Årets gang 1993

6 minutters læsning

Skolens indre liv

Den 23. januar 1993 vil naturligt være een af de datoer, der vil indgå i skolens historie. For en indbudt kreds af skolens venner indviedes den nye foredragssal / teatersal og udvidelsen af skolens kursuscenter. I denne forbindelse forærede Danmarks Idræts-Forbund skolen et lille stykke jord, således at DIFs kursuscenter og DJIs kursuscenter uproblematisk kunne sammenbygges. Det blev en meget markant dag. Tilstede var idrætspolitikere fra de store idrætsorganisationer, forstanderen fra mange af de øvrige idrætshøjskoler samt vort repræsentantskab.

Kulturministeren havde desværre måttet melde fra pga. regeringsskiftet i disse dage, men undervisningsdirektør K. E Larsen fortalte som en af sine sidste embedshandlinger på sin sædvanlige humoristiske måde om højskolers forhold til arkitektur.

Karen Troelsen fra køkkenet havde vundet en navnekonkurrence og givet bygningen navnet Globen. Ugen efter indviedes Globen igen på lidt mere folkelig vis, idet elevholdet 92/93 havde en pragtfuld aften og nat med magtfuld musik fra radioens big band; noget til ganen ind imellem aften- og natfilmene på skolens nye store lærred.

Skolens idegrundlag

Højskolen er en idebegrundet institution eller et mødested, hvor mange mennesker kommer frivilligt omkring nogle fælles tanker og ideer. Bestyrelsen havde besluttet at samle alle de tanker og ideer, der i tidens løb mere eller mindre struktureret havde set dagens lys samtidigt med, at skolens ekspansion påkaldte en renovering af den skoleånd, der hvilede over stedet. Resultatet blev “Mod nye grænser”, som nu er det skrift, som vil være ledende tråd de kommende år.

Overordnet og dermed grundlæggende er der ikke sket nogen ændring af skolens sigte, nemlig dels at være en højskole og dels at være et kursussted. Alle medarbejdere har haft lejlighed til at ytre sig om dette skrift indhold. Det er imidlertid kun få, der har benyttet sig af muligheden - måske fordi sproget har virket lidt fremmed og indforstået pædagogisk. Det har naturligvis ikke være tilsigtet, men maner til fremtidig påpasselighed, når skolen henven der sig bredt for at få gode folk i tale.

Ved byggeriet har Jomsborg måttet lade livet; men 10 sten fra denne gamle kursusbygning er indmuret i forhallen til den nye kursusfløj.

Ekskursioner

Norge. Vi flyttede undervisningen til Norge i uge 5, hvor vi havde fundet et sted, Bjorli, der tilfredsstillede skolens ønske om at give eleverne en alsidig skiundervisning omfattende såvel alpint som nordisk skiløb. Turen blev så stor en succes, at skolen fortsætter med denne destina tion.

Paris. Ca. 5% af vore 134 elever ønsker kun at få breddeperioden, idet de skal videre i et uddannelsesforløb. Skolen har i 1992 og i 1993 arrangeret en ekskursion for dem til Paris, hvor jeg og Signy introducerer det brede kulturliv for disse elever strækkende sig lige fra specificerede afdelinger på Louvre, over gastronomisk besøg på den franske kokkeskole til boulekonkurrencer på Paris’ pladser.

Lidt statistik

Årselevtallet for 1993 blev igen det største i skolens historie - 120,7. Det store tal skyldes primært, at skolen har udvidet det lange kursus til 34 uger. Udvidelsen er dels betinget af ønsket om forbedret øko nomi dels en tilpasning til den nye højskolelovs ændrede betingelser om at årselevtallet skal måles ud fra et gennemsnit på 2 skoleår og ikke det afvigte finansår.

PS…

Sommeren var vist meget regnfuld, dog glemmer vi dagene i maj og juni. Da skolen startede sin minihøjskole med vort 4 ugers højskole kursus startede der faktisk, hvis nogle skulle have glemt det, nogle forrygende gode sommeruger, der fint passede ind i programmet med vand og høj himmel. De korte sommerkurser fra 1- 4 ugers varighed har haft en dynamisk udvikling. Skolen spænder vidt. Fra ældre medborgere, der stadig er ved deres fulde fem, til medborgere, der taknemmeligt og glade kommer på DJI selvom de normalt ikke opfattes som egnede til en højskole og til familier, der bruger DJI til nogle glade feriedage med indhold i.

