Velkommen op i helikopteren. Vi har fundet det væsentligt at komme i gang med en tidslinje for skolen, da der ikke har været nogle årsskrifter siden 2006. For at samle (lidt) op på historien prøver vi at tegne de store linjer for højskolens udvikling. Vi dykker ned i menneskene, begivenhederne, bygningerne og eleverne, men forholder os kun beskrivende til tingene.

Eleverne

Vi starter med det vigtigste for en højskole, nemlig eleverne. Det er lykkes at vende et vigende årselevtal på højskolen. Det er både lykkes, fordi elevtallet på de lange kurser har været stødt stigende siden 2010 og fordi sommerkurserne fortsat er rigtig godt besøgt.

Udviklingen i elevtallene kan ses i nedenstående figur, hvor det samlede antal årselever vises.

Elevtallene viser overordnet set en jævn stigning, med enkelte undtagelser.

 • I 2014/2015 blev elevtallet formentlig påvirket af byggeri centralt i skolen, hvor vi byggede Center for Sundhed, Test og Læring.
 • Efterårsholdet 2016 meget stort og der startede ca. 40 elever flere end året før. På efterårsholdet 2017 faldt niveauet igen til det mere forudsigelige - hvilket dog stadig er på et højt niveau set i forhold til de andre efterårshold siden årtusindskiftet.

Men en ting er tal. En anden ting er eleverne bag tallene.

I perioden har vi fået lavet et par forskellige reklamevideoer for skolen - og når man ser videoerne lige efter hinanden viser det tydeligt, at der selv på rigtig kort tid sker en del med udseende og tøjstil, men glæden er der ikke pillet ved.

Først tager vi et lille klip fra 2010.

Så kigger vi på vores nyeste video, der er særligt klippet til at skulle ramme de sociale medier.

Menneskene

I perioden har vi haft to forstandere, en konstitueret forstander, fået en forretningsudvikler, skiftet ledelsesstruktur, fået en viceforstander, tre forretningsførere og en masse forskellige ansatte i huset har været med til at tegne udviklingen for højskolen. I perioden er der også dukket en idrætsefterskole op på matriklen.

Vi har ændret sammensætningen af repræsentantskabet til en mere moderne og manøvredygtig konstellation.

 • 2007 Lars Kjærsgaard ansættes som forstander på højskolen.
 • 2007 Idrætsefterskolen startede med forstander Frank Rasmussen i spidsen.
 • 2009 Peter Sebastian Petersen ansættes i den nyoprettede stilling som markedsførings medarbejder og fra 2010 forretningsudvikler og sætter sammen med de eksisterende ansatte gang i mere struktureret elevrekruttering og udvikling af højskolen.
 • 2009 Lars Kjærsgaard stopper som forstander og Erik Sidenius bliver konstitueret forstander.
 • 2010 Ole Damgaard ansættes som forstander.
 • 2010 Ny ledelsesstruktur giver lederskabet af skolen til et ledelsesteam; Ole Damgaard, Frank Rasmussen og Peter Sebastian Petersen har været en del af dette siden. De første år bestod ledelsesteamet af 4 personer, fra 2010 - 2012 af Palle Tykjær, fra 2012 - 2013 af Søren Stein Brinck begge som forretningsførere.
 • 2013 Mangeårig højskolelærer, Lars Olesen, ansættes i den nyoprettede viceforstanderstilling.
 • 2017 Strukturen for skolens bagland ændres idet repræsentantskabet får en ny struktur, hvilket du kan læse om i artiklen Nyt repræsentantskab.

Bygningerne

Der er sket rigtig meget på skolen, hvis du ikke har været forbi siden 2006. Nedenstående billeder giver en indikation af, hvad der er sket med skolens udseende.

Oversigtsbillede 2012 Oversigtsbillede 2017I perioden er der kommet rigtig mange nye bygninger til, og det er samtidig suppleret af utallige vedligeholdelsesprojekter. Så skolens bygningsmasse fremstår i dag i noget bedre form end den gjorde i 2006.

