I løbt af 2020 skal vi renovere Globen. Derfor kan det være meget sjovt at mindes, hvorfor den i sin tid blev bygget. Niels Henning fortæller, hvordan han på sit første bestyrelsesmøde på Den Jyske Idrætsskole i Vejle skulle være med til at tage beslutning om man skulle bygge Globen.

Niels Henning Broch-Mikkelsen fortæller:


Det første bestyrelsesmøde jeg kom til var der en relativt kort dagsorden, hvor bestyrelsen skulle tage stilling til en ny foredragssal. Jeg var blevet valgt ind på repræsentantskabsmødet om foråret indstillet af Dansk Håndboldforbund som suppleant, men indtrådte så i bestyrelsen her i efteråret pga. et dødsfald i bestyrelsen. Det var mit allerførste bestyrelsesmøde, og jeg havde ikke hørt noget om projektet før.

Som det første på bestyrelsesmødet, blev det foreslået, at jeg skulle være næstformand. Pladsen som formand for jubilæumsudvalget var også blevet ledig, så den fik jeg også. Det var de rigtig godt i gang med og næsten færdigt med, så Ole Worm kunne sagtens styre det projekt i land.

Punkt 3 eller 4 på dagsorden var beslutningen om en ny foredragssal. Daværende formand, Inger Engberg, sagde, at “nu kan vi ikke snakke længere. Der skal tages en beslutning.” Inger Engberg sagde selv, at hun gik ind for KUGLEN. Allan Jahnsen, som i øvrigt også sad i DIF’s bestyrelse var modstander af projektet og ville hellere have en almindelig foredragssal, der kunne graves halvt ned i jorden et sted på grunden.

Kommunens repræsentant, Peter Sikær, synes det skulle være en KUGLE, for det var noget, der blev lagt mærke til. Noget der ville sige spar to, når folk hørte om det og så det. Henning Rasmussen stemte imod projektet om KUGLEN, og så var turen kommet til mig.

Vi var fem i bestyrelsen, og lige nu var afstemningen altså to for og to imod. Så vendte de sig og kiggede på mig.

“Nå, Niels Henning, hvad synes du så?”

Jeg svarede:

“Jeg går ind for KUGLE-løsningen. Det bliver der lagt mærke til rundt i hele landet.”

Forstander Ole Worm og formand Inger Engberg havde begge talt meget varmt for KUGLE-løsningen, og jeg synes også det var en god ide at få noget ekstraordinært. Jeg husker at Ole Worm virkelig brændte for at få KUGLEN til Vejle - og at han var meget inspireret af det han havde set i Frankrig.

Der blev overhovedet ikke talt om økonomi, og hvad det kostede. Der havde nok inden jeg kom i bestyrelsen været drøftelser af det, men hverken på det forudgående repræsentantskabsmøde eller på det bestyrelsesmøde, hvor KUGLEN blev besluttet.

Konkurrence om navnet

Efterfølgende udskrev vi så en konkurrence blandt personalet, hvor daværende køkkenansatte Karen Troelsen vandt konkurrencen med navnet Globen - og jeg tror hun fik en æske chokolade som præmie.