Indholdsfortegnelse

Artikler

Idrætsskole eller Folkehøjskole
Søren Haugstrup skriver lidt om ordvalget og hvorvidt DJI skulle opfattes som en højskole.
Et Tilbageblik på Den Jyske Idrætsskoles Tilblivelse
Svend Aage Thomsens egen beretning om, hvordan Den Jyske Idrætsskole blev en realitet.
Uddrag af vor skoleplan
Svend Aage Thomsens bringer et uddrag af den første skoleplan for Den Jyske Idrætsskole.
Kære gamle Elever! fra Årsskrift 1944
Svend Aage Thomsens skriver sin årsberetning til de tidligere elever.
Skolens kursusvirksomhed fra 3. juli 1943 til 1. november 1944
Svend Aage Thomsens skriver om kursusvirksomheden i det første år.

Opdateret: