Med alle de bekymringer, spekulationer, nytænkning og strategier som har været lagt igennem de seneste 15 år på Vejle Idrætshøjskole….. Så er det en stor fornøjelse, at konstatere, at 2019 blev året hvor vi havde venteliste til alle fire elevoptag.

Venteliste giver dog også benspænd, for hvordan skal vi lige håndtere de problematikker der opstår på den baggrund. Lige pludselig kan et højskoleophold ikke forlænges hvis det ønskes, det kan kun forlænges hvis der er plads! Mange elever har tidligere profiteret af at kunne forlænge deres ophold, for derigennem at blive ”klar” til livet på den anden side af VIH. Lige nu er der bare ikke nødvendigvis frit valg og valget om at forlænge skal træffes i god tid.

Vi arbejder i øjeblikket med planer for efterårets kurser 2020, her planlægger vi i første omgang uden et oktober-optag. Ligeledes drøfter vi hvor mange pladser vi skal reservere til forlænger elever og principperne for det at optage elever generelt……. Spændende diskussioner.

I min fortælling herunder, har jeg taget nogle forskellige emner op, som vi har haft særlig fokus på i 2019, og som samtidig giver en indsigt i det arbejde som foregår på Vejle Idrætshøjskole.

Bygningerne i udvikling

Gennem de sidste 7 til 8 år er der virkelig sket mange forbedringer omkring skolens bygninger. Tidligere elever bliver ofte overrasket når de kommer på besøg og ser den udvikling skolen har været igennem.

2019 blev året hvor poolen endelig blev færdig renoveret. Hele projektet omkring renovering af poolen og forandringerne til et ferskvands bassin med biologisk vandrensning har været en lang og kompliceret forløb. Heldigvis står vi i dag med et gennemført byggeprojekt som er lykkes på alle parametre.

Outdoor AquaScape som projektet hedder har indeholdt renovering af det gamle bassin, etablering af vandrensning, renovering af de gamle omklædningsrum i kælderen, 700 kvadratmeter egetræs dæk rundt om poolen med to omklædningsrum og sauna, to depot bygninger til vores outdoorfag, offentlig tilgængeligt toilet og ude køkken. Totalt har bygge projektet kostet 16 millioner, hvoraf det lykkes at rejse de 8 millioner i fondsmidler.

Poolen blev fyldt med vand i maj måned og pedelafdelingen kæmpede bravt med at blive dus med den fine biologi som danner udgangspunktet for rent og klart vand i poolen. Vi fik nemt rent vand, men vi har i den grad kæmpet med sigtbarheden i bassinet. Derfor er bassinet først blevet åbnet for offentligheden efter sommerferien og vi mangler stadig at lave en officiel indvielse.

Vi planlægger en officiel indvielse i maj måned 2020, hvor sommer badesæsonen starter.

Lige nu bliver poolen flittigt brugt til vinterbadning af vores elever. Der kommer også enkelte gæster udefra og tager en kold dukkert og derefter en tur i saunaen.

Vippen August 2018 Vippen December 2019
Svømmesøen klæder Globen. Svømmesøen er i gang og der gøres rent og der gøres en del rent i den.

I slutningen af 2019 tog vi beslutning om at udbygge højskolens havestue, så vi har igen bygge rod omkring os frem mod sommerferien. Vi glæder os til at få lidt mere plads og have en havestue som i højere grad kan rumme de 149 elever som går på højskolen.

Højskolerne fejrede 175 års jubilæum

Den 7. november 1844 åbnede Rødding Højskole for første gang dørene for højskoleelever. Det kan vi glæde os over og det blev fejret med royalt besøg pompt og pragt på 175 årsdagen :)

Her har dannelse og uddannelse siden 1844 gået hånd i hånd og medvirket til at oplive og oplyse, så vi i dag har et af de mest sammenhængende og oplyste samfund i verden. N.F.S. Grundtvigs banebrydende tanker om Højskolen og livsoplysning har bredt sig verden over, og højskolen har det godt. Der er i dag 73 højskoler på i Danmark, og der strømmer flere og flere unge til.

Jubilæet er ikke den eneste grund fejring, elev tilstrømningen giver grund til glæde på højskolerne. Omtrent 10.700 elever var der i skoleåret 2018/19 på lange kurser på landets højskoler. Det viser nye tal fra Kulturministeriet og Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er en fremgang på godt 35 % i forhold til tilsvarende tal for skoleåret 2008/09. Den procentvise stigning sammenlignet med sidste år er 5 % på de lange kurser.

Det er flotte tal som vi har andel i fra Vejle. Højskolerne har fulgt med udviklingen og vi har idag et tilbud som unge efterspørger, selv i en tid hvor der er hård konkurrence om de unge og hvor forventningerne og presset på dem om at “skynde” sig er stort. Fedt at det at tage på højskole igen er blevet et klart tilvalg.

Mangfoldighed

Højskolelærer, Mette Holst Nymand, har i forbindelse med sin HPU-uddannelse arbejdet med mangfoldighed på Vejle Idrætshøjskole. Hun er i løbet af uddannelsen dykket ned i mangfoldighed og hendes arbejde har afstedkommet, at vi har søgt Folkehøjskolens forening om udviklingsmidler til et projekt som styrker mangfoldigheden på VIH.

