Brudstykker fra forstanderens dagbog 2002

13 minutters læsning

Januar

2002 blev året, da forskellige nye tiltag skulle stå deres prøve. Ændrede terminer på de lange kurser med mulighed for at starte i januar, februar, august eller september og på den måde at kunne vælge imellem ophold af 16,18, 19, 23 eller 41 ugers varighed tilpasset pengepung og/eller, hvornår det bedst passer i den personlige planlægning. Det nye tiltag Rejselinien med 18 uger på højskole efterfulgt af 16 ugers rejse til det sydlige Afrika skulle forsøge at fange de unges interesse. På kortkursussiden blev Golfkurserne det nye tiltag.

Den 6. januar ankom 76 elever sammen med skolens nye musiklærer Mette Spange Albrechtsen og Søren Boutrup. Sidstnævnte tiltrådte et halvårigt vikariat. 76 elever var ikke mange elever, et forårshold taget i betragtning, og vi var da også meget spændte på, hvor mange nye 16 ugers elever, der ville tilslutte sig holdet i uge 9.

Februar

Med udgangen af januar fratrådte skolens forretningsfører gennem 2 år Leif Møller for at tiltræde en stilling som administrationschef for Givskud Løvepark og Ole Veje tog over. Ole kom fra en stilling som forstander for Aalborg Sportshøjskole og tidligere Støvring Højskole. Ole har desuden været formand for FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark). Den nye finanslov lagde op til besparelser på uddannelsesområdet med den konsekvens, at FUU ordningen blev sparet væk. Det ramte flere af de elever, der havde meldt sig til forårsholdet for at påbegynde et FUU forløb på skolen.

Dagbogen fortæller om et godt møde med borgmester Flemming Christensen. Mødet mundede senere ud i en ansøgning om medfinanciering af den nye kunstgræsbane til fodbold og resulterede efterfølgende i en bevilling på 2,4 mill kr. Der var forinden ansøgt DBU om økonomisk støtte til samme formål. Også denne ansøgning mundede ud i en bevilling på 60% af byggeomkostningerne svarende til 5 mill kr. Dermed var det samlede financieringsbehov på 9 mill kroner, der skulle fremskaffes for at modernisering af fodboldanlægget kunne realiseres, tæt på at være til stede. og projektet kunne derfor iværksættes.

Elevernes gennemgående påhit i foråret var “Tour de Munkebjerg” med start ved lbæk Strandvej og mål på toppen af Munkebjerg. Første arrangement blev gennemført dagen før en aktiv fastelavnsweekend, der omfattede både fest og tøndeslagning.

I uge 7 var der hovedfagsuge, hvor eleverne fik mulighed for udelukkende at fordybe sig i deres hovedfag.

I uge 8 var forstanderen ikke til stede på skolen, men deltog i TEAM DANMARKs delegation ved De Vinter Olympiske Lege i Salt Lake City og nåede lige netop at komme hjem til modtagelsen af de nye 16 ugers elever, der holdt introduktionsuge samtidig med at de “gamle elever” var på vintertur i Bjorli I Norge.

De “nye elever” kunne således modtage “de gamle elever”, da disse, efter en meget vellykket tur vendte hjem til Vejle.

Med 29 16 ugers elever kom forårsholdet op på 105 elever, hvilket ud fra en økonomisk betragtning var særdeles tilfredsstillende. Til gengæld gav samkøringen af de to elevgrupper store udfordringer til lærergruppen.

Flere nye lærere var kommet til, Lars Moesgaard og Henrik Niebuhr, der sammen vikarierede for Inge Torp i Børn og Idræt. Det var ikke nogen nem opgave Lars Moesgaard og Henrik Niebuhr havde påtaget sig at løse, men de gjorde det godt. Desuden blev Lars Folmer og Mika Lund ansat.

Marts

Tirsdag, den 5. marts VIH – Bredballe: 1- 2. Torsdag, den 7. marts VIH – Bredballe: 3 – 2; jo, det er fodbold det handler om. Endnu et forår med mange og gode fodboldspillere, der udfordrede deres omgivelser og navnlig de lokale klubber i ofte velspillede og altid spændende kampe.

Midt i marts måned var der inviteret skolebørn til det tilbagevendende 4. klasses arrangement. Det var fodbold- og håndboldlinien, der stod for arrangementet. Marts måned er også tidspunktet, hvor årets repræsentantskabsmøde finder sted. Det var ikke noget prangende regnskab, der kunne fremvises på årets møde – tværtimod, men repræsentantskabet godtog såvel formandens som forstanderens tanker og planer om fremtiden og kaldte dem visionære og fremadrettede. Det varmede og gav mod og energi til at arbejde videre.