Traditionen tro havde skolen også i år en bisseordning, hvor gamle elever i en kortere periode arbejder på skolen for at kunne give skolen en ansigsløftning. På grund af den meget tørre periode var det ikke muligt at plante noget, hvorfor en del arbejder stadig står tilbage for at blive lavet i foråret 94.

Sportsturisme

Med stor glæde modtog Den Jyske Idrætsskole invitationen fra Vejle Kommune om at bidrage med ideer og styring af sportsturismen i Vejle 1993. Et bidrag til dette årsskrift omtaler dette projekt nærme re. Det indgår som en indholdsdel i skolens uddannelsesforslag “Kamphaner”, som er et moderniseret lay-out af Animateurs.

Uddannelse I forbindelse med undervisningsministerens rundrejse for at få gode og bæredygtige ideer til nogle uddannelsesinitiativer til de unge, der dropper eller selvhopper ud af det etablerede system, besøgte Ole Vig Jensen, Den Jyske Idrætsskole. Ved den lejlighed fik skolen mulighed for at fremlægge det gennembearbejdede uddannelsesforslag, som vi håber vil have ministeriets bevågenhed, når den frie ungdomsuddannelse” skal søsættes.

Berlin

Det har været et stort ønske fra lærerside, at skoleåret indledtes stimulerende og i mindre grad tungsindigt med administrative planlægningsmøder. Der blev fundet en god løsning mellem skolens ledelse og lærerne om, at man tog væk fra stedet for at få kulturel berigelse inden mødet med de nye elever. Byen Berlin blev valgt dels på grund af denne bys smeltekeddel af kulturpolitiske strømninger dels fordi jeg havde en god olympisk kontakt, der kunne vises os forberedelserne til det OL, de ikke fik, og dels fordi denne by har en kort vej fra DJI. 6 - 7 timer, og man står på Ku`damm. Besøget omfattede teaterbesøg, visitation af kommende og etablerede idræts anlæg, hvorved vi alle misundeligt så på faciliteter af høj karat samt naturligvis historiske mindesmærker herunder villaen i Wannsee, hvor organisationen til udryddelsen af Europas jøder blev planlagt. Gennem personlige kontakter i Berlin fik vi samtidig en meget god forståelse for den aktuelle politiske situation i denne endnu ikke funktionel sammenknytning af de to bydele. Mange institutioner har fået et par år til at finde ud af sammensmeltningen (jernbaner, politi,) men også idrætten har store problemer som følge af grundlæggende forskelligt idrætssyn.

Skoleholdet træner fortsat på livet løs. Der er naturligvis kommet ny træner på som følge af Alices orlov og indisponerthed, men der er også sket udskiftning på holdet som følge af, at nogle har påbegyndt et studieforløb, der ikke giver dem den nødvendige træningsfrihed. Det er vigtigt for skolen at vise omverdenen, at vi her også laver meget fin gymnastik og dans.

Carsten Rasmussen afsluttede et innovativt arbejde, hvortil han fik støtte fra Kulturministeriet, og som er beskrevet tidligere i dette årsskrift. Carsten er af bestyrelsen udnævnt som inspektør til at hjælpe mig i det administrativ-pædagogiske arbejde.

Skolens formand Inger Engberg fyldte den 29. oktober 70 år.

Selve fødselsdagen blev fejret ved en reception på skolen, hvor repræsentantskab, venner til skolen og Inger mødte frem for at hylde denne dynamiske kvinde i dansk og vort idrætsliv. Det blev en meget varm og festlig dag i Ingers lange glorværdige liv.

Skolens forældredag er ved at blive noget af et tilløbsstykke. Vi var 600 mennesket forsamlet på 13000 m2. - 20 m2 til hver. Det gik fint med et tankevækkende foredrag af Jacques Blum om demokratiets behandling af marginalgrupper. Ved samme lejlighed fik vi vort nye pædagogiske ide, det musisk-dramtiske område, at se, idet de indledende arbejder på “Skatteøen” blev vist frem til stor begejstring. Vi er noget spændt på, om vore intentioner om at eleverne skal vælge mindre frit, men mere dybtgående får en frugtbar modtagelse hos eleverne. Den blide tvang kan ofte vise sig at være af værdi for eleven på lidt længere sigt.

I november fik DJI sin nye skolebrochure, der er et naturligt produkt af “Mod nye grænser”. Skolen har kun i mindre grad før brugt annoncekroner, men ønsker at sikre sig et godt udgangspunkt, mens elevtilgangen er stor og stabil, således at denne tendens kan holde i de kommende år, hvor antallet af unge på en årgang falder dramatisk.

Ole Worm