Vi har i flere år på højskolen arbejdet struktureret med at udvikle vores højskolepædagogik. I højskoleloven fra 2006 blev det præciseret at halvdelen af undervisningen skal være af bred almen karakter - og det er blevet forkortet til UBAK.

Vi diskuterer jævnligt, hvordan vi implementerer UBAK på Vejle Idrætshøjskole - og hvordan UBAK relaterer sig til højskolelovens hovedsigte, at højskolen skal beskæftige sig med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

I løbet af efteråret 2017 lavede Jesper Trier Gissel fra Nørgaards Højskole et projekt støttet af FFD, hvor han optog forskellige højskolelæreres praksisberetninger på video. Formålet med optagelserne er, at de kan benyttes som udgangspunkt for en diskussion af, hvordan højskolepædagogikken er på spil.

Fem lærere fra Vejle Idrætshøjskole stillede også op til optagelserne - og nedenstående kan således fungere som nogle enkeltstående bud på, hvad der bl.a. er på spil i undervisningen i 2017 på Vejle Idrætshøjskole.

Vinterbadning og idrætspsykologi - Jesper Dupont

Hvad er natur? - Thea Storm Henriksen

Fedtmåling og naturvidenskabelig dannelse - Lars Olesen

Viceforstander, Lars Olesen, fortæller om, hvordan vi bruger måling af kropskomposition og måling af fedtprocent som en indgang ind til naturvidenskablige dannelse på Vejle Idrætshøjskole.

Julebagning og adfærdstyper - Mette Holst Nymand

Mika Lund