Året gang 2005

9 minutters læsning

Januar

Januar 2005 blev det sidste år, hvor vi havde forskudt start på forårssemesteret. Fra og med 2006 har vi igen samlet start i januar. Når vi i sin tid indførte den forskudte start, var begrundelsen at give evt. studietrætte studerende og unge, der ønskede et kortere højskoleophold pga. økonomi, rejser osv., mulighed for at blive elever på VIH. Ordningen blev indført med baggrund i et faldende elevtal. Øvelsen virkede, ikke mindst fordi vi startede den politiforberedende linje på denne sene termin.

Når vi fremover alligevel går tilbage til den gamle ordning, skyldes det for det første, at vi tror på, at forårsholdet nok skal blive tilstrækkeligt stort, for det andet en tro på, at en samlet elevstart vil kunne gøre en velfungerende forårsskole endnu bedre. I stedet for den forskudte start slutter vi den politiforberedende linje lidt tidligere end selve forårssemesteret, således at linjen får samme omfang som tidligere.

Forårets elevhold ankom den 3. januar. Med baggrund i katastrofen i Syd østasien forsaget af tsunamien fik semesteret en lidt speciel optakt, og den tragiske begivenhed kom da også til at sætte sit præg på skolestarten. Vi kom dog godt i gang, og de 40 nye elever blev godt modtaget af “de gamle elever og lærergruppen. Introdagenes aktiviteter var derefter med til at ryste gamle og nye elever godt sammen.

På slutningen af måneden gav jazzlegende Finn Ziegler koncert i Globen. Med sig havde han bassisten Jeppe Spang Olsen og pianisten Morten Petersen. De tre leverede et repertoire, der bl.a. bestod af højskolens sangskat udsat for jazzviolin. Ved denne lejlighed var Globen fyldt godt op af højskoleelever, ugekursister, gæster og lærere, der alle fik en dejlig musikalsk fællesoplevelse.

Februar

Fodboldlinjen og fodboldakademiet indledte februar måned med at dyste mod de tilsvarende hold på Idrætshøjskolen i Arhus med succes hvilket fik lærer Kristian Raun Thomsen til at spå sine spillere en stor fodboldfremtid. Fodboldakademiet gæstede senere FCK på en studietur til København, hvor sportsdirektør Niels Christian Holmstrøm, talentchef Torben Storm og træner Hans Backe stillede sig til rådighed for at besvare VIH elevernes mange spørgsmål.

Jørn Richter drog i uge 6 til Oslo for at repræsentere VIH på en international uddannelsesmesse i Oslo. Hensigten var naturligvis at få tiltrukket norske elever til skolen. Jørn gjorde det godt, idet vi allerede kunne notere os effekt af dette arbejde, da det nye skoleår begyndte i august. Her havde 2 norske elever fundet vej til skolen.

I uge 7 havde vi temauge. Emnet var Præstation. Der blevet ydet både intellektuelle og fysiske præstationer til den store guldmedalje. Der blev kørt på spinningcykler og roet på roergometer foran forstanderkontoret, der blev gennemført en halv jernmand, en gruppe gik sammenbundet til Horsens, der blev spillet på trækharmonika og 2 elever laverede en hel musical fra ide over manuskript og indøvelse til fremvisning inden for 1 døgn. Forårets fællesopgave var samling af et gigantisk pulespil. Denne opgave, der blev påbegyndt i præstationsugen, blev færdiggjort inden semesteret sluttede med undtagelse af 1 brik og fik derved en symbolsk betydning for forårsholdet.

Rejseholdet drog efter 18 ugers forberedelse på skolen til Tanzania. De første uger af turen gik med indførelse i afrikanske forhold i Mellemfolkeligt Samvirkes center samt bestigning af Afrikas højeste bjera. Kilimanjaro.

Søndag den 20. februar ankom 51 nye elever til skolen og sammen med de elever, der var i forvejen, kom holdet op på knapt 100 elever. Proaktivistholdet stod for velkomst og fællesaktiviteter med det formål hurtigt at tømre hele elevholdet sammen.

Marts

For yderligere at ryste forårsholdet sammen rejste hele flokken på den årlige skitur til Bjorli i Norge, hvor den tilbragte en uge i et dejligt snelandskab, med masser af skiløb om dagen og hygge på hotellet om aftenen.

