Brudstykker af forstanderens dagbog 2001

8 minutters læsning

Januar

Forårsholdet ankom 7. januar og blev ret hurtigt konfronteret med højskolevirkeligheden i form af Intro-uge med fysiske test, foredrag, nytårsfest. Jens Elers holdt foredrag om idætsskader eller rettere hvordan man undgår dem. Eleverne var til musical i musikteateret, denne gang dog uden musiklærer Gustav Wenneberg på rollelisten. Foredrag ved Sirius-patruljen i samarbejde med det lokale foreningsliv. Der var musikarrangement med Matzh Brothers, der spillede for eleverne i havestuen. Nå, ja – for ikke kun at nævne den daglige undervisning, der hurtigt kom i skemalagte rammer. De 84 fremmødte elever lærte hurtigt, at på VIH spilder man ikke tiden.

Februar

Praktikanter fra Århus Universitet Institut for Idræt afrundede deres praktikophold ved at stå for en underholdende hyggeaften sammen med elevholdet i havestuen. Vi fik snestorm og alt incl. køkken gik på vågeblus. Blot ikke de lokale skolebørn, der trofast og forventningsfulde mødte frem til elevernes undervisning i “børn og idræt”,

Lars Christiansen, der sammen med Keld Vestergaard vikarierede for Torben Espersen i håndbold var i TV-syd og håndboldeleverne fik en ekstra håndboldlektion den lørdag, da optagelserne til indslaget fandt sted. Fodboldeleverne bankede Vejle FC 4-0, men måtte ugen efter se sig besejret med 1-2. 1 studiekredstimerne skulle eleverne finde “den gyldne middelvej” og hele skolen var i den anledning inddraget til skiftende diskussionsfora.

I uge 8 gik turen til Norge hvor Torben Espersen, der benyttede sin orlov til at udfolde sig som skiinstruktør og meget mere i Bjorli, tog vel imod os og sørgede for, at vi fik en uforglemmelig uge. Det blev en fantastisk tur med fremragende elever – høj sol og masser af sne, de sidste 2 dage. Friluftsholdet var på snehuletur i stormvejr, men kom næste dag hjem i højt humør og meget trætte. Vi kunne følge dem hele vejen ned ad alpinbakken i rykvise zik - zak bevægelser køre – falde - køre – falde osv

Marts

Badmintondag med 90 børn fra 4. klasser på skoler i trekantområdet. Karneval med optog på gågaden, elevaktiviteter weekenden igennem og stor fest. Hovedfagsugen, hvor håndboldlinien bl.a. havde besøg af elever fra Nordjyllands Idrætshøjskole. Der var foredrag med Johannes Møllehave i Globen og i slutningen af måneden afholdt skolens bagland sit årlige repræsentantskabsmøde. DGI’s nye højskolestipendier var ikke uventet det store samtaleemne på mødet, og der faldt da også markante udtalelser om de tilsigte- de og navnlig utilsigtede konsekvenser, der forventes at komme ud af denne opfindelse. Henning Rasmussen trak sig ud af bestyrelsen efter sammenlagt 30 års arbejde for elevforening og skolens bestyrelsen og overlod pladsen til elevforeningens kasserer Carsten Lang Petersen. Marts måned afsluttedes med elevernes opsætning af musicalen Grease i Globen.

April

Der blev arrangeret rejseaften i havestuen og teatertur hvor dansk danseteater opførte Opelia. Forinden havde Jørn Richter indført eleverne i historien bag stykket. Dagligdagen var karakteriseret al et højt aktivitetsniveau som også omfattede aftenerne med diverse turneringer, fortælleaften osv. Efter en tiltrængt påskeferie vendte eleverne tilbage med fuld udblæsning og med fornyede kræfter. Forældredagen blev gennemført i høj sol og varme. Det var en forsmag på den sommer, der ventede os, men det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Forældredagen var godt besøgt og blev en meget vellykket dag.

I løbet af foråret havde lærergruppen arbejdet med udvikling af skolens fremtidige kursustilbud til dette arbejde var tidligere lærer ved skolen og nuværende konsulent Hans Lauge Petersen tilknyttet til at indføre og træne os i den kreative arbejdsmetode.