Med musiklærer Mette Spanges ansættelse på VIH blev også indført begrebet “Åben Scene”. Ét af disse arrangementer fandt sted i slutningen af mảneden som et dobbeltarrangement i havestuen og i spejlsalen med sang, dans og musik rammet ind i fællessang gav en aften med meningsfyldt og godt samvær.

Der var påskefest og hovedfagsdage, hvor fodboldlinien udfordrede et udvalgt hold fra de andre hovedfagslinier til dyst på grønsværen. Det er vel overflødigt at nævne, at fodboldlinien var så ubeskedne at vinde sikkert.

Den 20. marts døde Karen Troelsen efter længere tids sygdom. Indtil sin pensionering havde Karen været tilknyttet skolen i mange år. Karen blev 58 år gammel.

April

Der var generalforsamling hos naboerne i grundejerforeningen “Højskolehaven”. Skolens tidligere pædagogiske inspektør og lærer Carsten Rasmussen blev valgt til ny formand. Hermed kunne en ca. 10 år gammel nabostrid med foreningen afsluttes. En sag, der har optaget en betydelig del af to forstanderes opmærksomhed og tid.

I uge 15 havde vi mange syge elever. En virus som mange mennesker i Vejle området var plaget af medførte også sygdom på skolen. Der blev dikteret ekstraordinær hovedrengøring og udluftning på hele skolen inden weekendens hjemrejse. Vi havde også fællesmøde, der rensede luften for interne uoverenstemmelser og semesterets slogan : “Alene er du god, men som hold er vi de bedste” – blev hængt op på strategiske steder på skolen. Elevforeningens Agentfest var velforberedt og velbesøgt - selv solen skinnede.

Eleverne – hovedsagelig de mandlige af slagsen gentog “Tour de Munkebjerg”. I uge 17 var der Idrætshøjskolernes idræetsstævne, hvor volleyball blev afviklet på VIH med 160 deltagere. I samme uge var der op til St. Bededagsferien temadage : “Højskoledage” med performance, stunt, adventure, korsang.

Maj

Eleverne arrangerede 24 timers løb på Wembley. Løbet blev gennemført som et stafetløb, hvor man skiftedes til at løbe en coopertest (12 min løb så langt som muligt). Alle gav sig helt ud, og holdet præsterede at tilbagelægge 305 km tilsammen. Der bliver noget at leve op til for de kommende elevhold. Vi havde “kom, se og vær med” dag for kommende elever med 20 deltagere, og dagen efter var der forældredag, som i år desværre kom på kollisionskurs med en af de store konfirmationssøndage. Det betød, at deltagerantallet var væsentligt mindre end tidligere år.

I bifagsugen gav en del elever sig selv ganske store udfordringer som f.eks. Fyn rundt på cykel, at flyve gratis til udlandet og hjem igen. Destinationen blev Oslo, hvor de to kvindelige elever efter at have charmeret sig til et par gratis flyvebilletter i Billund lufthavn, shoppede i et par timer, for derefter at returnere med den sene eftermiddagsflyver.

Tri-holdet gennemførte den halve jernmand, og for første gang i skolens historie blev løbet vundet af en pige.

Juni

De sidste tre uger forårsholdet opholdt sig på VIH fik de mulighed for at stifte bekendtskab med nye idrætsgrene i skemaet. Roning, kajakroning, golf, vandaktiviteter eller “kulturcykling” var blandt valgmuligheder sammen med Malajsisk badminton.

I den næstsidste uge blev der arrangeret etapeløb på cykel i bedste Tour de France stil. Under betegnelsen Tour de VIH blev der gennemført prolog, bjergetaper, enkeltstart. Rollebesætningen var på plads. Der blev kørt i firmahold med helte og skurke (dopingsyndere). Rollerne blev spillet helt ud – det var ren Jørgen Leth.

Sommeren

Sommeren er som regel en meget travl periode i såvel kursuscenter som højskole. Det var også tilfældet i denne sommer. Sommerens korte kurser herunder de 4 nye golfkurser var meget velbesøgte og fik som sædvanligt særdeles gode kursistevalueringer.

August

Tilslutningen til årets elevmøde var behersket, når man sammenligner med tidligere tider. Derimod var tilslutningen til jubilararrangementet så stor, at det var ved at sprænge rammerne for såvel spisesalens som køkkenets kapacitet. Bl.a. fordi 40 af de ca. 200 deltagere ikke var blevet registreret i forvejen.

Vi fik spillet den sidste kamp på Wembleys grønsvær. Dagen efter begyndte opgravning af græstørv m.h.p. etablering af den nye kunstgræsbane. Det var navnlig årgang 98/ 99 suppleret med enkelte deltagere fra yngre og lidt ældre årgange, der var aktive i dette spontane farvel til en del af skolens historie.

