Vi har gjort det igen! Det er alt for mange år siden, vi gjorde det sidst. Og det er virkelig på tide at få gjort det igen. I 2007 besluttede nogen på Vejle Idrætshøjskole sig for, at skolen ikke længere skulle udgive årsskrifter. I 2017 har vi besluttet os for, at selvfølgelig skal vi have et årsskrift. Vi skal på højskolen igen nedfælde nogle af oplevelserne, tankerne og begivenhederne fra året, der er gået.

Det har vi især gjort, fordi vi i år har 75 års jubilæum og i den forbindelse er dykket dybt ned i højskolens historie - og i den forbindelse har årsskrifterne været en uvurderlig kilde til kendskab om de forgangne år. Uden årsskrifterne kan store dele af højskolens historie gå i glemmebogen, og det ønsker vi ikke. Derfor forsøger vi også i dette årsskrift at samle op på de seneste 10 år i glemmebogen, men vi laver også tilbageblik tilbage til de ældre årsskrifter. Derudover dykker vi også lige ned i nutiden og sætter rammer om skolens hverdag og udvikling lige nu.

Årsskriftet er digitalt

Vi har haft mange overvejelser om, hvilken form årsskriftet skal have. Når man kigger tilbage på historien, er der ikke noget som at kunne hente årsskriftet på hylden og bladre det igennem, men de gamle årsskrifter er også noget skrøbelige i deres limninger.

Det kan også være rart at omfavne den moderne teknologi, hvor man kan inkludere billeder, lydklip, videoklip på en helt anden måde, og da bæredygtighed er en del af skolens strategi frem mod 2020, så har vi altså valgt at årsskriftet genopstår som noget digitalt.

Så find jeres computere, tablets og smartphones frem - og bliv revet med.

Årsskriftets oprindelse, lukning og genopståelse

Oprindeligt var årsskriftet en måde for elevforeningen at kommunikere med tidligere elever om skolens virke. Elevforeningen blev stiftet 25. marts 1944 på foranledning af Eigil Salomonsen, som var lærer på skolen i pionérårene. Det første årsskrift blev udgivet senere på året og indeholder ud over beretninger om skolens oprindelse, dagbog og kursusoversigter også hilsener fra gamle elever (Årsskrift 1944). Officielt blev årsskriftet udgivet af Den Jyske Idrætsskoles Elevforening, men skolen spillede også en væsentlig rolle i udgivelsen - og var så vidt jeg kan bedømme med i redaktionen (i de første par årtier er der ikke en præcis kolofon i årsskriftet).

Men det var ikke kun de tidligere elever, der fik tilsendt årsskriftet. Svend Aage Thomsen sendte også årsskriftet til Hans Majestæt, Frederik IX, som holdt sig godt orienteret om, hvad der foregik på idrætsskolen i det jyske, hvilket kulminerer med kongens besøg i forbindelse med (gen)indvielsen og udvidelsen i 1958.

I 1966 er der i de lidt turbulente år med Tage Søgaard og Aksel Bjerregaard i forstanderstolene en konflikt, hvor Aksel Bjerregaard tilsyneladende egenhændigt tager en beslutning om, at skolen udgiver sit eget årsskrift. Det stopper dog ikke elevforeningen for at fastholde den fine tradition, hvor de “For første gang kan … placere ansvaret fuldt ud.” (Årsskift 1966, side 3). Skolen selv udgiver dette år en årbog, som nærmere kan karakteriseres som en lille pamflet, hvor nogle af artiklerne fra elevforeningens årsskrift også er trykt.

Det virker som om skolen igen bliver involveret i redaktionen af årsskriftet fra 1967 og fra 1968 står både Elevforeningen og Den Jyske Idrætsskole sammen som udgivere af årsskriftet. Indtil 2001 fortsætter samarbejdet om at udgive årsskriftet, mens det det ser ud til, at skolen fra 2002 alene udgiver årsskriftet. I 2006 vælger skolen at udgive deres hidtil sidste årsskrift. Dette blødende hul i højskolens historie sætter vi en stopper for i dag!

Indholdet af årsskriftet har gennem historien skiftet med hovedsageligt at koncentrere sig om skolens virke, have samfundsmæssige temaer og kommentarer til de livsvilkår vi alle lever under. I årsskriftet har der også været hilsener fra elever og elevlister for de enkelte årgange.

Vi (gen)opstarter årsskriftet med at hædre princippet, som redaktøren Ove Sørensen beskriver i årsskriftet fra 1967:

“det skal være læseværdigt og orienterende, hovedsageligt omhandlende Den Jyske Idrætsskole og de personer, der har tilknytning dertil.”