I midten af marts måned holdt vores køkkenchef Tina foredrag for eleverne med det formål at påvirke dem til at indtage en mere varieret kost end tilfældet var, når de f.eks. fyldte 10 hakkebøffer og få eller ingen kartofler på tallerkenen om aftenen.

Som noget nyt havde skolens bestyrelse besluttet at indlede det årlige repræsentantskabsmøde med at invitere DGI’s tidligere formand og nuværende folketingspolitikker Leif Mikkelsen til at holde et indlæg om det danske samfunds behov for det frivillige foreningsliv og højskolernes berettigelse og opgaver i forhold til den danske foreningskultur.

Ved årets repræsentantskabsmøde valgte bestyrelsesmedlem Henning R Jensen fra DBU ikke at genopstille til bestyrelsesvalget, og i stedet blev Ove Jensen fra DBU valgt. Bestyrelsesformand Poul Grejs takkede Henning for det store arbejde og de resultater, han havde haft meget stor indflydelse på via samarbejdet bl.a. med DBU i forbindelse med skolens renovering af fodboldbanerne og de indendørs faciliteter.

I forårssemesteret har vi traditionelt 2 store arrangementer. En badmintondag for 5.-klasser i Vejle amt med ca. 150 deltagere, og en aktivitetsdag for 4.-klasser i Vejle amt med ca. 300 deltagere. Begge arrangementer blev afviklet henholdsvis før og lige efter påskeferien.

April

Efter veloverstået påskeferie kastede eleverne sig ud i hovedfag 1-ugen. Kursuscenteret havde i samarbejde med Coodo Reklamebureau arrangeret foredragsaften med Lene Gammelgård, og FFD holdt todagesmøde for landets højskoleforstandere.

Måneden rummede weekendarrangement for alle, der havde lyst til at prøve at være på højskole. I midten af måneden havde Signe Troelsen arrangeret foredrag med såvel Vejles borgmester Flemming Christensen som amtsborgmester Carl Holst, Sønderjyllands Amt i forbindelse med den årlige aktivitetsdag for seniorer,

Skolens forretningsfører Ole Veje sagde sin stilling op til fordel for en stilling som forretningsfører på Nørgårds Højskole, der ligger vesentlig tættere på hjemmet.

I slutningen af måneden blev det årlige idrætsstævne med deltagelse af landets idrætshøjskoler afviklet. Dette steevne, hvor vi møder de øvrige skoler i forskellige idrætsgrene, er altid meget populært. VIH var vert for volley og aerobic.

Maj

Semesteret igennem havde hovedfagsholdene og basisholdene stået for henholdsvis aktivitetsaftener og højskoleaftener foruden weekendarrangementer. Denne konstruktion gav et højt aktivitetsniveau uden for undervisningstiden. Dertil kom så elevernes spontane aktiviteter blandt andet i Vejles byliv, der som regel fandt sted om torsdagen o sidstnævnte aktiviteter fik dog ikke væsentlig negativ indflydelse på fredagenes undervisning.

Elevforeningen holdt sit sædvanlige arrangement for eleverne midt i maj måned. En god tradition som forhåbentlig sammen med elevforeningens deltagelse i vinterturen får mange til at bakke op om elevforeningen.

Hovedfag 2-ugen lå midt i maj måned. Vores 4 fag, Born & Idræt, Friluftsliv, Fitness og Triatlon fik her en mulighed for i en sammenhængende periode, at arbejde i dybden med deres indhold. Det blev en intens oplevelse, som givet vil blive husket af eleverne i lang tid!

Ved slutningen af maj måned kunne eleverne invitere deres familier til besøg på skolen. Denne dag blev som altid meget vellykket og afviklet i en hyggelig stemning.

I semesterets sidste 3 uger skiftede hovedvægten fra de indendørs vinteridrætter til også at omfatte udendørs aktiviteter bl.a. på og i vandet. 1 3 uger var alle formiddage sat af til aktiviteter som kajak, golf, beachvolley, roning, udspring, vindsurfing, svømning, snorkeldykning og streetbasket. Eleverne valgte frit mellem alle disse aktiviteter, og der var masser af action.

Rejselinjeeleverne vendte hjem for at slutte sig til holdet den sidste uge af semesteret og havde en masse at berette om deres oplevelser, Vi sluttede semesteret af med en gallafest, hvor skolens elever fremstod pa smukkeste vis inden deres afsked med VIH den 12. juni.