Lærergruppen tog på en 2 dages tur til DGI – byen i København. Formålet med turen var at holde de indledende lærermøder i fremmede omgivelser samt at ryste gruppen sammen. Det blev en rigtig god tur hvor skolens 2 nye musiklærere Anders Krintel og Anne Louise Krogh, Linda Kruse, der afløser Camilla Nielsen som lærer i fitness samt Lars Olesen, der i efteråret afløser Jesper Dupont, havde mulighed for at finde sig til rette i kollektivet,

Mika Lund, der allerede fra forårssemesteret havde været ansat i et vikariat, blev fast ansat og skal bl.a. videreudvikle faget aerobic efter Camilla Nielsen, der opsagde sin stilling med udgangen af august måned, Camilla flyttede til København m.h.p. på arbejde og videreuddannelse. Lars Folmer, som blev ansat samtidig med Mika Lund fortsætter ligeledes. Lars skal i det kommende forår vikariere for Jørn Richter, når denne skal på orlov. Karina Kallehauge er fortsat på orlov frem til 1. november, og Inge Torp har ligesom Jesper Dupont orlov hele skoleåret.

Søndag, den 17. august ankom efterårsholdet. De var ikke mange! 49. Én stoppede hurtigt og én kom til. Et par stykker måtte relativt hurtigt erkende, at de ikke hørte til på en højskole, i hvert fald ikke på VIH.

Så er det sagt I den tid, jeg har været forstander på VIH har jeg ikke mødt en mere velmotiveret og klar lærergruppe til at modtage et elevhold end i dette efterår. De var, som man siger det på nudansk, helt fremme i skoene, og der blev de i øvrigt resten af semesteret.

Samtidig med efterårsholdet havde introduktionsuge afviklede vi i samarbejde med Ældresagen kurset “Ældre og Sundhed”. Jeg har noteret i min dagbog, at vejret var med os i næsten ubeskrivelig grad den første uge. Det betød, at introduktionsfesten kunne holdes som en havefest med fællesspisning og underholdning på græsplanen foran havestuen. Det gode vejr fortsatte i øvrigt i mange uger.

September

Friluftsugen, der i 2001 nærmest regnede væk, blev i år gennemført i strålende vejr, og det hjælper jo i sig selv godt til, når man skal udholde de fysiske anstrengelser. Det var meget smilende elever, der returnerede til VIH, og de arrangerende lærere havde kun ros til efterårsholdets evne til indlevelse og engagement.

I uge 39 ankom så yderligere 14 elever, hvoraf flertallet udgjorde rejselinien. Rejselinien skal efter deres 18 uger højskoleophold rejse til Afrika. Samtidig begyndte Hennings Wichmann, der skal forestå denne linie og rejse, sit virke på VIH. Rejselinien fik senere den interessante udvikling, at 3 elever, der i forvejen ikke var tilmeldt kurset skiftede over til denne og 2 af disse har, med baggrund heri, forlænget deres højskoleophold.

En enkelt af de nyankomne elever nåede kun at være elev i et enkelt døgn, resten blev hurtigt integreret i elevflokken.

Oktober

Der var boldspilstævne i Århus i fodbold, håndbold, volley og badminton. Der blev kæmpet godt, og resultaterne var rigtig gode. Det var en god måde at få blandet nye og gamle elever på.

Senere på måneden rejste elevholdet til Tjekkiet på den årlige efterårstur. Theresienstadt blev besøgt på udturen. Derefter fulgte nogle dage med rappelling, robe and cave expedition, kanotur og mountainbike. Turen blev afsluttet med en dag i Prag. Man kan ikke sige, at vejret var perfekt, men det var humøret og engagementet til gengæld – og så kan enkelte regnvejrsdage accepteres.

Et godt efterårshold

Efter godt 30 års virke i “højskolen” må jeg konstatere, at efterårsholdet 2002 hører til et af de bedre hold, jeg har oplevet. De er ikke mange, men holdet er særdeles velfungerende - og det var en fornøjelse at rejse med dem.

Tag nu f.eks. arrangementet i havestuen den sidste dag i måneden, hvor valgfagsholdet i rytmisk sang, under ledelse af Anne Louise Krogh, præsenterede deres CD-udgivelse fra en hastigt opbygget scene. Det var én af de helt store højskoleoplevelser. Der var virkelig nået noget på 21 lektioner. Uden på nogen måde at forklejne tidligere musiklærere, der alle har præsteret et flot arbejde, má man dog konstatere, at med ansættelse af Anne Louise og Anders Krintel, er der gode chancer for at VIHs musiske profil kan forstærkes i betydelig grad i de kommende år.