Så lad dette årsskrift primært omhandle Vejle Idrætshøjskole.

Hvad kan du læse om?

Arkivet danner baggrund for det historiske arbejde
I et jubilæumsår kommer man automatisk til at tænke på historien, fortællingerne og oplevelserne, der er gået forud. Lars Olesen fortæller om arbejdet med arkivet, det historiske website og samarbejdet med Stadsarkivet.
Center for Sundhed, Test og Læring
Dina Knudsen, kommunikation og funding, fortæller om processen med at få etableret Center for Sundhed, Test og Læring - og hvordan vi bruger funding mere strategisk til at sikre faciliteterne på skolen.
De store linjer siden 2006
Her får du de helt store historiske linjer siden 2006, hvor det seneste årsskrift blev udgivet. Du får også lejlighed til at hjælpe med vores hukommelse.
Dagbogen 2017
Her har vi samlet lidt af begivenhederne på Vejle Idrætshøjskole fra 2017 i en hurtig oversigt.
Strategi 2018 - 2020
Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, præsenterer retningen for Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole i perioden fra 2018 - 2020. En strategi udarbejdet med alle ansatte på skolen.
Status på AquaScape
Forstander, Ole Damgaard, fortæller om arbejdet med at få realiseret AquaScape og derved renoveret vores gamle svømmebad fra 1957 - og gøre Vejle Idrætshøjskole til samlingspunkt for den aktive Nørreskov.
Om Testcenteret
De ansatte i Testcenteret fortæller om, hvordan testcenteret efterhånden arbejdet sig ind i skolens hverdag og hvad planerne er for de eksterne samarbejder i 2018.
Repræsentantskabet
Bestyrelsesformand, Carsten Lang Petersen, fortæller om arbejdet med at modernisere repræsentantskabet og bestyrelsen på Vejle Idrætshøjskole, så det bliver mere dynamisk og tidsvarende.
Om Vejle Idrætsefterskole
Per Jensen, bestyrelsesmedlem, fortæller om, hvordan der endte med at blive etableret en idrætsefterskole på Vejle Idrætshøjskole i 2007, så der nu er to kostskoler under samme tag.
Det gjorde særligt indtryk på os...
Mette Holst Nymand, højskolelærer, har samlet nogle af de gode oplevelser som højskolelærerne på Vejle Idrætshøjskole har delt med hinanden fra foråret 2017. Nu kan I også læse dem.
Fonden støtter højskolens udvikling - er du med?
Lars Olesen, viceforstander, skriver lidt om, hvordan man kan vise sin støtte til skolen gennem fonden, så Vejle Idrætshøjskole kan leve op til sin vision - at blive den bedste i Danmark.
Undervisning af bred almen karakter
Halvdelen af undervisningen på en højskole skal være af bred almen karakter. Se fem højskolelæreres bud på en praksisfortælling fra deres undervisning, hvor der er noget på spil; Jesper Dupont, Thea Storm Henriksen, Mette Holst Nymand, Mika Lund og Lars Olesen.
Fremtidens sportsjournalister snuser til faget i Vejle
Martin Davidsen, højskolelærer og sportsjournalist, fortæller om en ny linje med fokus på sportsjournalistik. Eleverne skal i et halvt år prøve kræfter med disciplinen og snuser til fagets mange facetter.
Når idrætten åbner for demokratisk læring
På Vejle Idrætshøjskole har lærerne i fællesskab defineret forståelsen af demokratisk dannelse, som er en del af hovedsigtet i højskoleloven. Forståelsen tager udgangspunkt i, hvordan vi får besvaret spørgsmålet: Hvordan vil vi gerne leve sammen?. Lars Olesen, viceforstander, samlede det til en artikle i antologien Demokratisk Dannelse, som blev udgivet af FFD. Læs den her.
50 Princes and 50 Princesses
Hvert år beder vi to elever holde tale til afslutningsmiddagen. Her kan du læse Christoffers (nordjyde) og Esthers (islænding) tale til afslutningsmiddagen for efterårsholdet 2017.
V.I.H.
Den sidste fest for eleverne for efteråret 2017 var en gallafest. Højskoleelev, Laura Wobeser Sparre, holdt tale, hvor hun satte ord på, hvad V.I.H. står for.
Hjem
Jannie Tolstrup, højskoleelev, har øvet sig et helt semester for at lære at spille klaver. Og hun lærte at spille _Hjem_ med Sanne Salomonsen. Her er Jannies tale fra afslutningsmiddagen for efterårsholdet 2017, hvor hun knytter lidt flere ord til, hvorfor sangen har betydet så meget for hende og efterårsholdet.