 • 2013 Oprettelse af discgolfbane.
 • 2013 Bygning af klatrevæg i træningssalen.
 • 2014 Opsætning af klatretårn i samarbejde med Vejle Kommune.
 • 2014-2015 Bygning af Center for Sundhed, Test og Læring, som var et byggeri til 18 millioner med en dansesal, holdtræningssal, testcenter, spinninglokale og fire splinternye klasselokaler.
 • 2015 Bygning af styrketræningsrum i den tidligere gymnastiksal.
 • 2015 Anlæg af ny (grøn) kunstgræsbane til afløsning for den tidligere kunstgræsbane fra 2003.
 • 2015 Anlæg af ny (rød) løbebane til afløsning for den tidligere løbebane af cinders.
 • 2016 Ny mountainbikespor i Nørreskoven, som bl.a. har været brugt i forbindelse med SRAMLIGA og Nordiske Mesterskaber med mål på Vejle Idrætshøjskole.
 • 2016 Energirenovation med nyt tag på hallen og træningssalen - og ventilation og varme i lokalerne.
 • 2016 Indvielse af ny skovforhindringsbane i Nørreskoven lavet i samarbejde mellem Vejle Kommune og Vejle Idrætshøjskole.
 • 2017 Renovering af gulv i træningssal.

Begivenhederne

Der er blevet etableret en idrætsefterskole på matriklen, og der er blevet bygget og vedligeholdt for mange millioner i perioden, men der er også sket mange andre ting på højskolen. Her er et lille udpluk af de store begivenheder siden seneste årsskrift blev udgivet i 2006. Du kan læse endnu mere i de dagbøger, der er på det historiske site.

Vi er ved at samle historien i flere detaljer ved retrospektivt at udforme dagbøger for alle de år, hvor der mangler dagbøger. Du er meget velkommen til at give en hånd, hvis du kan beskrive lidt om nogle af de større arrangementer.

Dagbogen 2007
Lars Kjærsgaard ansættes som forstander og idrætsefterskolen etableres.
Dagbogen 2008
Det sidste rejselinjehold besøger Afrika.
Dagbogen 2009
Første sportsrejse i foråret til Belgien og forårskurset deltager på Landsstævnet i Holbæk.
Dagbogen 2010
Ole Damgaard ansættes som forstander og der udarbejdes en strategi frem mod 2012. Vi tager på skirejse og forårsrejse til Club La Santa og efterårsrejsen går til Playitas på Fuerteventura.
Dagbogen 2011
Her samler vi begivenhederne fra 2011 i en hurtig læst oversigt.
Dagbogen 2012
Vi starter på strategi 2012-2017 og ansætter vores første unglærer.
Dagbogen 2013
Fonden oprettes og forårskurset tager med på landsstævnet i Esbjerg.
Dagbogen 2014
Det lykkes af funde et stort beløb til Center for Sundhed, Test og Læring - og vi forsøger at stable et projekt på benene med Hand The Ball, men det lykkes ikke at skaffe elever til linjen.
Dagbogen 2015
Center for Sundhed, Test og Læring bliver indviet, og vi etablerer ny kunstgræsbane, løbebane og får nyt styrketræningsrum.
Dagbogen 2016
Nordiske Mesterskaber i Mountainbike bliver afholdt på skolen og der kommer ny arbejdstidsbekendtgørelse for højskolelærere.
Dagbogen 2017
Her har vi samlet lidt af begivenhederne på Vejle Idrætshøjskole fra 2017 i en hurtig oversigt.
Årets gang 2018
Forstander, Ole Damgaard, kigger tilbage på året der gik i 2018 - og ser frem mod 2019.

Opsamling

Det har været en spændende og udviklingsorienteret tid, hvor både fagudbuddet, faciliteterne, lærerkræfterne, en ny skole og mange nye ansatte har sat deres fod på Vejle Idrætshøjskole. Du er meget velkommen til at bruge kommentarerne, hvis der er milepæle, vi har glemt i oversigten. Dette er første spadestik i at få beskrevet højskolens nyere historie mere levende og præcist.

Skriv en kommentar

Din e-mail bliver ikke offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *

Indlæser...