Projektets formål har flere sider.

  1. at få prioriteret og fast implementeret de væsentligste punkter fra HPU-opgaven i dagligdagen på højskolen, så eleverne bliver endnu mere opmærksom på, hvordan man agerer i mangfoldigheden og bryder skel ned mellem grupper.
  2. at forsøge at skabe endnu større mangfoldighed i elevsammensætningen ved opsøgende arbejde - særligt inden for etniske grupper i Danmark og flygtninge.

Projektet løber i et år fra august 2019. Det afstedkommer mange forskellige tiltag og både internt men også forsøg på at møde mangfoldigheden i vores samfund eksternt.

Jeg oplever at det er med til at styrke vores højskole i det daglige, at vi skærper vores bevidsthed og udsyn mod andre.

Cafe Space

En af de konkrete tiltag vi har lavet for at styrke mangfoldigheden på vores skole er Cafe Space. Cafe Space er et tilbud om at møde op til en snak hvis du går og er lidt ”presset”. Man kan være ”presset af mange årsager – det kan være ensomhed, svært at falde til i fællesskabet, ting man tumler med, forskellige psykiske udfordringer etc.

Cafeen eller gruppesamtalen skaber et rum hvor man fortæller om sine udfordringer, finder andre der også er udfordret. Selve det at dele er hovedpointen ved cafeen. Til hver cafe deltager der to højskolelærere og vi opfordrer også elever som ikke er presset lige nu, men som kender følelsen til at deltage som støtte personer.

Vi har afholdt cafeer med få deltagere og andre gange optil 15 deltagere. Cafeen har skabt et rum, hvor elever i tillid bringer ting frem i lyset som fylder. Jeg oplever det har været en god katalysator til at finde ro og fortsætte som elev og dermed forsat bidrage til mangfoldigheden på skolen.

Most significant change

Most Significant Change er en evalueringstype udviklet til udviklingsprojekter, som vi har taget til os på Vejle Idrætshøjskole. Det giver hvert år nogle rigtig dejlige historier, som er med til at lave en krølle på det nuværende hold.

Det der især gjorde indtryk på mig var selve kulminationen af højskoleopholdet. Jeg skulle til at skrive hilsener. I dette øjeblik blev man konfronteret med selve højskoleopholdet og hvad folk har betydet for en. Under opholdet kan man godt komme til at tage venskaber og oplevelser for givet, men nu møder man for alvor virkeligheden og indser, hvor specielt det har været - og hvor meget folk har betydet for en.

Fra det øjeblik hvor kuglepennen rører papiret og til det øjeblik den løftes igen ved afslutningen på en hilsen følte jeg, at venskabet samt de talrige oplevelser med det tilsigtede VIH-krydderi passerede revy.

Det er måske lidt en overdramatisering at sammenligne det at være på højskole med en nærdødsoplevelse. Men når det gælder lige netop højskolen, så er intet for meget. Nej tværtimod.

For det er lidt som en nærdødsoplevelse at indse det faktum:at tiden på VIH snart er fortid. At den tid er død, og at man selv bliver taget med i faldet. Ja, i hvert fald mister lidt af sig selv.

Men for at dæmme lidt op for melankolien skal en ting dog understreges. Tiden på VIH bliver aldrig til fortid. Tiden på VIH vil for evigt leve videre i mig, i dig, i os alle.

Emil, elev 2018-209

Sommerkurser på VIH 2020

På Vejle Idrætshøjskole har vi tradition for at have ugekurser om sommeren. Her når vi en målgruppe som ikke kommer på de lange kurser. Ugekurser er på den måde med til at sætte højskolerne i Danmark på landkortet for en stor gruppe. Ifølge opgørelse af elevtal fra Højskoleforeningen var der i 2018/19 29.422 uge kursister på højskole i Danmark.

Til næste sommer har vi igen et spændende program med sommerkurser af forskellig slags – familie, kajak, golf, outdoor/mtb, body & mind, fitness og så har vi en nyhed…..

Som et nyt tiltag har vi i samarbejde med elevforeningen lavet et nyt kursus ”Når jeg bliver til VIH”. Det er et kursus som vi håber mange tidligere VIHer har lyst til at deltage på og måske tager de en ven med hjemmefra. Vi har gennem flere år gået med tanken om at lave dette kursus, nu kom det op at stå på initiativ fra elevforeningen – det er stærkt.

Afslutning

Der er mange ting som går fantastisk godt for Vejle Idrætshøjskole i disse år. Vi oplever at gøre en forskel for mange unge som søger på højskole og deri ligger der meget energi for os.

Vi har en stærk, farverig, engageret og nærværende lærergruppe som til stadighed udvikler på vores produkt. De tager sig af hinanden og vores elever.

Vi har en fantastisk elevforening på VIH. De arbejder godt med de faste ting og traditioner, derudover kommer de også med mange nye tiltag, som er med til at styrke VIH og sikre skolen for fremtiden. Den energi som leveres her af frivillige tidligere elever er noget ganske særligt og det sætter jeg i høj grad pris på.

Få medlemsskab af fonden Giv bidrag til fonden