DJI og modstandskampen

4 minutters læsning

Der er antydningsvise referencer rundt omkring i Jubilæumsskriftet fra 1992, at Den Jyske Idrætsskole hjalp under modstandskampen. Fx går følgende vandrehistorier på skolen.

 • I den tidligere kursusbygning, Jomsborg, var der gemt våben under gulvbrædderne - og at der er videooptagelser af det.
 • Der blev lavet våbeninstruktion i Jomsborg - og det er der videooptagelser af.
 • Nogle af politiets folk blev skjult på skolen, da tyskerne forsøgte at lukke det danske politi ned.
 • Der blev gemt våben under halmet på Nørremarksgården, som Svend Aage Thomsen ejede, og som som det fortælles om i Bent Aalbæk-Nielsens erindringer.
 • Thormod Petersen fortæller til Jubilæumsskriftet fra 1992, at Haugstrups “stærke” ord betød en del for eleverne på det tidspunkt.
 • Thormod Petersen har i årsskriftet fra 1945 skrevet en glimrende artikel om det illegale arbejde under modstandskampen på DJI.
 • Svend Aage Thomsen skriver om sine tanker ift. modstandskampen i årsskriftet fra 1945.

Jeg har besluttet mig for at finde ud af i hvor høj udstrækning Den Jyske Idrætsskole var en del af modstandskampen. Artiklen er baseret på en række vidnesbyrd og en søgning på Vejle Stadsarkiv.

Svend Aage Thomsen filmede en del af modstandskampen

Birte skriver i en e-mail Far fik filmene fra Danmarks Frihedsråd, og skulle bare filme. Sådan mener jeg bestemt det gik til med fotograferingen. Når far var afsted om natten vidste mor ingentig, så hun ikke kunne afsløre noget.. En del af disse film kan findes på Vejle Stadsarkiv, ligesom nogle af hans optagelser også er med i Det gælder din frihed fra 1946. Optagelser herfra blev også brugt i De fem år.

Både Svend Aage Thomsen og Thormod Petersen beskriver hvordan Svend Aage Thomsen dokumenterede modstandskampen.

Gemte våben og våbeninstruktion i Jomsborg

I filmen F86 fra Vejle Stadsarkiv om Modstandsbevægelsen i Vejle arbejder er der en række interessante klip fra Den Jyske Idrætssskole.

 • Fra 3:40 er Thormod Petersen (med skovl) angiveligt med ude i skoven og finde våbendepot.
 • Efter 6:00 minutter på F86 ser vi angiveligt på våbeninstruktion i Jomsborg.
 • Fra 22:00 minutter fjernes brædderne ved en seng, og et våbendepot kommer til syne nedenunder.

Thormod Petersen skriver skriver at men det fandtes under Gulvet med Nedgang under Ross Sørensens Seng, og han har hele Vinteren, uden at vide det, ligget paa store Mængder Sprængstof..

Disse klip illustrerer meget godt det Bent Aalbæk-Nielsen fortæller om i sine erindringer.

2. Kompagni holdt skydeøvelser på DJI

2. Kompagni gjorde længe før kapitulationen et stort stykke arbejde. Mandskabet holdt sine skydeøvelser på den jyske idrætsskole, hvis forstander, SV. Aage Thomsen, velvilligt stillede sin skole til rådighed. [^Christensen 1945, side 116]

I 2. Kompagni fremgår det bl.a. at landmand, Thormod Petersen, var en del af [^Christensen 1945, side 117]. Jeg antager at det er den samme Thormod Petersen, som også blev ansat på skolen og som blev en del af skolens elevforening.

Det var dette kompagni, der blandt arresterede den berygtede S. S. mand Henry Nielsen, der havde skjult sig på Idrætsskolen. [^Christensen 1945, side 116]

Det kan undre lidt, hvordan Henry Nielsen havde skjult sig på Idrætsskolen, hvilket formentligt skulle ske uden, at andre havde set dem?

Der er et billede af 2. Kompagni på Vejle Stadsarkiv.

Tirsbæksprængningen

Nogle dage efter ankom de 400 kg til Vejle godsbanegård, hvor en intetanende vognmand hentede det og kørte det ud til Idrætsskolen i Nørreskoven. Her blev det anbragt efter aftale mellem Løfting og forstander Svend Aage Thomsen. Hvorfra det kom, ved jeg ikke. … Og i øvrigt var det et stort problem at finde steder, hvor vi kunne opbevare våben og sprængstoffer, da det var for farligt at have liggende hos privatpersoner.[^Siegumfeldt 2004]

I sommeren 1944 fik Forstkandidat Erik Siegumfeldt ordre til at lave sabotage på jernbanestrækningen ved Tirsbæk.

Der blev sendt 400 kg pulverformet Trotyl, der var stjålet fra tyskerne, pr. bane fra København til Vejle i almindelig papirsække under betegnelsen “svovlkridt”.

Trotylet var blevet anbragt i Idrætsskolens rensningsanlæg i Nørreskoven i et stort sandfilter. Fra Idrætsskolen fik man det vha. et salatfad transporteret til selve spræningsstedet.[^Christensen 1945, side 38]

Disse begivenheder omtaler Bent Aalbæk-Nielsen netop også i sine erindringer og henviser til film.

Der er billeder af Tirsbæksprængningen på Vejle Stadsarkiv.

Jeg kan ikke finde en film af selve sprængningen af Tirsbæk jernbanestrækningen. Findes den?

Politifolk under dække på Vejle Idrætshøjskole

og da vi nåede hen til marts 1945 var vi ialt 85 mand, der blev formeret som 5. Kompagni i Vejles undergrundshær. Af disse 85 mand var der 23 fra politikasernen, der da holdt til på Idrætsskolen, medens de øvrige var Vejle politifolk.[^Hanner, utrykt]

Jeg er ikke stødt på andre steder, hvor det er nævnt at selve kasernen skulle holde til på Idrætshøjskolen, men Thormod Petersen skriver at der var 9 betjente indskrevet på skolen.

Var politikfolkene skrevet ind og derved figurerer de på holdbillederne fra den periode?

Findes der et billede af 5. kompagni i Vejle - ligesom der gør med 2. kompagni?

Morgensamling om modstandskampen

Lyt og se til morgensamlingen.

Kan du hjælpe?

Er der nogen af jer der har kendskab til dokumenter, billeder eller videomateriale, der understøtter erindringerne i denne artikel, som det er samlet fra en række forskellige kilder.

Referencer

 • Siegumfeldt, Erik Hoff (2004): Tirsbæk-sabotagen og andre hændelser i modstandskampen 1943-1945. Vejlebogen 2004 udgivet af Byhistorisk Forening, s. 56-71
 • Christensen, Jørgen Munch (1945): “Undergrunden” i Vejle, StoryBy. Udgave revideret af Morten Pelch 2014.
 • Hanner, Otto (utrykt): Politiets deltagelse i modstandsbevægelsen i Vejle. En utrykt artikel. Redigeret af Fredy Jensen og William Rosenkilde. Forlaget HUMILITAS.