Indholdsfortegnelse

 • Svend Aage Thomsen: Den danske Idrætsungdom
 • Kaj Munk: Drenge, I Drenge, som døde
 • Rask Nielsen: Krigen er afsluttet, men -
 • Viggo Søndergaard: Vejledning for Dommere ved Idrætsmærket
 • Johs. Ross Sørensen: Maalet
 • Edith Koefoed: Paa Kursus hos Maja Carlquist
 • Edith Koefoed: Lærererindekursus Sommeren 1945
 • Th. Petersen: Den jyske Idrætsskoles illegale Periode
 • Svend Aage Thomsen: Aarsberetning
 • Svend Aage Thomsen: Skolens Kursusvirksomhed
 • Uddrag af Skolens Dagbog 1944-45
 • Hilsener
 • Nyt fra gamle Elever
 • Generalforsamlingen
 • Regnskab
 • Elevmøde
 • Elevfortegnelse

Artikler

Kære gamle Elever! fra Årsskrift 1945
Svend Aage Thomsens skriver brev til eleverne, bl.a. med referencer til modstandskampen og hans tanker om det.
Det illegale arbejde på Den Jyske Idrætsskole
Thormod Petersen beskriver højskolens illegale periode - en periode han selv var en del af.
Den Danske Idrætsungdom
Svend Aage Thomsen reflekterer over den danske idrætsungdom under krigen.
Krigen er afslutten, men-
Rask Nielsen gør sig overvejelser om tiden efter krigen.

Opdateret: