindelse ændrede vi navnet til Idræts- og Sportsmuseet. Der er endnu ikke fundet en afklaring på det klare behov for etableringen af et landsdækkende museum. Den kommer naturligvis, og imens fortsætter vi vore bestræbelser på at indsamle og registrere alt, hvad der sveder af idræt.

Kursussæson

Som beskrevet andetsteds har DJI kunnet holde markedsdelen. Det er fortsat attraktiv at komme til DJI & DIF’s kursuscenter. Konkurrencen er naturligvis hård, og vi må fortsat investere i bygninger og service for at trække kunder til stedet. Team Danmark og DJI har yderligere indgået 4 samarbejdsaftaler med hockey, sportsdans, volleyball og taek won-do. Der er et stort behov for flere kursusværelser. Et lille udvalg undersøger de økonomiske muligheder for en udvidelse af vor kursusvirksomhed.

Vi havde den glæde at være vært for UEFA europamesterskab i ungdomsfodbold. Et stort og velgennemført arrangement.

Ole Worm