Elevforeningens hvervefest, Agentfesten - var atter i år - helt i top. April måned bød også på idrætshøjkolernes interne idrætsstævne hvor fodbold- og håndboldlinien markerede sig flot ved at vinde deres turneringer. Badmintonholdet blev nr. 2.

Maj

Eleverne stod for nogle medrivende morgensamlinger med personlige fortællinger om forventninger og udbytte af deres højskoleophold. Der var temauge - bifag 1 ugen - hvor Børn og Idræt tog på studietur til Holland. Ugen sluttede for triholdets vedkommende af med at gennemføre en “halv jernmand” – 2 km svømning - 90 km cykling og 20 km løb - arrangementet blev gennemført i strålende forårsvejr.

Afslutningsugen nærmede sig ubønhørligt og elevernes sidste foredrag blev bl.a. en opfordring til at komme videre med livet, sætte sig nye mål i tilværelsen, om selvværd og at lære at give andre selvværd, om at gribe chancen, og gribe livet, når det byder sig til, om at lære at se muligheder i forskelligheden hos mennesker og lære at udnytte den- ne forskellighed. Det blev en meget følelsesladet og lang afsked med forårsholdet lørdag, den 19. maj.

Sommeren

Sommerens kursusprogram kan selvsagt ikke beskrives på hverken 3 eller 5 linier. Det vil være dybt uretfærdigt over for lærergruppen, der virkelig lægger hjerteblod i dette arbejde også. Alligevel nævnes, at der stort set kunne meldes om udsolgt på alle kurserne. Fremragende evalueringer fra kursisterne fortalte om tilfredshed og gode højskoleoplevelser skabt gennem en fantastisk indsats fra de lærere, der stod for de forskellige kurser.

August

En stor del af lærergruppen deltog i dette års augustkursus for lærere og forstandere ved landets idrætshøjskoler.

Kurset var i år henlagt til Olympia i Grækenland. Tidligere forstander Ole Worm deltog som særlig inviteret i arrangementet, bl.a. for at ose af sin store viden på dette område.

August måned er også jubilardag og elevmøde. Begge arrangementer gik rigtigt godt. Jubilardagen med en hyggelig aften i spisesalen og dans til den lyse morgen for de “yngre jubilarer’. Elevmødet der indledtes lørdag eftermiddag med “stjernetræf, hvor kendte profiler fra sportsverdenen underviste mødedeltagerne. Derefter middag og fest. Søndag var der så generalforsamling i elevforeningen, fællessang og årgangsturnering i Volley - som lærerne ikke vandt i år. Efterårsholdet ankom torsdag den 15. august. 69 elever mødte frem. Det var en mærkbar fremgang i forhold til året for, Højskolehverdagen kom atter i gang efter grundige orienteringer om skemaets opbygning, husregler , beredskabsplaner, foredrag om hvad hojskole er og hvad VIH står for. Et par dage introduktionsdage i et højt aktivitetsniveau, en storstilet velkomsttest og så i gang med skemaet.

September

Weekenden den 1. til 2. september husede VIH det årlige Reboock Aerobic Convention med ca. 350 deltagere, der arbejdede hardt i forskellige workshops i de 2 haller. Aerobicholdet var hjælpere ved arrangementet og leverede et flot stykke arbejde med Camilla Nielsen i spidsen.

Ligesom i resten af verden gik livet i stå om eftermiddagen den 11. September. Resten af ugen blev meget underlig. Elever og ansatte samledes i havestuen fredag kl. 12 for at markere sorg og medfølelse ved 2 min stilhed. Ugen efter var eleverne på friluftstur i silende regn og blæsevejr. 60 km på cykel, 10 km i kano, bygge bivuak og ovenatte i denne alt sammen ikke blot i regnvejr, men i silende regnvejr. Grænserne blev for alvor prøvet af ved dette års friluftstur. De fleste vendte dog truslen til en personlig og kollektiv udfordring og det var nogle ‘seje’ elever der godt tilfredse med sig selv, men meget, meget trætte, returnerede til VIH. Den efterfølgende evaluering af turen, der blev gennemført, da genvordighederne var kommet lidt på afstand, var overraskende positiv. Så mon ikke vi prøver igen til næste år?

