Fra maj 2019 kan elever og kursister opleve ny svømmesø på Vejle Idrætshøjskole.

Der findes rigtigt mange gode minder fra det nuværende friluftsbassin, som har dannet rammen om svømning, vandtræning og badeoplevelser for elever og kursister siden 1958.

De 60 år har sat sit præg på bassinet, som trænger til renovering. Anledningen er blevet benyttet til at gentænke området med henblik på at skabe endnu flere lærerige og mindeværdige stunder omkring en ny bæredygtig svømmesø på Vejle Idrætshøjskole.

Flere nye faciliteter

De nye planer indebærer etablering af flere nye faciliteter samt renovering af skolens omklædningsfaciliteter. Omkring svømmesøen vil der være udendørs sauna, udspringstårn, klatrereb samt fleksible bassinfeatures til en række forskellige vandtræningsaktiviteter.

Ud over svømmesøen etablerer vi faciliteter mod skoven til opbevaring af kajakker og outdoorgrej. Der vil bl.a. blive mulighed for ly/læ, samlingssteder til instruktion, vandpost, svævebane, luftpumpe, MTB-vask, toiletfaciliteter, udendørs køkken, bruserskyl mv. De nye faciliteter vil være et løft for især skolens outdoor-, endurance- og fitnessfag.

Arbejdstitlen for projektet har været Outdoor AquaScape - som pendant til ordet ’landscape” - fordi de nye planer omkring svømmesøen laver indgribende forandringer for hele landskabet på skolernes parkområde.

Fra klorbassin til bæredygtig svømmesø

Da det nuværende friluftsbassin blev anlagt i 1958, var det på baggrund af fremsynede ideer. Tankerne bag det nye bassin har ligeledes søgt at fremtidssikre aktivitetsmuligheder, og ikke mindst en bæredygtig drift af bassinet.

Betonfundamentet fra det nuværende friluftsbassin bevares og benyttes til at skabe en økologisk og energirigtig svømmesø med fersk vand, hvor vandet renses biologisk via filtre, i modsætning til konventionelle bassiner med klorrensn­ing af vandet. Og hvor badeoplevelsen efter sigende kan sammenlignes med vandet i en svensk skovsø.

Status december 2019

I skrivende stund er skolens udendørs område omdannet til byggeplads. Bassinet er tømt. Jorden er ryddet og planeret. Der er støbt højere bassinkanter til nye skvulperender, og udgravningen til rensebassinet, hvor vandet renses gennem biologiske filtre, er godt i gang. Byggeriet kører planmæssigt med ugentlige byggemøder og både elever og personale følger med i den daglige fremgang.

Byggepladsen er i gang Der graves ud til AquaScape Der kommer stadig til at være en tremeter-vippe Nyt skur til opbevaring af outdoor udstyr
Der graves ud til AquaScape og den nye svømmesø

I foråret 2018 havde vi hele projektet outdoor Aquascape udbudt i licitation i samarbejde med arkitektfirmaet Krads fra århus. Licitationsresultatet var langt fra vores budget, der var tale om en stor overskridelse på flere millioner. Det efterfølgende langstrakte forhandlingsforløb skabte ikke den fornødne tro på at projektet kunne realiseres inden for den opstillede ramme. Konsekvensen blev at vi annulerede licitationen og opsagde samarbejdet med Krads arkitekterne.

Vi havde i byggeudvalget en fornuftig tro på at projektet stadig kunne realiseres inden for den opstillede økonomiske ramme. Derfor forberedte vi en ny licitation i samarbejde med det tilknyttede ingeniørfirma Drias fra Horsens. Udbudsmaterialet undergik en stor revision, det blev tilrettet, materialevalg og arbejdet præciseret og der blev foretaget konstruktionsmæssige forsimplinger. Alt sammen med det formål at fastholde faciliteterne og arkitekturen i projektet og opnå en skarp pris. Dette arbejde blev færdiggjort gennem foråret 2019 og der blev indbudt til licitationen før sommerferien.

I september måned stod vi med et meget tilfredsstillende licitationsresultat, som skabte grundlaget for at vi kunne opstille et byggeprojekt som var i overensstemmelse med den opstillede økonomiske ramme. Bestyrelsen godkendte budget og kontrakter blev indgået med entreprenører og håndværkere.

Efter tidsplanen har vi en byggeperiode fra 1. oktober 2018 frem til 1. maj 2019. Vi glæder os meget til at følge byggeriet og se visionen tage form i virkeligheden

Realiseret via støtte

Projektet er realiseret med støtte fra bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Vejle Kommune og Isabellafonden som de største støttegivere. Desuden har en lang række fonde og puljer doneret mindre støttebeløb til bl.a. etablering af sauna, infoskilte samt klatrenet, svævebane mm., som har været medvirkende til, at projektet kan realiseres.

Projektet er støttet af:

 • Lokale- og Anlægsfonden
 • Vejle Kommune
 • Isabellafonden
 • Jubilæumsfonden af 12. august
 • Friluftsrådet
 • Nature Moves
 • Sydbankfonden
 • Bodil og Jørgen Munch-Christensens kulturlegat
 • Velux fonden
 • Jyske Bank fonden
 • VAF-Fonden
 • Østifterne
 • Insero Fond
 • Elly og Jens Rasmussens Fond
 • Selmont A/S
 • Nordeafonden
 • Frimodt-Heineke Fonden
 • Krista og Viggo Petersens fond
 • Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles Fond

Få medlemsskab af fonden Giv bidrag til fonden