Per Jensen, medlem af bestyrelsen, fortæller i denne bearbejdede udgave af den tale, han holdt i forbindelse med jubilæumsfesten for nuværende og tidligere fastansatte på Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole i efteråret 2017, hvordan idrætsefterskolen fandt sine ben at stå på efter en fusion med Vejle Idrætshøjskole.

Ja, hver skole har sin historie.

Når der i år fejres 10 års jubilæum for Vejle Idrætsefterskoles start, er det med udgangspunktet, hvornår de første elever startede, og hvornår de første ansættelser skete af forstander og lærere. Det må være det rigtige udgangspunkt for et jubilæum. Den historie er vi mange her i aften, der er en del af.

Men var der liv i idrætsefterskolen før? Ja, det var der – faktisk i mere end et år.

”Efterskolen for idrætstalenter” blev stiftet på generalforsamling 19. juni 2006.

En kreds af idræts- og ungdomsuddannelsesfolk arbejdede i foråret 2006 på idéen med at starte en idrætsefterskole for idrætstalenter fra hele landet. Vejle Boldklub med Lasse Christensen og Lars Jensen som primus motorer henvendte sig til Vejle Handelsskole for at høre, hvad vi tænkte om idéen, og sådan blev jeg involveret i projektet. Vi nedsatte en arbejdsgruppe, og vi gik i gang med at brygge videre på idéen.

Men en ting stod klart fra begyndelsen:

Den første forudsætning var at idrætsefterskolen IKKE kan placeres ved ved idrætshøjskolen. Der var blevet spurgt, og det blev blankt afvist. Vejle Boldklub havde været i kontakt og prøvet den mulighed.

Andre fysiske muligheder skulle prøves

  • Bygge nye lokaler – der blev arbejdet med et budget på 35 millioner, men projektet ville tage for lang tid.
  • Biblioteket – henvendelse til kommunen gennem advokat Finn Dyhre Hansen, men biblioteket skulle ikke flyttes endnu….
  • Falckstationen på Boulevarden
  • Vejle Vandrerhjem der netop var blevet nedlagt.

Flere lokationer blev undersøgt, men udfordringerne med disse placeringer var for store til vores tålmodighed.

Den 7. juli 2006 blev der i VIP lokalet på det gamle Vejle Stadion holdt et evaluerings- og krisemøde i arbejdsgruppen. Claus Svold udtrykte det på denne måde – enten er det Idrætshøjskolen eller også er idéen død.

På den igen.

Det blev aftalt, at daværende sportschef i VB og nuværende landstræner i Papua Ny Guinea, Flemming Serritslev, skulle kontakte højskolen for et møde. Han havde en god kontakt på højskolen. Han og jeg fik fremtræde for den daværende bestyrelse og fremlagde planerne.

Efter en kort drøftelse i bestyrelsen uden Flemming og jeg, kom Poul Grejs ud og sagde at der var interesse i at fortsætte en dialog om at etablere idrætsefterskolen på Ørnebjergvej.

Og så gik det stærkt. Der skulle laves ansøgninger til Undervisningsministeriet, undervisningsplaner, forretningsplaner og alt det andet nødvendige for at få formaliteterne i orden.

I november var der repræsentantskabsmøde, hvor planerne blev forelagt af Poul Grejs, der i den grad stod på mål for projektet og en foreløbig fusion af Efterskolen for idrætstalenter og Vejle Idrætshøjskole var realitet.

8 måneder gik der fra en total afvisning af en efterskole på Ørnebjergvej til en fusion! Og nu har efterskolen så eksisteret i 10 år.

Og det tror jeg rigtig mange har været glade for – elever, forældre og ikke mindst ansatte og bestyrelse.