Som et nyt tiltag så musikbutikken ved musiklærer Anders Krintel Petersen dagens lys. I musikbutikken kunne de elever der havde tilmeldt sig denne (og det var faktisk en tredjedel af holdet) bruge deres mandag aftener til at lære at spille guitar og andre instrumenter og øve sig ud i sammenspillets svare kunst.

I slutningen af måneden startede torsdagscafeerne op. Der var sædvanen tro lærerne, der lagde ud pá de “skrå brædder” med visesang, opførelse af “Klods Hans” i den særlige VIH udgave, trompetspil osv. Cafeen blev videofilmet og klip blev langt ud på skolens hjemmeside. Semesterets første elevarrangerede weekendarrangement sluttede måneden af. Arrangementet stod i OL’s tegn og man må sige at der var kælet for detaljerne fra arrangørernes side. Stor opbakning fra resten af elevholdet sikrede sammen med en flot tilrettelæggelse for en uforglemmelig oplevelse.

Oktober

Oktober blev indledt med temauge om handicappedes vilkår. Gennem teori og praktik, besøg og genbesøg på og af forskellige institutioner omkring Vejle, der arbejder med handicappede, fik eleverne indsigt i og nærkontakt med andre livsvilkår end de vante.

Et af efterårssemesterets absolutte højdepunkter var skolens studietur til Tjekkiet. Her fik efterårsholdet mulighed for at prøve deres evner og mod af. Nye grænser blev sat da forskellige adventure aktiviteter blev afprøvet. Et andet formål med turen var at give eleverne lejlighed til at svejse fællesskabet endnu bedre sammen, end det var i forvejen. Årets tur blev af meget rutinerede lærere udnævnt til den bedste tur i nyere tid - og det siger jo ikke så lidt.

Der sker utroligt meget i løbet af et højskolesemester, langt mere end man kan nå at beskrive på en begrænset spalteplads i et årsskrift. Torsdagscaféer, der udviklede sig til hele teaterforestillinger, gentagne fælles teaterbesøg i Musikteateret i Vejle. Velforberedte fester, hvor skolen i forberedelsesfasen stod på den anden ende. Alt i alt elevstyrede aktiviteter, hvor ordet kvalitet var nøgleordet.

November

November måned indledtes med endnu et teaterbesøg. Så kom træningerne op til det traditionelle møde med de andre idrætshøjskoler i Ollerup. Her dystedes i 7 mandsfodbold og i atletik. Konkurrencen var hård, men efterårsholdet levede klart op til forventningerne ved at præstere flotte resultater i en god og venskabelig atmosfære.

Den 25. november var der forældredag. ugen op til var der temauge. Mandag og tirsdag gik med at forberede denne dag. Lidt utraditionelt blev holdet, gennem indføring i den kreative arbejdsmetode og praktisk indføring i begrebet aktivt medborgerskab, sat til at forme indholdet af denne dag. Resultatet er derfor i skrivende stund ukendt. Ugen fortsatte med musisk/kreativ temauge.

Den 30. november tog vi afsked med Carsten Rasmussen, der efter 22 år som højskolelærer og i de seneste år desuden pædagogisk inspektor, har valgt at prøve nye udfordringer som ledende halinspektør i Idrættens Hus i Vejle. Samme dag fejrede vi skolens daglige leder af rengøringen Anna Gretha Sørensens 25 års jubilæum. Foruden Carsten Rasmussen har også Gustav Wenneberg valgt at søge nye udfordringer efter 4 års ansættelse på VIH. Kristian Raun Thomsen er nyansat og Jesper Dupont blev fra 1. august ansat på fuld tid. Skolens forretningsfører Leif Møller har ligeledes valgt nye udfordringer i et job tættere på hjemmet. Leif stopper efter en overdragelsesperiode pr. 1. februar 2002.