Vejle Idrætshøjskoles historiske friluftsbassin står foran en ordentlig makeover.

Friluftsbassinet er fra 1957. Pumper og rør er slidte og nye lovkrav for badefaciliteter kræver, at bassinet skal renoveres.

Bassinet er en del af højskolens historie og har dannet rammen for mange store højskoleoplevelser. Elever og besøgende har siden 1957 skabt uvurderlige minder i friluftsbadet og – historisk – også i saunaen ’Den finske Badstue’.

Behovet for renovering er blevet benyttet som en tilskyndelse til at gentænke skolernes udendørs areal og igen give mulighed for nærværende saunaoplevelser i pagt med naturen . Arkitekter og skolens styregruppe har sammen fundet en løsning, der indfanger skolens ånd og udendørsområdets funktion som omdrejningspunkt for det sociale liv på skolen. Projektet går under navnet “Outdoor AquaScape”.

Offentligt tilgængeligt udendørs område

Lokale interessenter fra foreningsliv, skoler og kommunen været inviteret til workshops for at give inputs og ideer til udviklingen af projektet. Planen er, at det nye udendørs område og friluftsbassinet vil blive offentligt tilgængeligt uden for højskolens og efterskolens undervisningstid.

Ideen om at skabe offentlig tilgængelighed på højskolen hænger sammen med skolens strategiplaner fra 2013-17 samt 2018-2020, og lægger sig i rækken af lignende nylige offentlige tilgængelige initiativer som fx etableringen af offentlig tilgængelig discgolfbane og udendørs klatretårn samt offentlig adgang til skolens testcenter og foredragsrække.

I strategierne - som i skrivende stund rækker frem til 2020 - er et af fokusområderne at styrke skolens position i lokalsamfundet og skabe øget samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

Univers for idræt, leg og rekreation

Planen er, at området bliver et univers for løbe-, MTB- og vandtræning samt en lang række wellness-, outdoor- og legeaktiviteter i synergi med den omgivende skov. Faciliteterne tæller bl.a.

 • Udendørs bruserum og sauna
 • Vildmarksbad
 • Klatrenet
 • Fitnessdæk
 • Udspringstårn
 • Beachvolleybaner
 • Fleksible bassinfeatures med henblik på en række forskellige lege- og vandtræningsaktiviteter
 • Svævebane
 • Mountainbikerampe

Samt en række praktiske fornødenheder, der desuden fungerer som støttepunkt til aktiviteter i Nørreskoven, der sidste år indviede nye MTB-, motions- og trailruter samt skovforhindringsbane.

 • Vandpost
 • MTB-station med luftpumpe, trykmåler, vaskeplads mv.
 • Udendørs køkken
 • Læhus
 • Samlingssteder til undervisning
 • Toiletfaciliteter
En skitse over det nye friluftsbad
En skitse over det nye friluftsbad

En bæredygtig omlægning

Foruden arbejdsnavnet ‘Outdoor AquaScape’ omtales projektet i daglig tale som ‘svømmesøen’. Planerne er nemlig at transformere friluftsbassinet til et bæredygtigt ferskvandsbad, hvor det bliver muligt at svømme i klart, rent og indbydende ferskvand som i en svensk skovsø.

Selve betonfundamentet bevares, men pumperne udskiftes og vandrensningsprocessen vil ske cirkulært via biologiske filtre, så miljøet og de badende er fri for kemikalier - til forskel fra konventionelle klorbassiner. Miljøet og skolerne vil spare 8 ton klor og 1 ton saltsyre årligt.

Den cirkulære vandrensning betyder, at bassinet kan stå fyldt hele året - klar til vinterbadning eller skøjteløb - efterfulgt af en tur i sauna eller vildmarksbad.

First moving giver bump på vejen

Til vores kendskab findes kun ét sammenligneligt svømmesøprojekt i Danmark til trods for, at metoden er meget udbredt i bl.a. Tyskland og Østrig. Med projektet er skolen first movere på området og bl.a. derfor har Vejle Kommune og Lokale- og Anlægsfonden støttet projektet. I skrivende stund er projektet stadig ikke godkendt af myndighederne. Kravene til offentlige bade i Danmark betyder, at projektet skal køre under dispensation i startperioden.

Del af forskningsprojekt

Projektet er en del af forskningsprojektet ”Nature Moves” under SDU, som har til hovedmål at fremme børn og unges aktive udeliv. Deltagelsen i forskningsprojektet sikrer, at projektet udvikles på baggrund af relevant viden i forhold til at skabe faciliteter, der tiltrækker børn/unge til aktivt udendørsliv.

Fundraising

Målsætningerne for projektets økonomi har været at ramme et budget på 15 mio, hvoraf skolen selv har sparet ca. 5 mio. kr. op til projektet. Etablering af projektet har således været afhængigt af økonomisk støtte udefra og skolen har rakt hånden ud til både større og mindre bidragsydere.

Skolen har i skrivende stund rejst knap 8 mio. kr. i støtte til Outdoor AquaScape. Bidragyderne er:

 • Lokale- og Anlægsfonden
 • Vejle Kommune
 • Isabellafonden
 • Krista og Viggo Petersens Fond
 • Friluftsrådet
 • Nature Moves
 • Selmont A/S
 • Frimodt-Heineke Fonden
 • Sydbank Fonden
 • Insero
 • Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat
 • Velux Fonden
 • Elly og Jens Rasmussens Fond
 • Jyske Bank Fonden
 • VAF Fonden
 • Østifterne
 • Nordea Fonden
 • Jubilæumsfonden af 12. August
 • Vejle Idrætshøjskoles og Vejle Idrætsefterskoles Fond

Desuden har skolen benyttet den online platform Flex Funding, hvor offentligheden har haft mulighed for at udlåne penge direkte til projektet. Flex Funding bygger på ideen om crowdfunding, hvor projekter finansieres af flere mindre bidragydere, private såvel som professionelle. Initiativet blev en succes, hvor et lån på 1,5 mio. kr. blev optaget på tre dage via flexfunding.com.

Status på projektet januar 2018

Licitationsprocessen i efteråret 2017 gik ikke som forventet og på flere områder har vi kun modtaget et bud.

Der har efterfølgende været proces med arkitekterne omkring skærpelse af projektet, så funktioner og udtryk bevares, men hvor fx visse elementer omplaceres og omprojekteres med henblik på at nå i mål med projektets prissætning på ca. 15 mio. kr.

Status er, at vi stadig arbejder med den målsætning at etablere det nye område til brug i 2018.

Giv bidrag til projektet