På Vejle Idrætshøjskole er unglærerne en stor del af den oplevelse, vi gerne vil give eleverne. Unglærerne gør både elever og lærere bedre.

I efteråret 2012 fik vi en god ide. Vi ville indføre unglærere på Vejle Idrætshøjskole.

Vi startede unglærerstillingen op som et forsøg. Jeg havde en tro på, at det ville blive et aktiv for skolen og en lærerig oplevelse for unglærerne, siger forstander Ole Damgaard.

Nogle af tankerne var, at unglærerne skulle have mulighed for at prøve sig selv af i både undervisning, samvær og aktiviteter på højskolen for derigennem at blive inspireret videre i deres liv. Unglærerne bor på skolen, hvilket gør, at de bliver en del af den frie tid. Tanken var at de sammen med de skiftende værtslærere kunne være med til at katalysere et endnu bedre højskoleophold for eleverne.

Vi ville rigtig gerne have en øget grad af tilstedeværelse og supplere de daglige højskoleværter. Vi ville også gerne give nogen unge mennesker en mulighed for at afprøve sig selv - og samtidig være med til at bidrage til fællesskabet på højskolen - og give nogle af deres ideer videre. På den måde så håbede vi også, at unglærerne ville sætte et stærkt kulturaftryk på højskoleholdet. De prøver ofte at udleve de værdier, som de synes gav dem selv et godt ophold som unglærere, siger forstander Ole Damgaard.

Vi startede med en unglærer i 2012, som var fra det hold, der lige var sluttet. Erfaringerne fra det forløb viste, at det vil være bedre at have to unglærere, som kan dele udfordringerne og glæderne ved at være unglærer. Desuden besluttede vi os for, at man ikke kunne gå direkte fra at være elev og til at være unglærer, men at man helst skulle have lavet noget andet indimellem, så man ikke på forhånd kender eleverne.

Det er som sådan ikke noget krav, at man har været elev på Vejle Idrætshøjskole for at blive unglærer, men man skal helst have været højskoleelev - og tanken med stillingen er først og fremmest, at det er et springbræt inden videre studier.

Hvert år ansætter vi to unglærere, og de er en stor del af den højskoleoplevelse, eleverne får på Vejle Idrætshøjskole.

Vi har spurgt vores fire unglærere fra 2018 om, hvad de synes om stillingen - og hvad de får ud af det - og vi har også spurgt et par lærere om, hvad unglærerne giver til skolen.

Unglærerne bor på skolen

Emil Kirk Anne Vinternes
Unglærerne fra foråret 2018 - Emil Kirk, Anne Vinternes

Unglærerne er på alder med eleverne, og de bor på skolen. I det halve år de er ansat bliver de således en helt integreret del af elevholdet. De spiser med dem, hygger med dem i havestuen, fester med dem, underviser dem, deltager i fælles aktiviteter, synger med dem og alle de ting, der hører højskolen til.

Unglærerne er det perfekte bindeled mellem elever og lærere. De har en en god føling med elevflokken og ved hurtigere end lærerne, hvad der rører sig, fordi de bor og lever på skolen. Så kan lærerne tage de efterfølgende snakke med eleverne, siger højskolelærer Jacob Sikjær.

Unglærerne er også en del af lærerkollegiet, som også anerkender dem som væsentlige medspillere på elevholdet.

Jobbet som unglærer på Vejle Idrætshøjskole er en fed og spændende tid. Du bliver en del af et stærkt lærerteam, der tager imod dig med åbne arme. Du får en vigtig position for skolen og dets kommende elever, og man er med til at hjælpe med mange ting for at få skolens dagligdag til at fungere, siger Emil Kirk.

At unglærerne har samme alder og kommer virkelig tæt på eleverne, giver dem også en unik position til at gøre både lærere og elever bedre, fordi de forstår eleverne rigtig godt, så de kan være talerør begge veje.

Det er en skøn rolle at have, da man befinder sig i smørhullet mellem at være fuldtidsansat lærer med en lærerstab, der lukker en helt ind - men samtidig er man også er den af det stærke fællesskab med eleverne. Det giver en mulighed for at være talerør mellem elever og lærere, hvilket kan skabe en god kommunikation og sammenhæng i undervisningen, siger Anne Vinternes.

Men unglærerne har også en vigtig opgave som rollemodel:

Ved siden af undervisningen har du god tid til at socialisere med eleverne. Du vil opdage at mange elever spejler sig i unglærernes opførsel, og du er på den måde med til at forme elevholdet, siger Emil Kirk.

Unglærerne er en stor del af elevholdet og af samværet på højskolen. Men de står ikke alene. Det er højskolelærerne som har ansvaret for samværet med eleverne, og højskolelærerne er også en aktiv del af samværet gennem fx daglige værtsskaber, arrangementer, teamhygge, rejser, fester, cafeer mv.

Unglærerne bliver et godt mellemled mellem lærere og elever, som hjælper lærerne med at have “fingeren på pulsen” i elevflokken, men vi er også meget opmærksomme på, at unglærerne ikke har ansvaret for samværet på højskolen. Det ansvar er højskolelærernes, og unglærerne må aldrig blive en erstatning for det. Unglærerne skal være “det ekstra krydderi”, siger Ole Damgaard.

Unglærerne er en del af lærerflokken

Channie Urup Jensen Matthias Yde
Unglærerne fra efteråret 2018 - Channie Urup Jensen og Matthias Yde

Unglærerne får også mulighed for at tage ansvar og arrangere ting.

