Denne artikel er skrevet af Martin Madsen og Jesper Jacobsgård i fællesskab. Begge er ansat i testcenteret.

I 2013 og begyndte skolen at planlægge en større udbygning. I planen for denne udbygning valgte vi at reservere et 60 m2 stort rum til et testcenter. Vores administration arbejdede hårdt i den efterfølgende periode på at skaffe penge til etablering af et testcenter og udstyr. Det lykkedes at skaffe et betydeligt beløb i slutningen af 2015, hvilket betød, at vi kunne gå i gang med et omfattende undersøgelse og indkøb af udstyr.

Det hele endte med åbningen af et meget avanceret testcenter 1. august 2016. Testcentret åbnede med udstyr, som findes på forskellige idrætsstudier på landets universiteter.

Til testcentret er der tilknyttet 3 ansatte, der varetager overlappende arbejdsopgaver. Da testcentret startede på op i 2015 blev efterskolelærer Jacob Agger og højskolelærer Martin Madsen tilknyttet på halv tid, for tilsammen at udgøre en fuldtidsstilling.

Integreret in-house testapparat og fag i testcenteret

Det indledende arbejde i testcentret har primært været rettet mod at få etableret et stærkt in-house testapparat som en integreret del af Vejle Idrætsefterskoles idrætslinjer. Dette involverer tæt samarbejde med de enkelte linjetrænere og ikke mindst udvikling og finpudsning af de enkelte tests, som hver elev på de forskellige linjer skal gennemgå. Vi gør meget ud af, at testningen ikke blot skal være for testningens skyld. Dette forstået på den måde, at der også er pædagogisk værdi og læringspotentiale for hver elev i den efterfølgende feedback og evaluering, således at eleverne også kan se meningen i at udføre testene.

Desuden er det indledningsvise arbejde også gået på at få integreret testcentret i højskolens undervisning. Der eksisterer nu et linjefag kaldet “Test og træning”, hvor testning diskuteres som et redskab til at skabe motivation og resultater i træningen, og hvor eleverne ligeledes bliver klogeren på egen krop og træning.

Her benyttes testcenteret fx i forbindelse med faget “Ernæring og forbrænding”, hvor der kigges på de fysiologiske konsekvenser af en diæt med lavt indtag af kulhydrag sat over for en normal kost.

2018 skal åbne testcenteret endnu mere op

Fra 1. januar 2018 er også Jesper Jakobsgaard blevet ansat i en tidsbegrænset deltidsstilling, efter at have været tilknyttet ad-hoc de seneste to år under sin studietid. Udover at alle tre ansatte har en kandidatgrad i idræt, så har de også erfaring med at udføre fysiologiske tests fra flere forskellige miljøer, der bl.a. omfatter Team Danmark og andre eliteidrætsmiljøer samt forskningsverdenen.

Formålet med ansættelsen er primært at få åbnet testcentret endnu mere op til omverdenen med et større eksternt fokus. I forvejen har testcentret en række samarbejder med eksterne kunder, og har eksempelvis i 2017 haft besøg af mellem- og langdistance gruppen fra Dansk Atletik Forbund.

Det er dog vores opfattelse, at testcentret besidder et potentiale for at kunne tilbyde vores produkter og services til endnu flere - uanset om man er en gymnasieklasse, løber, cykelrytter eller triatlet. Dette vil blandt andet involvere et arbejde med at forsøge at få flere samarbejder op at stå med løbe- og cykelklubber rundt om i nærområdet samt Jylland og Fyn. Ligeledes vil vi også gerne få synliggjort, at det at blive testet og få værdifuld feedback på sin egen træning, ikke kun er forbeholdt eliten. Det er bestemt også relevant, og ikke mindst tilgængeligt, for den engagerede motionist, der gerne vil tage sin træning til nye højder.

Cykeltests i Testcenteret Løbetests i Testcenteret Triatlontests i Testcenteret
Tilbud i testcenteret

I 2018 er planen altså fortsat at styrke den interne brug af testcenteret ift. undervisningen på idrætsskolerne, men også at få åbnet endnu mere op eksternt, så flere kan få øjnene op for vores fantastiske sted.

Bestil tid i testcenteret