Året gang 2004 - del 2

2 minutters læsning

Torben Espersen har skrevet 1. del af årets gang.

Efterårssemesteret

Efter et veloverstået elevmøde, hvor vejret atter var med os, ankom efterårsholdet søndag, den 15. august. Et hold, der bl.a. tæller den politiforberedende linje. Politilinjen har allerede med succes været udbudt og gennemført i foråret. At udbyde en politiforberedende linje også om efteråret synes at være en god idé, idet de 12 elever, der havde tilmeldt sig fra starten, kom til at udgøre lidt over en fjerdedel af holdet og sammen med de øvrige, der startede i august, kom de til at danne efterårsholdets grundstamme på 42 elever. Senere er blandt andet Rejselinjen kommet til, og i skrivende stund tæller efterårsholdet 58 elever.

Holdet virker allerede nu efter den årlige friluftstur samt det efterfølgende boldspilstævne i Århus meget velfungerende og godt sammentømret.

Efterårets emneuger omfatter foruden friluftsturen også handicapugen, hvor eleverne lærer om handicappedes vilkår, bl.a. ved at arbejde med handicappede børn. Hertil kommer i oktober den årlige Tjekkiettur med adventureaktiviteter og kulturbesøg i Prag. I november måned følger kulturugen, hvor der bl.a. indøves forskellige kulturelle indslag, der fremvises på familiedagen, der runder ugen af.

Fodboldakademiet

Den 31. oktober bød vi velkommen til de elever, der havde tilmeldt sig fodboldakademiet. Med baggrund i ønsket om at udnytte vore unikke fodboldfaciliteter har vi valgt at udbyde et nyt højskolekursus, Fodboldakademiet, i første omgang på 14 uger. Det er planen, at vi næste år udbyder det som 18 ugers kursus. På Fodboldakademiet har eleverne alene fodbold som idrætsfag, men højskolefag sammen med resten af elevholdet. Akademiet henvender sig til fodboldinteresserede, der primært ønsker at dygtiggøre sig, mens fodboldturneringerne holder vinterpause.

Fremtiden

Med baggrund i de senere års nedgang i elevtallet på alle landets højskoler og dermed også på VIH har vi gjort os mange tanker om fremtiden. I det forløbne år har skolens lærere og skolens bestyrelse arbejdet indgående med emnet. Det har indtil videre udmøntet sig i konkrete forslag vedrørende det fremtidige skolekoncept. Forslagene er nu under drøftelse og beskrivelse.

Medio oktober holdt skolens bestyrelse en intern konference, hvor skolens forskellige udviklingsmuligheder blev drøftet. Bestyrelsen blev enig om at fastholde den nuværende linie i tiltro til, at igangværende udviklingsarbejde, både i højskolen og i kursuscenteret, samlet vil kunne sikre skolens økonomi i fremtiden. I skrivende stund ser det således ud til, at denne strategi vil udmønte sig i et regnskab, der i år bliver tilfredsstillende. Dette må siges at være en positiv situation, der er atypisk i dagens højskoleverden.

Som ovenfor nævnt i Torben Espersens indlæg har de korte højskolekurser fået et betydeligt omfang. På den baggrund har skolens bestyrelse accepteret mit ønske og udpeget Torben Espersen til viceforstander. Dels for at aflaste undertegnede, men også for at sikre at skolens Kursuschef, Torkil Christensen, der hidtil har administreret de korte kurser, kan få mere tid til at udvikle skolens kommercielle virksomhed.

Ved skolens repræsentantskabsmøde sagde skolens bestyrelse, repræsentantskab og medarbejdere tak til Allan Jahnsen for et langvarigt, stort og værdifuldt arbejde i skolens bestyrelse. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Jens Dall - Hansen fra Dansk Badmintonforbund valgt.