De seneste år har bæredygtighed været en del af Vejle Idrætshøjskoles strategi.

Vi vil være en grøn og miljøbevidst skole!

som smitter af på brugernes viden, valg og vaner, hvor den grønne profil er tydelig, når man er på skolen og besøger skolen.

Bright Water - Eca-vand Affaldssortering

Vi arbejder stadig med at forbedre synligheden på skolen, så det er tydeligt, når du træder ind af døren, og vi forsøger i øjeblikket at finde samarbejdspartnere, der kan hjælpe med det. Men at bæredygtighed er blevet en del af bevidstheden på skolen har allerede haft mange effekter.

Rengøring

Rengøringssmidler er noget af det, der forurener allermest i samfundet. Vi har heldigvis en rigtig god samarbejdspartner i Vestergaard til at købe rengøringsmidler. De er innovative og sørger for at vores produkter er så miljøvenlige som muligt. Det betyder naturligvis, at vi kun har de produkter der er nødvendige for at gøre ordentlig rent, og at der ikke er fx mikroplast i vores klude. Vi er i jævnlig dialog med dem.

Det mest spændende produkt, de har introduceret os for, er Bright Water. Bright Water kan man selv lave med et anlæg, der kan lave ECA-vand. Sådan et anlæg har vi fået sat op. ECA-vand laves ved at tilsætte strøm og salt til almindelig kalkfattigt vand, og så har man en hypoklorsyre, som er utrolig effektivt til desinfikation. Bright Water bruges til overfladedesinfikation, og det er utrolig effektivt. I bruger kun Bright Water til alle overflader på skolen, hvor der ikke kommer kalkaflejringer.

Bright Water er ECA-vand, som bruges til desinfikation af overflader.
Bright Water er ECA-vand, som bruges til desinfikation af overflader.

Fokus på affald og sortering

Vi har fået etableret affaldssortering. Det har været vigtigt for os, at affaldet allerede skal sorteres ved kilden - altså inde på skolen. Det har betydet, at vi har etableret større affaldsstationer rundt omkring på skolen, hvor affaldssorteringen foregår. Det har også betydet, at vi har fjernet skraldespande på værelser og kontorer, så vi sikrer at folk går ud i skraldespandene og sorterer affaldet.

Affaldssortering i centrale stationer på skolen
Affaldssortering i centrale stationer på skolen

Samtidig har vi oprettet Affaldshjørnet udenfor, hvor vores pedeller sørger for affaldssorteringen og bortskaffelsen af affaldet på den mest rigtige måde sammen med vores affaldsfirma og den kommunale genbrugsplads.

Desuden har vi fokus på at minimere vores affald. Vi har særlige mål om at reducere restaffaldet og madaffaldet. Restaffaldet sænkes naturligvis automatisk, når vi sorterer mere, men vi holder også øje med de absolutte mængder af affald.

Køkkenet har i mange år været rigtig dygtige til at minimere madaffald, så det er en vanskelig opgave at gøre det endnu bedre, men alligevel lykkes det faktisk stadig at sænke tallet lidt.

Energi, varme og vand

Vi holder også øje med energi, varme og vand på skolen i forhold til at se, om vi kan gøre det bedre. Med ombygningen af det gamle svømmebassin har vi brugt en del strøm og vand, men det bliver spændende at se fremover, hvordan det kommer til at gå. Det er vanskeligt at give et helt præcist overblik på skolen i øjeblikket, fordi vi i øjeblikket har fire fyr- og ventilationsrum, et utal af forskellige elektriske tavler, krydsfelter, CTS-systemer, som alle er bygget på forskellige tidspunkter. Det kunne være rart med et samlet overblik et sted.

Pedelafdelingen har bl.a. sat vandspareanordninger i alle brusere og håndvaske som et led i denne indsats.

Valg af madvarer og bæredygtighed

Køkkenet er meget bevidste om, at vi skal have sunde madvarer, der er bæredygtige. Fx køber vi ofte lokalt, og vi hjælper også ofte leverandørerne med at undgå madspild ved at tage store partier, der nærmer sig sidste salgsdato, men som jo intet fejler. Med 300 kostelever dagligt kan vi hurtigt bruge store mængder råvarer i køkkenet. Vi arbejder på at gøre køkkenets bæredygtighedsindsats endnu mere tydelig.

Fremtiden

Der er mange nødvendige overvejelser, når det handler om bæredygtighed. Det handler også om dannelse af vores elever. Hvis vi laver mange automatiske ordninger, lærer de så at begå sig i samfundet på en bæredygtig måde efterfølgende? Alle børn flaskes op med affaldssortering fra børnehaven, så hvad kan vi tilføre her? Hvilken undervisning skal vi lave, hvor vi sætter bæredygtigheden på spil uden at det bliver en gentagelse af den undervisning i FN’s verdensmål eleverne allerede har været igennem.