På kortkursusfronten var der igen i år voldsom aktivitet. Det begyndte allerede i januar måned, hvor vi gennemførte ugekurser, der havde fokus på bridge. Det blev atter et forår og senere en sommer med mange tilfredse kursister.

Vores lange række af golfkurser startede allerede i påsken. Disse kurser blev igen et tilløbsstykke. De fleste kurser havde maksimalt deltagerantal, og de fortsatte resten af forårssemesteret, hele sommeren og et stykke ind i efteråret. Ud over at sikre VIH’s økonomi og dermed lærerstillinger er kurserne også med til at indføre de mange kursister, som for manges vedkommende ikke før har været på en højskole, i, hvordan vi på VIH driver højskole. Vi håber på, at disse kurser sammen med familiekurser, ældrekurser, højskolekurser for motionsinteresserede, kursus for bedsteforældre og børnebørn osv. er med til at synliggøre højskolernes muligheder og værdier for den danske befolkning som helhed.

Efterårssemesteret

Med indgangen til det nye skoleår tiltrådte Torben Espersen formelt som forretningsfører og viceforstander og fik hurtigt overblik over administration og økonomi. Med Torbens overgang til forretningsfører og viceforstander blev min dagligdag væsentlig lettet og arbejdsdagene i øvrigt også kortere.

Efter et veloverstået elevmøde, hvor vejret atter var med os, ankom efterårsholdet søndag den 14. august. 63 nye elever indtog skolen. Traditionen tro indledtes efterårssemesteret også i år med en række sommeridrætstilbud, idet eleverne bl.a. kunne vælge imellem svømning, kajak, roning og tennis ved siden af deres øvrige idrætsfag.

Senere er blandt andet Rejselinjen og Fodboldakademiet kommet til og holdet kom op på godt 80 elever. Enkelte faldt dog fra i løbet af semesteret, men vi skal adskillige år tilbage for at notere os så stort et efterårshold.

Holdet lærte hurtigt hinanden at kende, da der blev holdt velkomstfest for de nye elever, og det blev derefter hurtigt arbejdet sammen.

Efterårets emneuger omfatter foruden friluftsturen også handicapugen, hvor eleverne lærer om handicappedes vilkår bl.a. ved at arbejde med handicappede børn samt den årlige Tjekkiettur med adventureaktiviteter og kulturbesøg i Prag.

I uge 44 blev det årlige idrætsstævne i Ollerup afviklet, og i slutningen af ugen havde vi undervisningsdage arrangeret af en gruppe elever fra årgang 2004. Dagenes indhold tog udgangspunkt i skolens værdigrundlag og havde til formål at optimere efterårsholdets højskoleoplevelse gennem aktivitet og refleksion. Et par meget velgennemtænkte, meget velforberedte og hos eleverne meget populære dage. Et arrangement vi helt sikkert vil forsoge at gentage.

Vi fik senere besøg af journalist Lars Werge fra Ekstrabladet, som fortalte om sine bøger samt om arbejde som sportsjournalist, og skolens grand old lady Signe Troelsen havde fortælletime med eleverne. November måned indeholdt også en emneuge som optakt til familiedagen, der rundede måneden af.

Med dette semester takker Jørn Richter af efter 32 år som hojskolelærer ved DJI/ VIH, idet han har valgt at gå på pension som hojskolelærer.

Jørns lange virke for skolen blev markeret med en stor afskedsreception den 10. december.

Det er meget svært at sætte ord på den verdi Jørn har haft for skolen i de mange år. Det vil nok først for alvor mærkes, når vi mangler Jørns mange kompetencer i højskoledagligdagen. Det er ikke kun VIH, der mister en personlighed, det er højskoleverdenen som helhed, der mister et af sine “fyrtårne”.

“Livet er at vælge, hvad man vil” som Benny Andersen udtrykker det, og Jørn har altså valgt at epoken som højskolelærer stopper nu.

Som erstatning for Jørn og Torben er Martin Olsen og Suzanne Jensen ansat fra 1. januar. Martin har dog været ansat i en midlertidig stilling det meste af året. Jacob Staun er ansat i efterårssemesteret som vikar for Erik Sidenius, der er på uddannelsesorlov. Mika Lund og Anne Louise Krog er på barselsorlov i efteråret og Lars Olesen indtrådte i lærergruppen allerede i foråret.

Noget er nævnt og andet glemt, men tilsammen fortæller dette indlæg forhåbentlig historien om et meget aktivt år på Vejle Idrætshøjskole.