Formand for bestyrelsen, Carsten Lang Petersen; forstander, Ole Damgaard; og formand for Elevforeningen, Mette Møller Mikkelsen
Formand for bestyrelsen, Carsten Lang Petersen; forstander, Ole Damgaard; og formand for Elevforeningen, Mette Møller Mikkelsen

I 2013 oprettede skolen en fond, som skal være med til at sikre skolens fremtidige udvikling. Fonden blev særligt oprettet for at være med til at sikre faciliteterne også i fremtiden, og derved være med til at fastholde, at Vejle Idrætshøjskole har førende rammer for at drive højskole. Siden da er det lykkes at samle mere end 115.000 kroner ind fra generøse støtter af skolen. Denne støtte er virkelig noget, der er med til at give mod på tilværelsen til at drive højskole i Vejle.

De første år af fondens levetid er midlerne blevet varetaget af selve skolen, og foreløbig er de fleste midler fortsat gemt lidt for sikkert på fondens bankkonto. I 2017 er vi så småt startet op med en lille gruppe af medlemmer af fonden bestående af personer med nær tilknytning til skolen, som skal være med til at varetage beslutningerne om, hvordan fondens midler skal benyttes af respekt for alle jer, der har været med til at støtte skolen.

Vi har i fonden for nuværende besluttet sig for at allokere alle midler til at kunne støtte byggeriet af AquaScape, som der i øjeblikket fra skolens side arbejdes utrolig hårdt på, at vi kan komme i mål med.

100 medlemmer hvert år er kravet

Det er hvert år lykkes os at nå op på de 100 krævede medlemmer i fonden, men der bliver fortsat brugt mange kræfter i organisationen for at sørge for, at fonden kan blive ved med at eksistere. Det kræver nemlig at mindst 100 forskellige bidragydere hvert år vil give et bidrag på mindst 200 kroner. Det er indtil nu lykkes hvert eneste år, men vores drøm er, at vi på sigt - og gerne snart - kan bruge flere af kræfterne på at knytte fondens medlemmer endnu tættere til skolen og bruge tiden på at gå mere aktivt ind i beslutninger om, hvordan fondens midler kan komme skolen til gavn.

En lille note ovenstående figur er, at man i 2013 kun behøvede at støtte med 50 kroner for at kunne blive godkendt af staten som medlem, mens loven i 2014 blev lavet om, så det godkendte støttebeløb steg til 200 kroner, hvilket også gjorde det vanskeligere at fastholde og erhverve medlemmer. Vi håber, at vi har sat nogle frø hos nogle af alle vores brugere gennem de seneste 75 år, så vi kan få lige så stor støtte fra baglandet, som nogle af de andre idrætshøjskoler i landet får fra deres bagland.

Få medlemsskab af fonden

  • gratis adgang til foredrag (for alle der har givet mindst 200 kroner)
  • skattefradrag for dit bidrag
  • Vær en del af holdet på 100 som er nødvendige for fondens opretholdelse
  • Bliv inviteret til relevante arrangementer på skolen
  • Vær med til at udvikle skolen og skabe endnu flere stjernestunder

Det er muligt at læse mere om fonden på fond.vih.dk - hvor du også kan melde dig ind i fonden, eller stille spørgsmål til viceforstander, Lars Olesen, som varetager fonden i det daglige.

Få medlemsskab af fonden