At være unglærer på Vejle Idrætshøjskole er noget helt specielt. Det skaber en mulighed for at lære om at undervise og blive kastet ud i en masse situationer, der udvikler én. Personligt er jeg selv groet virkelig meget i takt med månederne her og lært noget nyt hver dag. Der er enormt meget frihed under ansvar, da lærerne stoler på en og behandler en som en ligesindet kollega - men samtidig støtter én, hvis man er udfordret og har brug for hjælp, siger Anne Vinternes.

Unglærerne accepteres fra første dag som en del af lærerflokken og er med til at alle lærermøder - og deres mening tages alvorligt, fordi de forstår eleverne. Men det er også et unikt indblik for unglærerne at krydse linjen ind på lærerværelset og være med i diskussioner og planlægning, som de ikke tænkte så meget over, da de var elever.

Jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg greb chancen for at være unglærer. Jeg har lært utroligt meget. Jeg er kommet tæt ind på lærerne og har set, hvordan deres hverdag ser ud. Derudover har man fået lov til og stå på den anden side af lærer-elev-forholdet. Det har været helt specielt, da man som elev aldrig rigtig tænkte over, hvor meget arbejde lærerne egentligt putter i, at få en hverdag eller en rejse på benene, siger Mattias Yde.

Unglærerne oplever også en stor udvikling i takt med det ansvar, de får på skolen. De sparer ikke sig selv i det halve år, og de får mulighed for at arrangere en masse forskellige ting, hvor lærerne og skolen gerne bakker op om aktiviteterne.

Du vil blive en del af et fantastisk lærerteam, der tager godt imod dig, og du vil opleve den anden side af det at være almindelig højskoleelev. Nu er man en mellemting mellem elev og lærer og skal fungere som en ekstra hjælpende hånd for lærerne samtidig med, at du også skal være der for eleverne. Du får mulighed for at udfordre dig selv og ikke mindst udvikle dig selv ved at arrangere weekendarrangementer, undervisning og morgensamlinger. Lærerne står altid klar til at hjælpe dig og bakke dig op, hvis du er den mindste smule usikker eller på dybt vand i nogle situationer. Du kommer aldrig til at stå alene, siger Channie Urup Jensen.

Unglærerne er hjælpelærere

Ud over det frie liv og møderne, så er unglærerne også med i undervisningen som hjælpelærere særligt på de fag, hvor der enten er mange elever, eller de fag hvor en ekstra hånd altid er en stor hjælp.

I fagene har det også været utroligt lærerigt. Det med, at man skal undervise nogen som er på alder med en selv - i noget man egentligt ikke er uddannet i - men bare elsker og spille, er bestemt ikke nemt. Jeg har dog fået utroligt meget ud af det og især fodbold, hvor jeg fik mit eget hold og skulle styre slagets gang der. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer til og bruge dette i fremtiden, planen er nemlig og læse idræt, hvilket det og være unglærer på Vejle idrætshøjskole har sat mig godt op til, siger Mattias Yde.

Det er den smittende energi og engagement, der betyder allermest som unglærer.

Du får et fast skema med fag, hvor lærerne giver dig rig mulighed for at udfolde dig som hjælpelærer. Det betyder ikke så meget, at du ikke selv er den bedste indenfor dine fag. Så længe du har god energi og er engageret i at undervise eleverne. De uddannede lærere skal nok tage sig af den teoretiske del af undervisningen, siger Emil Kirk. Men lærerne nyder også virkelig at have unglærerne med i timerne.

Det giver ekstra energi at have friske øjne på undervisningen, en at udveksle ideer med, og man ender ofte med at bruge ekstra tid på at forberede noget, der til gengæld bliver endnu federe. Men man skærper sig også lige lidt, fordi man i højere grad skal forklare sine ideer, siger viceforstander Lars Olesen.

Unglærerne elsker det

Unglærerne synes alle, at det har været et uforglemmeligt halvt år på Vejle Idrætshøjskole. Mange af dem har efter at have prøvet kræfter med lærerrollen besluttet sig for at gøre det til sin studieretning.

Derudover er det for mig også en stor chance for at prøve kræfter med lærerrollen allerede nu. Jeg vil nemlig gerne uddanne mig til lærer i fagene Idræt & Sundhed og dansk - og forhåbentlig ende ud med drømmejobbet som højskolelærer! Så alt i alt er det en af de bedste beslutninger, jeg har truffet - og jeg har har nydt hver dag i fulde drag, siger Anne Vinternes.

Mange elever søger unglærer - og mange drømmer om at komme tilbage. Flere har faktisk lavet en seddel med ting, de godt kunne tænke sig at lave som unglærere, inden de bliver ansat.

Siden jeg selv var elev, har jeg altid haft en drøm om at komme tilbage som unglærer. Og jeg kan uden tvivl sige at har aldrig fortrudt mit valg. Tiden som unglærer er noget, jeg aldrig glemmer og jeg er ikke længere i tvivl om, hvad jeg vil i fremtiden. Mit mål er engang at blive lærer på VIH, siger Channie Urup Jensen.

Vi prøver mange forskellige pædagogiske tiltag på Vejle Idrætshøjskole. Nye tiltag kommer. Andre går i glemmebogen igen. Men unglærerne er vist kommet for blive.

Unglærerne er efter min overbevisning med til at gøre både elever og lærere bedre, siger viceforstander Lars Olesen.