November

Betragtninger over elevsituationen: Den øjeblikkelige elevsituation primo november er den, at vi har 57 elever, idet 5 elever har afbrudt deres ophold eller har fået afbrudt deres ophold. Det er en situation, der er nogenlunde tilsvarende situationen fra foråret 2002 og efteråret 2001. Om andre højskoler oplever samme fænomen ved jeg ikke, men vi må nok indstille os på, at budgetterne fremover skal indrettes efter dette forhold. Årsagerne til disse frafald er forskellige, men vi må konstatere, at mange unge har det meget vanskeligt - ikke mindst med sig selv. De er meget skrøbelige. For nogles vedkommende tilsyneladende med baggrund i “overbeskyttelse” hjemmefra, for andres vedkommende med baggrund i “omsorgssvigt” og endelig har en hel del haft nærkontakt med ganske alvorlige hændelser, der har sat sig dybe spor.

Vi har i dette efterår forsøgt at imødegå frafaldstendensen ved at inddele eleverne i små basishold med hver deres faste lærer. På de ugentlige basismøder bliver det indre liv på skolen behandlet og lærerne får en bedre mulighed for at pejle sig frem til stemningen på holdet og navnlig, hvordan den enkelte elev har det.

På det ugentlige lærermøde har vi indført fast dagsordenpunkt: “Fra og til basisholdene”. Der er ligeledes indført den ændring i vagtforpligtigelserne, at vagthavende lærer skal opholde sig på skolen i tidsrummet 18.00 til 21.30 med det formål at være sammen med eleverne. Denne justering - samt det forhold at vi i efteråret har et særdeles velfungerende lærerteam, der sammen med en stor kernegruppe af socialt velfungerende og stærke elever – bevirker, at vi på trods af det store frafald, må notere os et af de bedst fungerende elevhold i senere tid.

Det nye fitnesscenter “TEAM DANMARK”-rummet blev omsider færdigindrettet og taget i brug af DBU, Vejle Boldklub og skolens elever. TEAM DANMARK havde bevilget 450.000 kr til indkøb af udstyr til centeret.

Eleverne deltog i det årlige Ollerupstævne, der i år var udvidet til foruden fodbold og atletik, også at omfatte volleyball, svømning, badminton, triathlon og klatring. For første gang i mange år deltog næsten alle idrætshøjskoler i stævnet.

Den traditionelle emneuge med og om handicappede menneskers livsvilkår blev gennemført. Der var weekendarrangement og 2 musik-café aftener.

Vi havde stort “Højskolemøde” med Venstres uddannelsesudvalg den 25. november. Mødet var arrangeret af Venstre i samarbejde med os. Eleverne stod for et musikindslag, der blev vel modtaget af mødedeltagerne. På kortkursussiden indledtes kursusrækken for og med “Senior Erhverv”.

Ombygning af fodboldbanerne er i skrivende stund (primo november) forsinket ca. 2 uger i forhold til planen, der opererede med ibrugtagning medio november.

Vi modtog tilsagn om yderligere støtte til den igangværende baneomlægning fra DBU. Den ekstra bevilling blev øremærket finansiering af en rullegræsløsning på den nye græsbane, der bliver etableret til foråret. Det betyder, at græsbanen allerede kan tages i brug august 2003. Forstanderen deltog mandag den 4. november i møde vedr. etablering af højskolernes “Kinanetværk” på Ry højskole. Mange højskoler har i lighed med andre uddannelsesinstitutioner valgt at optage kinesiske elever. Nogle op til 20 elever og meget forskellige erfaringer. Motiverne til dette er angiveligt lidt forskellige, men økonomien synes at være et gennemgående motiv hos alle.

På VIH har vi fået henvendelse fra 10 til 12 kinesere om optagelse, men har indtil nu været tilbageholdende. Vi savner nogle klare udmeldinger fra såvel politikerne som FFD’s bestyrelse vedr. formålet med at bruge tilskudsmidler til at finansiere store grupper af kineseres uddannelse og oplevelsesrejse i Vesten.

Indtil da vil vi hellere udbyde korte højskoleskolekurser med fagligt og livsoplysende indhold for andre målgrupper end de helt unge for at fylde “sengene” op.

December

Måneden startede med Kulturuge, med musik og drama. Der var besøgsdag, hvor kommende elever sammen med de nuværende elever kunne opleve en smagsprøve på livet som højskoleelev. Forældredagen den 8. december og elevernes “Tour de Århus”, hvor de efter bedste evne bakkede de danske håndboldpiger op i deres kamp for medaljer til dansk håndbold.

Efterårsholdet rejste lørdag, den 21. december, nogle for at komme igen efter nytår, andre for at søge nye udfordringer, men alle til en tiltrængt juleferie efter et forrygende semester.