Idræts- og sportsmuseum

1 minutters læsning

CASE 3: TO AMBITIØSE INITIATIVER

Det Idrætshistorisk aktivitetscenter, som var et samarbejde mellem Vejle museum/Vejle Byhistoriske Arkiv og Den jyske Idrætsskole, etablerede i 1988 en permanent udstilling på Idrætsskolen. Historikeren Arne Rahbek var allerede i 1986 blevet ansat som projektleder af aktivitetscentret. Og som så mange gange tidligere blev jubilæer anledning til indsamling og udstilling. Således blev i 1988 på Vejle Stadion lavet en udstilling i forbindelse med Dansk Boldspil Unions 100 års jubilæum. Med denne udstilling fik projektet således en landsdækkende karakter.

Indsamlingerne fortsatte, og projektet havde nu fået navnet Sportsmuseet.

I 1991 stillede kommunen lokaler til rådighed for det, som nu blev døbt Danmarks Idræts- og Sportsmuseum, som officielt blev åbnet i 1993.

Museet havde store planer om eksperimentarium i Idrættens Hus i Vejle. Museet standsede i 1994 indsamlingerne grundet dårlig økonomi, men også fordi der nu blev arbejdet på nye planer i København. I 2003 opgav man helt i Sportsmuseet i Vejle, og de indsamlede genstande blev spredt, idet noget blev givet tilbage til giverne eller til nationalmuseet og lokale museer (Poulsen, 2005).

– [^Kilde: Else Trangbæk (2013): Hvordan går det med idrætten, kulturarven og visionen om et idrætsmuseum?, i: Forum for Idræt, Årg. 29, Nr. 1]

I 2017 i anledning af oprydning i arkivet på Vejle Idrætshøjskole overdrog vi de sidste effekter fra Sportsmuseet til DIF’s Idrætsmuseum.

Opdateret: